Asustuse ruumiline planeerimine ja avaliku ruumi loome praktikad

Lopetamata-linn-internetis_600x300_acf_cropped

Arhitektuuriteaduskonna üks peamisi arendus- ja uurimissuundi tegeleb inimasustuse ruumilise struktuuri ja ehitatud keskkonna analüüsi ning kavandamisega. Uurimis- ja arendustöö on enamasti rakendusliku iseloomuga, mille tulemusena luuakse ettepanekud ruumilise keskkonna reorganiseerimiseks. Kui uurimistöö keskendub peamiselt olemasoleva ruumilise olukorra analüüsile, siis arendustöö on suunatud eelkõige ruumiloome meetodite ja protsesside täiustamisele.

Käimasolevad projektid:

Lõpetamata Linn. Tallinna linnaehituslikud visioonid ja ruumilised stsenaariumid

EKA arhitektuuriteaduskonna laiapõhjaline uurimistöö tegeles probleemistikuga, milline võiks olla hea ja elamisväärne linn 21. sajandil ja kuidas see võiks väljenduda Tallinna linnaehituslikus arengus. Uurimistöö fookusteemad: Planeerimispraktikad, Tallinna paneelelamurajoonid ja Lasnamägi, Tallinna rohe- ja sinivõrgustikud, Tallinn kui polütsentriline linn ehk Tallinna keskused, Arvutamata linn ning Tallinna tulevikustsenaariumid. Kolmeaastase uurimisprojekti lõpetavad näitus ning trükise ilmumine aastal 2021.

Uurimisteema juht: Toomas Tammis

Uurimisrühma liikmed: Andres Alver, Johan Tali, Kalle Komissarov, Renee Puusepp, Raul Kalvo, Douglas Gordon, Katrin Koov, Eve Komp, Siiri Vallner, Indrek Peil

Projekti kestus: 2016-2020

Rahastaja: Kapitel Eesti AS

Lõppenud projektid:

 

Jaga sõpradega:

Postitas Kris Haamer
Viimati muudetud