Arhitektuuri­joonistamise eelakadeemia (I grupp)

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Arhitektuurijoonistamises joonistamiskursus on mõeldud neile, kes on huvitatud arhitektuuri ja sisearhitektuuri eriala õppimisest Eesti Kunstiakadeemias ning kes pole varem arhitektuuri joonistamisega kokku puutunud. Kursuse käigus õpitakse, kuidas edastada oma ideid joonistuste kaudu.

Kursuse jooksul lahendatakse arhitektuuri ja sisearhitektuuri eriala sisseastumiseksami joonistusülesandeid, harjutatakse käelist tegevust ja töötatakse erinevate joonistusvahenditega. Käsitletakse ruumi ja arhitektuuri joonistamise eripärasid.

Suurt tähelepanu pööratakse arhitektuuriobjektide joonistamise põhilistele oskustele: perspektiiv, kompositsioon, proportsioon, vorm, ruum, koht, materjalid ja tekstuurid. Samuti tutvutakse erinevate joonistusvahenditega (pliiats, sangviin ja marker) ja joonistuslike väljendusvõimalustega (joon, pind).

Programmis on kolm teemaplokki

  1. Sissejuhatus perspektiiviõpetusse (geom. vormid ja seadeldised).
  2. Interjööri joonistamine.
  3. Eksterjööri joonistamine (linnavaade).

Töövahendid

Vajalikud materjalid võtab kursuslane ise kaasa. Materjalide info esimeseks korraks antakse enne kursuse algust ning iga tunni lõpus teatatakse järgmise tunni teema ning tunniks kaasavõetav materjal.

Kursuse läbinu on

  • omandanud teadmised joonistuse väljendusvõimalustest, joonistusvahenditest ja põhilistest arhitektuurijoonistamise tehnikatest
  • saanud geomeetriliste vormide, tehnilise iseloomuga objektide ja esemerühmade joonistamise kogemuse
  • saanud arhitektuursete objektide joonistamise kogemuse

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on valminud tööde esitlus. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja

Eero Alev on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia magistrantuuri Kaasaegse kunsti erialal aastal 2022, varasemalt on tal bakalaureusekraad maalikunstis. Omades tugevat põhja traditsioonilistes kujutamise meetodites, läbib tema käekirja realistlik motiiv ja ainestik, mis on keeratud kunstnikule omasesse võtmesse. Erilist tähelepanu on pööratud meeleolu tabamisele, olulisel kohal on tonaalsus ja valgus. Peamisteks motiivideks on ruum ning inimene, vahel ka inimese rõhutatud puudumine. Eero Alev on viimastel aastatel osalenud mitmetel näitustel. Olulisemad on üles astumine Haapsalu linnagaleriis (“Ühine mõõt”, 2019), Eesti Kunstimuuseumis (“Avatud kollektsioonid. Sõna saab kunstnik”, 2019) ja EKA galeriis (“Teesklus”, 2020).


Aeg: 2. mai kuni 25. mai 2023 teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18.00–20.15
Koht: Põhja pst 7, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A307
Maht: 24 akadeemilist tundi kontaktõpet, 2 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Suurim osalejate arv: 14
Hind: 110€

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud