KVI-s esineb Juhan Saharov

Asukoht:
EKA ruumis D412

Algus k.p.:
30.10.2023

Algusaeg:
14:00

Lõpp k.p.:
30.10.2023

Juhan Saharovi ettekanne “Küberneetilised revolutsionäärid: Eesti NSV teadlaskond ja perestroika (1986–88)” 
KVI-i ja nüüdiskultuuri uurimisrühma ühisseminaril toimub 30. oktoobril kell 14 EKA ruumis D412

Ettekanne kirjeldab Eesti poliitilise mõtte tärkamist varase perestroika perioodil (1986–88) ja arutleb selle üle, millised varasemad teadussuunad, mõisted ja mudelid said Eesti teadlaskonnale vahenditeks poliitikasse sisenemisel, sh. vabariikliku isemajandamise idee loomisel. Saharov rekonstrueerib kolm Eesti perestroika argumentatiivset keelt – detsentralism, süsteemiteooria, ja innovatsioon. Samuti asetab ettekanne siinsed arengud laiemasse rahvusülesesse konteksti, vaadeldes Eesti teadlaskonna seotust Nõukogude ja muu maailma teaduskogukonnas 1960–70ndatel esile kerkinud uute distsipliinide ja ekspertkeeltega.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Postitas Virve Sarapik
Viimati muudetud