3DL – ARHITEKTUURSED ALGORITMID JA IDEED RUUMIS

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna 3D Labor (3DL) tutvustas Tallinna Arhitektuuribiennaali ajal näitusega “3DL – arhitektuursed algoritmid ja ideed ruumis” uusi suundi ja tehnoloogiaid arhitektuuris ning sellega seotud aladel. Näidati, milliseid uusi võimalusi ning lahendusi saab arhitektuuris rakendada.

3DL on viimasel aastakümnel toonud Eesti arhitektuuriharidusse lisaks uudsetele tarkvaralistele lahendustele ka mitmeid digitaalsusel põhinevaid arvjuhitavate seadmetega valmistatavate makettide ja detailide prototüüpimise tehnoloogiaid, mida kasutakse lisaks eksperimentaalsetele projektidele laialdaselt ka konventsionaalsema ülesehitusega arhitektuuri arendamiseks.

Näitusel esitleti 2010-2015 loodud makette, videoid ning prototüüpseid tarkvaralahendusi, mis on väljavõtteks erinevatest objektidest, koostööprojektidest ja uurimustest. Eesmärgiks oli tutvustada problemaatikat, mis tekib uudsete ruumikontseptsioonide ja tehnoloogiate rakendamisel arhitektuuris ja ehitatud keskkonnas laiemalt. Need arhitektuuri piire mitmel viisil kompavad projektid on väljenduseks tõsiasjale, et kaasaegne projekteerimisprotsess ja füüsiline keskkond on nüüdseks rikastunud ning tihedalt läbipõimitud erinevatel tasanditel toimivate arhitektuursete ideede, digitaalsete algoritmide ja ruumi hõivavate seadmete seostatud süsteemiga.

Koos väljavõtetega detailideni läbilahendatud arhitektuursetest magistriprojektidest olid näitusel eksponeeritud nii hõljuvad objektid (droonid), interaktiivsed robootilised seadmed, 3D-prinditud, laserlõigatud ja kompleksse geomeetriaga katsemaketid kui ka uudsed ja originaalse ülesehitusega arhitektuursed tarkvaralahendused. Eelkirjeldatud tõdemusest ja katselistest projektidest lähtuvana tegi 3DL kummarduse nii teaduse ja tehnoloogia kui ka kunsti ja disainimaailma poole, et anda omapoolne panus ruumikultuuri arengule kogu ühiskonnas.

Näituse kuraatorid ja teostajad olid arhitektid Martin Melioranski (EKA 3DL juhataja), Renee Puusepp (EKA arhitektuuriteaduskonna teadur), Paco Ulman, Kaiko Kivi, Kristjan Männigo ja Riho Kerge.

Näitus oli avatud 4.-15. september 2015, Disaini- ja arhitektuurigaleriis.

Rohkem pilte näituse avamisest leiate siit.

Näituse avamine (foto: Tõnu Tunnel)
Jaga sõpradega:

Postitas Anu Piirisild
Viimati muudetud