Pärandarhitektuuri uurimine ja mõõtmine Lahemaa Rahvuspargis

parandarhitektuuri_mootmine_2014_kaas-1

KOOSTAJA: Jaan Tiidemann

Kujundajad: Helmi Marie Langsepp, Anna Liisa Saavaste

Kogumikku on koondatud Eesti Kunstiakadeemia 2014. aasta mõõtmispraktika tööd. 

Mõõtmispraktika on EKA arhitektuuriõppe osa, milles esimese aasta
arhitektuuriteaduskonna üliõpilased saavad praktilise mõõdistus- ja joonestustööde
kogemuse ning milles uuritakse ja dokumenteeritakse piirkondlikku ja kohalikule
pärandarhitektuurile iseloomulikku ehitustraditsiooni. Eesti taluarhitektuuri
uurides saavad üliõpilased tunnetada elamismudelit, milles põimuvad ühtaegu
nii arhailised kui kaasaegsed küljed ning omandada oskusi ja teadmisi, mis
moodustavad olulise osa arhitekti baasharidusest.
Lahemaa rahvuspargi külad on EKA mõõtmispraktikate fookuses olnud üle
kümne aasta. Aastatel 2004-2006 mõõdistati hooneid Pedaspeal ja Kolga-
Aablas, 2008-2009 ning 2011-2016 Pedaspeal, Pudisool, Muuksis, Uuris,
Tsitres ja Võsul. Kokku on Lahemaal EKA poolt mõõdetud ja
dokumenteeritud 125 hoonet ning mõõtmispraktikatel on neil aastail osalenud
kokku 193 üliõpilast. Enne Lahemaad mõõdistati kümne aasta jooksul taluhooneid
prof. Rein Zobeli juhtimisel Noarootsi külades. Iga mõõtmispraktika oluliseks
osaks on olnud geodeesiapraktika, mida on juhendanud Holger Oidjärv.
EKA mõõtmispraktikatest on välja kasvanud uurimus ruumistruktuuri kujunemisest
ja selle kirjeldamise metoodikatest Lahemaa rahvuspargi näitel. Uurimistöö on
abiks väärtushinnangute seadmisel pärandarhitektuuri säilitamisel, rahvuspargi
regulatsioonide loomisel, mõtestamisel ja rakendamisel.

Juhendaja/koostaja: Jaan Tiidemann

Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond 2016

Jaga sõpradega:

Postitas Pille Epner
Viimati muudetud