Magistritööd

2018

Jüri Nigulas

Kiirlinn. Za’atari põgenike laagri retrospektiivne planeering

Fast city. Retrospective planning of Za’atari

Juhendaja: Andres Alver

Retsensendid: Tiit Trummal, Mihkel Tüür

Joonas Tanne

Paldiski linnaplaneering. Visioon tulevikust

Paldiski urban planning. A vision of a future

Juhendaja: Andres Alver

Retsensendid: Enn Laansoo, Kaire Keitne

Tarmo Kübard

Tallinna jalgratastumine – jalgrattakultuur ühiskondlike muutuste katalüsaatorina

Cycling Tallinn – cycling culture as a catalyst for social change

Juhendaja: Andres Alver

Retsensendid: Jaan Tiidemann, Tõnis Savi

Veiko Vahtrik

Taskukohane eluase

Affordable housing

Juhendajad: Toomas Tammis ja Tarmo Teedumäe

Retsensendid: Tiit Sild, Anneli Kährik

Kersti Nigols

Põlvkondadeülene linnaruum – eakate aktiivne vananemine Mustamäe näitel

Multigenerational urban space – active aging in Mustamäe residential district

Juhendajad: Toomas Tammis ja Tarmo Teedumäe

Retsensendid: Kalle Komissarov, Andres Levald

Paulina Pähn

Otsides intensiivset tihedust. Strateegiate rakendamine Keldrimäe asumi näitel

Density with intensity. Implementation of spatial strategies in Keldrimäe district

Juhendajad: Toomas Tammis ja Tarmo Teedumäe

Retsensendid: Toomas Paaver, Siiri Silm

Kristian Taaksalu

Thermae Linnahall

Thermae Linnahall

Juhendajad: Martin Melioranski ja Renee Puusepp

Retsensendid: Ivan Sergejev, Martin Verrev

Johannes Aasmäe

Jalakäijate linn Tallinna südames

Pedestrian City in Central Tallinn

Juhendajad: Martin Melioranski ja Renee Puusepp

Retsensendid: Villem Tomiste, Merlin Rehema

Marianna Zvereva

Lasnamäe klindi avamine: maastik kui võrgustik

Opening up the Lasnamäe limestone cliff: landscape as Network

Juhendajad: Martin Melioranski ja Renee Puusepp

Retsensendid: Oliver Alver, Elo Kiivet

Arvi Anderson

Argine Kesk-Eesti

Common Central-Estonia

Juhendajad: Martin Melioranski ja Renee Puusepp

Retsensendid: Karli Luik, Kaie Kuldkepp

Liis Juuse

Religioon kui rännak ja otsing. Püha ruumi võimalikud väljendused Pirita-Vastseliina palverännuteel

Religion as a journey and search. Possible expressions of a sacred space on Pirita-Vastseliina pigrimage path

Juhendajad: Katrin Koov ja Aet Ader

Retsensendid: Hannes Praks, Laura Linsi

Sander Paljak

Linnasisese matmis- ja mälestamisruumi võimalikkus alternatiivse praktika kaudu

Preserving the burial and memorial space within the city using an alternatiive method

Juhendajad: Katrin Koov ja Aet Ader

Retsensendid: Margit Aule, Tiina Tuulik

Anne Vingisar

Tartu ja Mitte-Tartu ühendamine

Connecting Tartu and not-Tartu

Juhendajad: Katrin Koov ja Aet Ader

Retsensendid: Tõnis Arjus, Johan Tali

Liisa Valdmann

Koriluskoridor. Linna aineringluse ruumiline kujundamine Tallinna näitel

Gathering corridor. Redesigning city’s metabolism on the example of Tallinn

Juhendajad: Katrin Koov ja Aet Ader

Retsensendid: Johan Paju, Mart Meriste

 

2017

Mark Grimitliht

Hääbumise kureerimine (Ruumi strateegiad Eesti väikelinnade näitel)

Curate shrinking: space strategies in the example of Estonian small towns

Juhendajad: Katrin Koov, Indrek Rünkla, Aet Ader

Retsensendid: Hindrek Kesler, Kaido Ole

Eva-Liisa Lepik

Rannakultuuriruumid: ääremaaliste rannakogukondade aktiveerimine

Coastal spaces: Revitalizing peripheral coastal communities

Juhendajad: Andres Alver, Indrek Rünkla

Retsensendid: Kaie Kuldkepp, Merle Looring

Silver Liiberg

Valgejõe ökosüsteemi ja tehiskeskkonna sümbioos

Symbiosis of ecosystem and infrastructure on the Valgejõe river

Juhendajad: Martin Melioranski, Renee Puusepp

Retsensendid: Jaan Tiidemann, Riin Magnus

Kirke Päss

Hüpermaastik: postindustriaalse muteerunud maastiku taasvääristamine ja asustamine Ida-Virumaa näitel

Hyper Landscape

Juhendajad: Markus Kaasik, Andres Ojari

Retsensendid: Karli Luik, Anu Printsmann

Kristo Põlluaas

Tehnosüsteemne linn: taristu ruumi potentsiaali avamine

Systematic City: Rethinking the Space of Infrastructure

Juhendajad: Katrin Koov, Aet Ader

Retsensendid: Grete Soosalu, Katre Veskimägi

Merilin Jürimets

Õppimisruum

Learning Space

Juhendajad: Katrin Koov, Aet Ader

Retsensendid: Jaak-Adam Looveer, Leelo Tiisvelt

Ahti Sepsivart

Jumalate arhitektuur: Kundalini jooga ashram Rajamaal

Architecture of the Gods

Juhendajad: Markus Kaasik, Andres Ojari

Retsensendid: Sven Koppel, Sukhdev Kaur Khalsa

Märten Peterson

Kohalike materjalide kombinatoorika turba ja põlevkivituha komposiidi näitel

Combinatorics of local materials in the example of oilshale ash and peat

Juhendajad: Martin Melioranski, Renee Puusepp

Retsensendid: Kadri Tamre, Kerti Rand

Liisi Vähi

Lapse tänav

A child’s street

Juhendajad: Katrin Koov, Aet Ader

Retsensendid: Toomas Paaver, Epp Vahtramäe

Mae Köömnemägi

Mõtestades aktiivsusarhitektuuri. Skoone bastioni näitel

Redefining fitness architecture: Skoone bastion case study

Juhendajad: Martin Melioranski, Renee Puusepp

Retsensendid: Merike Kull, Ralf Lõoke

Helen Tikka

Kaubandusruumi tulevik muutuvas ühiskonnas Tallinna Kaubamaja näitel

Retail space in the changing society

Juhendajad: Andres Alver, Indrek Rünkla

Retsensendid: Liina Männamaa, Kaspar Kruuse

Liina Soosaar

Uusrändlus ja linnaränduri multifunktsionaalne moodulelamu

New nomadism and multifunctional modular housing for urban nomads

Juhendajad: Katrin Koov, Aet Ader

Retsensendid: Liis Ojamäe, Mihkel Tüür

Hanna-Liisa Mõtus

Dementsusega inimesi ja nende lähedasi toetav keskkond

Supportive enviromnent for people living with dementia and their caregivers

Juhendajad: Markus Kaasik, Andres Ojari

Retsensendid: Leena Torim, Rene Randver

Kaisa Simon

Varjend kaasaegse avaliku ruumi osana

Shelter as part of contemporary public space

Juhendajad: Markus Kaasik, Andres Ojari

Retsensendid: Margit Mutso, Margo Klaos

Inke-Brett Eek

Viimne pelgupaik: suremise ruum tänapäeva ühiskonnas

The Last Refuge: the space of dying in today’s society

Juhendajad: Katrin Koov, Aet Ader

Retsensendid: Aivar Sarapik, Laura Linsi/Rolan Reemaa

Johanna Jõekalda

Elamusandmed ruumi kujundajana

Shaping Space by Experience Data

Juhendajad: Martin Melioranski, Renee Puusepp

Retsensendid: Kristjan Korjus, Ott Kadarik/Raul Kalvo

 

2016

Andres Ristov

Linnakeskus raviarsti asendajana. Maakonnahaigla teisenemine tervisehoiukeskuseks Põlva näitel

City Centre as a substitute for medical treatment. The alteration from County Hospital to Health Care Centre Based on Põlva’s example

Juhendajad Andres Ojari ja Markus Kaasik

Retsensendid: Kalle Komissarov ja Taavi Lai

Ats Buddell

Puine puitstruktuur

The Nature of Wood in Timber Structures

Juhendajad: Martin Melioranski ja Renee Puusepp

Retsensensendid: Eero Tuhkanen ja Mihkel Tüür

Gert Guriev

Pagulaste integreerimine

The integration of refugees

Juhendajad: Andres Ojari ja Markus Kaasik

Retsensensendid: Jaak-Aadam Looveer ja Kristi Ockba

Juhan Kangilaski

Kohaspetsiifiline kolonisatsioon: Isemajandav elamise üksus Marsil

Site specific colonisation: Self-sustaining habitat on Mars

Juhendajad: Martin Melioranski ja Renee Puusepp

Retsensendid: Villem Tomiste ja Alvo Aabloo

Karina Niinepuu

Pirita jõeoru maastik ja Tallinna Botaanikaaed

Tallinn Botanic Garden and Pirita river valley

Juhendajad: Andres Alver ja Indrek Rünkla

Retsensendid: Tiina Tallinn ja Andres Levald

Liina-Liis Pihu

Lammutada või mitte? Tühjade hoonete analüüs ja materjalide taaskasutamise potentsiaal

To Demolish or not to Demolish? The Analysis and the Potential of Material Reuse of Vacant Buildings in Estonia

Juhendajad: Katrin Koov ja Aet Ader

Retsensendid: Ülar Mark ja Reet Aus

Liis Uustal

Ruum ja mäng

Space and Play

Juhendajad: Andres Ojari ja Markus Kaasik

Retsensendid: Liina Unt ja Tomomi Hayashi

Sven Luik

Eesti Kaitseväe väljaõppekeskus. Õppimine ajateenistuses

Training center for Estonian Defence Forces. Learning in Conscription

Juhendajad Andres Alver ja Indrek Rünkla

Retsensendid: Rene Toomse ja Paco Ulman

Taavi Lõoke

Kuidas kaasajastada paneelmaja? Vahendite raamistik suurpaneelelamute kaasajastamiseks 1-464 tüüpseeria kortermajade näitel

How to modernize the large panel system aparment buildings? Framework of tools for modernizing the large panel system apartment buldings for the 1-464 series

Juhendajad: Martin Melioranski ja Renee Puusepp

Retsensendid: Kaja Pae ja Erik Terk

Tanel Trepp

Startup kogukond

Startup community

Juhendajad: Andres Alver ja Indrek Rünkla

Retsensendid: Tõnis Arjus ja Vaido Mikheim

2015 

Kaspar Krass

Toast välja

From indoors to outdoors

Juhendajad Martin Melioranski ja Renee Puusepp

Retsensendid: Johanna Vihalem ja Ott Alver

Riin Kersalu

Looduse saatkond linnaruumis. Tallinna Loomaaia boreaalium

Embassy of nature in the city. Tallinn Zoo borealium

Juhendajad: Martin Melioranski ja Renee Puusepp

Retsensensendid: Mati Kaal ja Inga Raukas

Tuuliki Širokova

Puidust maastiku muutuste vaatelava supelmaja näitel

The catwalk of wood changes demonstrated in a sea bath

Juhendajad: Martin Melioranski ja Renee Puusepp

Retsensensendid: Raul Kalvo ja Jaan Tiidemann

Maria Alnek

Nutika ruumi võimalikkusest Põltsamaa lossis

The possibility of smart space in Põltsamaa Castle

Juhendajad: Andres Alver ja Indrek Rünkla

Retsensendid: Marko Raat ja Paco Ulman

Maria Freimann

Saatkond kui kaasaegne kaitstud keskkond linnaruumis

Embassy as a contemporary defensible space

Juhendajad: Martin Melioranski ja Renee Puusepp

Retsensendid: Pärtel Preinvalts ja Ralf Lõoke

Kerstin Kivila

Kohandatav kool. Arhitektuursed võtted koolide rekonstrueerimiseks, Koeru kooli näitel

An adaptable School. Architectural methods to restructure school buildings with Koeru school as the example.

Juhendajad: Andres Ojari ja Markus Kaasik

Retsensendid: Helen Sabrak ja Karli Luik

Anniki Kevvai

Raamatukogu- ja muuseumiruumi roll muutuvas ühiskonnas – Tartu linna näitel

In a changing society the role of library and museum space – city of Tartu as an example

Juhendajad: Andres Ojari ja Markus Kaasik

Retsensendid: Tõnis Arjus ja Asko Tamme

Teresa Malmre

Eesti Arhitektuuri- ja Disainimuuseum. Eesti arhitektuuri- ja disainimuuseumi ning keskuste hübridiseerimise ettepanekust sümbiootilise ruumi sünnini/

Estonian Museum of Architecture and Design. From Estonian architecture and design museum and centers hybridization proposal to the birth of symbiotic space

Juhendajad Andres Ojari ja Markus Kaasik

Retsensendid: Carl-Dag Lige ja Maarja Kask

Siim Tiigimägi

Kaasaegse kunsti keskus Tallinnas

Contemporary arts center in Tallinn

Juhendajad: Andres Alver ja Indrek Rünkla

Retsensendid: Sille Pihlak, Siim Tuksam ja Elin Kard

Liis Mägi

Auditiivne (linna-) ruum muusikamaja näitel

Auditory (city-) space by the example of musichouse

Juhendajad: Martin Melioranski ja Renee Puusepp

Retsensendid: Helena Tulve ja Mihkel Tüür

Mihkel Meriste

Karjäärikeskus – isemajandav, transiidile orienteeritud äri- ja tööstuspark Lasnamäe serva all

Self-sustaining, transit oriented business and industrial park under the edge of Lasnamäe

Juhendajad Andres Alver ja Indrek Rünkla

Retsensendid: Ott Kadarik ja Ülar Mark

Annika Aasmaa

Pärnu jõekallaste revitaliseerimine

Revitalizing the riverfront of Pärnu

Juhendajad: Andres Alver ja Indrek Rünkla

Retsensendid: Damiano Cerrone ja Tanel Tuhal

Juula Saar

VARI. Heitvarju mõju ja funktsioon põhjamaises avalikus linnaruumis. Varjupark Viljandi linna südames

The Shadow. The impact and function of the cast shadow in public space of a northern city. Shadow park in the centre of Viljandi

Juhendajad: Katrin Koov ja Kalle Komissarov

Retsensendid: Laur Pihel ja Anna-Liisa Unt

Kristjan Reidi

Tallinna toitmine

Feeding Tallinn

Juhendajad: Katrin Koov ja Kalle Komissarov

Retsensendid: Kadri Klementi ja Jaak- Aadam Looveer

Kaisa Kangur

Gastronoomiline sfäär. Kalaturg ja Kultuurikatla Aed

Gastronomic sphere. Fish Market and Culture Factory Garden

Juhendajad: Katrin Koov ja Kalle Komissarov

Retsensendid: Kaidi Õis ja Evelin Reimand

Mari Arvisto

Eeslinliku eluviisi võimalikkusest linnakeskkonnas

Suburban qualities in city morphology

Juhendajad: Andres Ojari ja Markus Kaasik

Retsensendid: Kadri Kasemets ja Aet Ader

Triin Orav

Autost vabaks. Alternatiivsete liikumisvõimaluste lisamine linnaruumile vähendamaks isikliku sõiduauto kasutust. Mustamäe elamupiirkonna näitel

Going carfree. Adding alternative options for movement to the cityscape to reduce the usage of personal automobiles. The case of Mustamäe living area

Juhendajad: Katrin Koov ja Kalle Komissarov

Retsensendid: Dago Antov ja Karin Bachmann

Anni Haldre

Omaalgatuslik elamuehitusühistu – alternatiivne võimalus eluruumi loomiseks

Self-initiated building collectives – an alternative way for housing development

Juhendajad: Andres Alver ja Indrek Rünkla

Retsensendid: Janis Pugri ja Tõnu Laigu

2014

Gunnar Kurusk

Vesi kui ruumiatmosfääri looja

Water as a creator of a spatial atmosphere

Juhendajad: Andres Alver ja Indrek Rünkla

Retsensent: Ülar Mark

Kristi Tuurmann

Põhja-Tallinna tegevusruumid

Activity spaces for North-Tallinn

Juhendajad: Andres Ojari ja Markus Kaasik

Retsensent: Ingrid Ruudi

Hans- Peter Isand

Eesti puidukeskus

Wood science centre of Estonia

Juhendajad: Andres Ojari ja Markus Kaasik

Retsensendid: Karli Luik ja Alar Just

Riho Kerge

Vahul põhineva ehitustehnoloogia sünteetiline modelleerimine ja rakendamine

Synthetic Modelling and Application of a Building System Based on Three- Dimensional

Juhendajad: Andres Alver ja Indrek Rünkla

Retsensendid: Kadri Tamre

Kaiko Kivi

Elamu mudel e2020. Abstraktse semantilise informatsioonimudeli kontseptsioon. Hoonete energiavajaduse, hinna ja ressursikasutuse modelleerimiseks korterelamu tüpoloogia mudeli näitel

Housing model e2020. Concept of abstract semantic information model for modeling the energy efficiency, budget and recourses of a building based on a typological model of an apartment building

Juhendajad: Martin Melioranski ja Renee Puusepp

Retsensendid: Grete Soosalu ja Targo Kalamees

Kersti Miller

Tööstuslik tänavaruum. Kroodi tänavapõhine planeering

Industrial street space. Kroodi street-oriented planning

Juhendajad: Andres Alver ja Indrek Rünkla

Retsensendid: Andres Levald

Anna Jurasevits

Ida-Virumaa reorganiseerimine. Linnastu ühendamine kolme sõlmpunkti kaudu

Reorganizing East-Virumaa county. Connecting the conurbation with three connection points

Juhendajad: Andres Ojari ja Markus Kaasik

Retsensent: Paco Ulman

Rauno Mätas

Väikelinnade linnaruum aastal 2030

Cityscape of small towns in Estonia in 2030

Juhendajad: Andres Alver ja Indrek Rünkla

Retsensendid: Laur Pihel

Mirko Traks

TÜÜPAED: mudeli loomine ja näidislahendused

Modular Gardens: Creating of the Model and Example Solutions

Juhendajad: Katrin Koov ja Kalle Komissarov

Retsensendid: Tiina Tammet

Grete Veskiväli

Kehaline ruum. Raudteekujast dünaamiliseks lineaarpargiks

Bodily Space. From Railway to Dynamic Linear Park

Juhendajad: Katrin Koov ja Kalle Komissarov

Retsensendid: Katrin Essenson ja Anna-Liisa Unt

Eve Komp

Linnapausid. Viis ruumilist etüüdi Tallinna Kesklinnas

Urban Pauses. Five spatial études in central Tallinn

Juhendajad: Katrin Koov ja Kalle Komissarov

Retsensent: Jaak- Adam Looveer

Kristel Niisuke

Laikmaa kaubandustänav: unistus avalikust ruumist tarbimisühiskonna kontekstis

Laikmaa shoppingstreet: dream of a public space in a consumer society

Juhendajad: Andres Ojari ja Markus Kaasik

Retsensent: Raul Kalvo

Tiia Vahula

ENERGIAVÄLI. Öko ja/või tehno [süsteemid] avalikus ruumis, õhutõrjetornide näitel Viinis 

ENERGY FIELD. Eco and/or techno [systems] in public space, flak towers in Vienna

Juhendajad: Andres Alver ja Indrek Rünkla

Retsensent: Veronika Valk

Ljudmilla Georgijeva

Tootmine Linnakeskkonnas. Alternatiivse võrgustatud tootmise katselabor Tallinna Kesklinnas

Urban manufacturing. Possibility of local networked manufacturing hub in the city of Tallinn

Juhendajad: Andres Alver ja Indrek Rünkla

Retsensent: Triin Ojari

Eva Nõmm

Tallinna südalinna ühistranspordiruum

Public Transportation Space of Central Tallinn

Juhendajad: Andres Alver ja Indrek Rünkla

Retsensent: Dago Antov ja Andres Levald

Erkki Annama

Linna katkestajad linna ühendajateks 

City disconnectors to city connectors

Juhendajad: Andres Ojari ja Markus Kaasik

Retsensent: Tõnis Arjus

Kristjan Männigo

Ruumidevaheliste seoste konfiguratsiooni analüüsist arhitektuurse mahuni

korterelamu näitel

From Space Configuration Analysis to Architectural form with Application to an Apartment Building

Juhendajad: Martin Melioranski, Renee Puusepp

Retsensendid: Raul Kalvo

2013

Egon Metusala

Avalik ruum Härjapea jõel

Public space on the Härjapea river

Juhendajad: Andres Alver ja Indrek Rünkla

Retsensendid: Tiit Trummal ja Aili Vahtrapuu

Taavi Põlme

Vanasadama reisiterminal(id)

Old city Harbour passenger terminal(s)

Juhendajad: Andres Ojari ja Markus Kaasik

Retsensendid: Villem Tomiste ja Damiano Cerrone

Tanno Tammesson

Aktiivne elukeskkond Tallinna Kalevi staadioni territooriumil

Active living environment on the territory of Tallinn Kalev stadium

Juhendajad: Andres Ojari ja Markus Kaasik

Retsensendid: Andres Levald ja Margus Maiste

Maie Raud

Balti jaama ümberorganiseerimine

The Rearrangement of Tallinn Main Station- Balti jaam

Juhendajad: Andres Alver ja Indrek Rünkla

Retsensendid: Tõnu Laigu ja Dago Antov

Jaan Jagomägi

Linnaväli

City field

Juhendajad: Katrin Koov ja Kalle Komissarov

Retsensendid: Kaja Pae ja Andres Sevtsuk

Kevin Villem

Sõidetav ruum

Skateable Place

Juhendajad: Andres Alver ja Indrek Rünkla

Retsensendid: Johan Tali ja Kalle Vellevoog

Kristiina Remmelkoor

Generatsioonide kooselu. Vananemistundlik ruum Tallinna kesklinna kvartalis

Cohabitation of Generations. Age-sensitive space in the central quarter of Tallinn

Juhendajad: Andres Ojari ja Markus Kaasik

Retsensendid: Margit Mutso ja Mihkel Tüür

Marja- Liisa Aasvee

Sõltuvushaigustega noorte ravikeskus

Rehabilitation Centre for Youth with Drug Addiction

Juhendajad: Andres Ojari ja Markus Kaasik

Retsensendid: Anna Frank ja Indrek Almann

Olli Tapani Tallbacka

Tuleviku kool

Future of School

Juhendajad: Andres Ojari ja Markus Kaasik

Retsensendid: Leelo Tiisvelt ja Raul Järg

Alvin Järving

Tänavakunstide galerii

The Gallery of Street Art

Juhendajad: Andres Alver ja Indrek Rünkla

Retsensendid: Urmas Pastarus ja Ralf Lõoke

Siim Tiisvelt

Uus tööruum

New Workspace

Juhendajad: Andres Ojari ja Markus Kaasik

Retsensentv: Tomomi Hayashi

Kadri Sauemägi

Soomaa. Väikekultuuride võimalused globaliseeruvas maailmas

Soomaa. Possibilities for small cultures in a globalizing world

Juhendajad: Katrin Koov ja Kalle Komissarov

Retsensendid: Sverre Laanjärv ja Aivar Ruukel

Mikk Pärdi

Üle jõe. Emajõe puhkeala teemaplaneering Supilinna ja Ülejõe linnaosas Tartus

Across the River. Development plan of the recreational area on the banks of river Emajõgi in Supilinn and Ülejõe region in Tartu

Juhendajad: Toomas Tammis ja Tarmo Teedumäe

Retsensendid: Tiit Sild ja Alar Just

Eva Kedelauk

Hüljatud pühakojad. Varemetes õigeusu kirikute avastamine tabude mängumaal

Abandoned sanctuaries. Discovering ruined othodox churches in the realm of taboos

Juhendajad: Andres Ojari ja Markus Kaasik

Retsensendid: Ringo Ringvee ja Siiri Valner

Marten Kaevats

Hüperlokaalne unistus

Hyperlocal dream

Juhendajad: Andres Alver ja Indrek Rünkla

Retsensensendid: Toomas Haidak ja Ülar Mark

Mari Hunt

Arktika looduskaitsevägi

Artic natural defence forces

Juhendajad: Andres Ojari ja Markus Kaasik

Retsensensendid: Enn Kaup ja Veronika Valk

nimekiri täieneb

13217402_1265489223469415_1264213787303766614_o
Jaga sõpradega:

Postitas Kadi Karine
Viimati muudetud