Lisaeriala KUNST omandamine õpetajatele Eesti Kunstiakadeemias


Kunstiõpetaja lisaeriala

üldhariduskooli klassi- ja aineõpetajatele.

Toimumisaeg: 28.oktoobrist 2016 kuni 7. juunini 2017

Maht: 20 EAP, sh 160 ah auditoorset õpet. Neli esimest õppesessiooni:
28.-29.10.2106
18.-19.11.2016

2.-3.12.2016

2.-4.01.2017
Edasised kuupäevad lepitakse grupiga kokku esimesel kohtumisel.

Õpiväljundid. Kursuse lõppedes õppija:

Orienteerub kaasaegses kunstis ja mõtestab seda.

On kogenud erinevaid kaasaegse kunsti praktikaid ning erinevate loovtööde loomist.

Avaldub kunstiõpetaja isikupärane professionaalne identiteet ning valmisolek areneda kunstiõpetajana.

Mõistab õpilase arengut ning kujutamisoskuse erinevaid etappe ja vajadusi.

On võimeline looma õppija arengut toetava ja inspireeriva kunstiõppe keskkonna ja kasutama selleks asjakohaseid võimalusi – erinevaid õppevorme, lähenemisi ning meetodeid.

On võimeline looma ja teoreetiliselt põhjendama oma kunstiõppe käsitust ning looma ja arendama kunstiõppe ainekava.

Analüüsib ja hindab põhjendatult kunstiõpet.

Kursuse sisu:

Kaasaegse kunstiõppe alused (õppejõud Edna Vahter, Helen Arov, Anu Purre, Merike Rehepapp, Minni Hein, Kristiina Krabi-Klanberg)

Loovus- ja arengupsühholoogia (õppejõud Raivo Roosmaa)

Interdistsiplinaarne kunst (õppejõud Olivia Verev)

Loovpraktika (õppejõud erinevad EKA õppejõud ja vilistlased, tegevkunstnikud)

Kunstiõppe praktika (õppejõud Helen Arov ja Maarja Kell)

Kursuse lõppedes antakse välja Eesti Kunstiakadeemia täiendusõppe tunnistus.

Registreerimine: Registreerumiseks tuleb saata 20. oktoobriks 2016 HITSA kodulehe kaudu järgmised dokumendid:

  • CV;
  • motivatsioonikiri, kus põhjendatakse
    koolitusel osalemise soovi ning avatakse oma õpetamiskogemust ning
    kogemust kunstiga (näitusekülastus, enda loometegevus vmt) ning ootsused
    kursusele;

Laekunud sooviavalduste seast teevad koolitajad oma lõpliku valiku ja annavad hiljemalt 24. oktoobriks teada koolitusele vastuvõetute nimed. Vajadusel viiakse sooviavaldajatega läbi lühivestlused.

Kui otsustad osaleda, võtad kohustuse osaleda kogu koolitusel.

Informatsioon.

Pirje Kõvatomas tel 626 7327 või e-post pirje.kovatomas@artun.ee

Registreerimine HITSA kodulehel.

Jaga sõpradega:

Postitas Kristiina Krabi
Viimati muudetud