Janne Kukk

Õpirändes osalejate õppe- ja finantseerimislepingute ning tööplaanide registreerimine; ERASMUS+ jt (nt Nordplus,
EMP/Norra vms, kõrghariduse õpirändeprojektide andmete sisestamine erinevatesse andmebaasidesse (ÕIS, EHIS, Mobility Tool, WebDesktop,
espresso); vahetusüliõpilaste konto loomine ÕISi; ERASMUS+ programmi õppejõudude ja töötajate õpirännete eelarve haldamine.
Spetsialist
6267388