Asustuse suunamine maakonnaplaneeringutes

Eesti Siseministeerium tellis EKA Arhitektuuriteaduskonnalt uuringu asustuse suunamiseks maakonnaplaneeringutes. Maakonnaplaneeringute koostamise üks ülesannetest on planeerimisseaduse § 7 lg 3 p 4 nimetatud asustuse arengu suunamine. Seni on ülesanne maakonnaplaneeringutes lahendatud empiiriliselt ja ebamäärase väljundiga. Vajadus on süsteemse käsitluse ning maakonniti ühtse lähenemisviisi järele, mis võtab aluseks üldised ruumilised huvid ning toob motiveeritult esile asustuse suunamise ülesande lahenduse praktilise väljundi maakonnaplaneeringus. Käesoleva uuringu eesmärk on luua praktilised ja toimivad suunised maavalitsustele asustuse arengu suunamiseks maakonnaplaneeringute koostamisel ning luua ühtsed alused asustuse suunamiseks üleriigiliselt.

Uuring on täisversioonis kättesaadav siit.

Tiheasum-538x600
Jaga sõpradega:

Postitas Pille Epner
Viimati muudetud