ESRI CITYENGINE PROTSEDUURILINE LINNAMODELLEERIMINE

ESRI CITYENGINE PROTSEDUURILINE LINNAMODELLEERIMINE

21.-30.september 2016

juhendaja: Grete Soosalu, SmarterBetterCities / Cloudcities, Zürich
osalejad: Liis Juuse, Allan Pintson, Anne Kaljas, Veiko Vahtrik, Kertsi Nigols, Paulina Pähn, Johannes Madis Aasmäe, Jaanika Sau, Ingrid Kaur, Jüri Nigulas, Martin Melioranski, Renee Puusepp
lõppülevaatuse kriitikud: Toomas Tammis, Andres Ojari, Paco Ulman, Raul Kalvo
toetaja: HITSA (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus) IT Akadeemia programm

Töötuba oli jaotatud erinevatesse järjestatud teemaplokidesse. Alustuseks andis Grete ülevaate CityEngine protseduurilise toimeprotsessi loogikast ja tema poolt seni tehtud rahvusvahelistest projektidest. Sellele järgnes seeria ülesandeid, et lähemalt tundma õppida CityEngine erinevaid funktsioone ja rakendusvõimalusi, sh seoseid GIS andmetega ja publitseerimist CloudCities online keskkonda, mis võimaldab muuhulgas brauseris 3D mudeleid vaadelda.

Sissejuhatuseks toimus CityEngine kasutajaliidesega tutvumine ning valmis koodi (nn rulepackage) kasutamine, mis laaditi alla CloudCities online kontolt.
Esimeseks ülesandeks from scratch oli CityEngine põhikäskudega tutvumine ja CGA koodi kirjutamine. Iga tudeng/osaleja sai kiireks ülesandeks teha alamkoodi osa hoone fassaadi jaotuseks või mõneks detailiks (n fassaadijaotus, sissepääs, aknamoodul, rõdumoodul, katus). Eesmärk oli panna koodujupid hiljem kokku üheks majaks ning harjutada ühtlasi grupitööga saavutatavat ajalist efekti suurema või mitmeosalise ülesande lahendamisel. Koodijuppide kogum oli ühtlasi referentsiks järgmiste ülesannete puhul.
Enamikule magistrantidest oli see esmakordseks kokkupuuteks protseduurilise modelleerimise ja programmeerimisega.
Teiseks ülesandeks oli luua kood suurelamurajoonide tellis- ja paneelhoonele. Väiksemates gruppides tuli tudengitel koostada mõne tüüpilisema hoone (maht+fassaadid) kood ning tekitada seejärel OpenStreetMap 2D kaardile toetudes kogu kvartal.
Kolmandaks pidid tudengid valima oma varasema arhitektuurse projekti ning modelleerima selle linnaümbruse CityEngine-s. See tähendas nn süsteemivälisest tarkvarast 3D mudeli importimist, vajadusel lihtsustamist ja linnakonteksti lisamist. Taaskord tehti tulemus presenteeritavaks ka veebis.
Neljandaks ülesandeks olid Utoopialinnad. Töö toimus gruppides valides linnalisi tüpoloogiaid, luues tänavastruktuuri ja krundijaotuse ning ilma detailse fassaadita hoonemahtude genereerimst eelnevalt loodud kruntidele. Tudengid tekitasid erinevaid linnastruktuure, mis meenutasid n Manhattanit, Barcelonat ja favelasid/slumme. Selle ettevõtmise fookus oli mitmekesisuse tekitamine ja erinevate sisendite kasutamine – rasterkaart maapinna arvutamiseks, hoonete kõrguse või katusevärvi määramiseks, vajadusel ka võimekus lisada analüütilist alusinformatsiooni.
30ndal septembril toimus töötoa tulemuste presenteerimine EKA arhitektuuriteaduskonna auditooriumis koos külaliskriitikute kommentaaride ja aruteluga CityEngine kasutamise võimalustest nii edasises õppetöös kui ka teaduskonna linnalistes uurimusprojektides. Tõdesime, et potentsiaal on väga suur.
UTOPIANCITY_JohannesMadisAasmae_LiisJuuse_01
Jaga sõpradega:

Postitas Martin Melioranski
Viimati muudetud