EKA läbis institutsionaalse akrediteerimise parima võimaliku tulemusega

Foto: Marek Metslaid
Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Eesti Kunstiakadeemia järgmiseks seitsmeks aastaks. EKA saavutas sellega parima võimaliku tulemuse. Ühtlasi omistatakse Eesti Kunstiakadeemiale HAKA kvaliteedimärk.

HAKA juhataja Heli Mattisen selgitab, et rahvusvahelised eksperdid on leidnud EKA puhul mitmeid lahendusi ja lähenemisviise, mida kunstide valdkonna kõrgkoolidele kogu maailmas eeskujuks seada. “Nappide ressurssidega on Eesti kunstiülikoolil õnnestunud saavutada rahvusvaheline tipptase nii mitmeski aspektis,” lisas ta.

Hindamisnõukogu võttis otsuse vastu tuginedes rahvusvahelise hindamiskomisjoni raportile. Otsuses toodi tunnustust väärivana välja EKA rektoraadi toimetulek ootamatute olukordadega (Covid-19 ning toetus Ukrainale ja ukrainlastele), tõhus juhtimine ning heade juhtimistavade väljatöötamine, mis omakorda edendavad EKA horisontaalset juhtimismudelit. Eraldi tõi komisjon välja ka Avatud Akadeemia, mis täienduskoolituse keskusena on pühendunud loova mõtlemise ja loominguliste oskuste arendamisele ning edendab nende pädevuste rakendamist pea kõigis eluvaldkondades.

Lisaks toodi positiivsena välja, et EKA kogukond, mis koosneb pühendunud töötajatest, üliõpilastest, vilistlastest ja huvirühmadest, on koostöine, avatud, paindlik ja toetav, mõistab hästi EKA missiooni ja tegutseb vastavalt. EKA õppejõud on kõrgelt kvalifitseeritud. Nad väärtustavad pidevat enesearengut ning õppijate arengu toetamist. EKA on avatud uuendustele õpetamises ja õppimises, mida tõestavad hea digitaalne õpikeskkond ja paljud teised uuenduslikud lähenemised.

Rektor Mart Kalm rõõmustas Eesti Kunstiakadeemia suurepäraste tulemuste üle: “EKA akrediteerimise tulemus on üle ootuste hea. Nii väikese ülikooli jaoks, kus nõudeid on alati rohkem kui täitjaid, oli üle aasta väldanud protsess tõeliselt suur pingutus. Institutsionaalse akrediteerimise suurepärane tulemus kinnitab, et EKAl on võimekus pakkuda haridust kõigil kõrgharidusastmetel ning et teeme seda rahvusvaheliselt silmapaistval tasemel.

Akrediteerimise positiivseks taustaks oli meie 50-kohaline hüpe maailma parimate kunsti- ja disainivaldkonna ülikoolide QS Rankings edetabelis ja tänavune sisseastumisavalduste rekordarv. Need on omavahel seotud arengud, mis kinnitavad, et me teeme õiget asja!”

Õppeprorektor Anne Pikkov lisas: “Saime kinnituse, et viime ellu, mida lubame ja teeme seda hästi! EKA õppekavad on rahvusvaheliselt kõrge kvaliteediga – selle taga on meie head õppejõud ja üliõpilased. Oleme väga uhked, et saime äramärkimise mitmes ülikooli tegevuses – juhtimises, ressursside kasutuses aga ka ühiskonna teenimises. See tunnustus peegeldab meie pühendumust mitte ainult akadeemilisele tipptasemele, vaid ka laiemale ühiskondlikule vastutusele.”

Täpsemalt väljatoodud tugevustest, parendusvaldkondadest ja soovitustest saab lugeda Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri kodulehelt.

 

Institutsionaalse akrediteerimise uudised saabuvad rekordilise vastuvõtu taustal. EKAsse esitati tänavu 1073 sisseastumisavaldust, mis on viimase kaheteistkümne aasta rekord. Suurimat avalduste arvu kasvu näitasid sel aastal bakalaureusetasemel kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute õppekava ja magistritasemel sisearhitektuuri õppekava. Kõrgeim konkurss oli nii bakalaureuse- kui magistriastmes traditsiooniliselt graafilise disaini õppekavadele.

Kõik Eestis tegutsevad kõrgkoolid peavad vähemalt korra seitsme aasta jooksul läbima institutsionaalse akrediteerimise. Selle käigus hindab rahvusvaheline ekspertkomisjon kõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, õppeasutuse eesmärkidele ja arengukavale. Hindamisaruande põhjal langetab akrediteerimisotsuse HAKA kõrghariduse hindamisnõukogu.

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri ülesanne on õppe- ja koolitusasutuste kvaliteedi hindamine ning kvaliteedikultuuri edendamine hariduse valdkonnas. HAKA tegutseb Haridus- ja Noorteameti koosseisus sõltumatu ja iseseiseva üksusena.   

Jaga sõpradega:

Postitas Laura Jüristo
Viimati muudetud