Sensoorne disain

Tekstiilid saavad läbi tehnoloogia juurde uusi funktsionaalseid omadusi. See võimendab nende potensiaali suhestuda inimaistingutega. Sensoorne disain kombineerituna neuroteaduse, nutitekstiilide ja HCI uuemate uuringutulemustega loob võimaluse muuta inimese arusaama temast endast ja tema kehast läbi digitaalse stimulatsiooni, mis võib peituda materjalis endas. On teada tõde, et rõiva välimus ja lõige mõjutavad kandja ensehinnangut. Mis siis, kui see saaks toimuda välimusest olenemata, peidetult? Mis muutuks, kui 50 rõiva asemel vajaks inimene vaid üht, mis tekitab talle meeldiva tunde igas olukorras? Kuidas oleks, kui üks rõivaese tooks kandja kehale tuhandeid (personaliseeritud) digitaalseid stimulatsiooni mustreid ja läbi selle aitaks kandjal tunda end enesekindlalt/erksalt/loovalt/rahulikult igas situatsioonis. Mõistmaks taolise digitaalse ja füüsilise maailma lõimumise võimalusi ja piiranguid, tuleb arvestada nii ühe inimese (keha ja meel liikumises) kui ka sotsiaalset konteksti.

Täpsemalt: https://sensorialdesign.artun.ee/sensorial-design/

Foto: Magic Lining

Magic Lining / STARTS Residencies Vertigo EU (foto: Iris Kivisalu)

Käimasolevad projektid:

Multisensoorne disain somaatilise heaolu nimel

Uurimissuuna juht: Dila Demir

Projekti kestus: 2023-2025

Finantseerija: Eesti Kunstiakadeemia

ETIS: link

 

Lõppenud projektid:

Eneseteadvuse ja suhteteadlikkuse arendamine läbi liikuma kutsuvate multisensoorsete tekstiilesemete

Projekt otsis meetodeid mõtisklevalt liikuma kutsuvate multisensoorsete tekstiili esemete disainimiseks. Mõtiskleval liikumisel enese ja suhestuva teadvuse arendamiseks on suur potensiaal vaimse tervise hoidmise kontekstis ning projekt avab seda läbi kogemusliku loovuurimuse. Liikumisest ja tunnetusest algav disainiprotsess otsib võimalusi inimese liikuma kutsumiseks koos multisensoorsete tekstiili esemetega.

Uurimissuuna juht: Kristi Kuusk

Projekti kestus: 2022−2023

Rahastaja: Kultuuriministeerium

ETIS: link

A6033UKKU “Sensoorne disain

Projekti käigus loodi hea võimalus tegeleda sotsiaalse, kultuurilise, majandusliku ja keskkonda puudutava kestlikkusega läbi loome-ja-teaduse ühendamise Abrami more-than-human maailmas.

Projekt uuris sensoorset disaini hiljutiste neuroteaduse, inimese-arvuti interaktsiooni ja nutitekstiili saavutuste vaates. Läbi praktika-põhise uurimustöö loodi kehalähedasi sensoorseid rakendusi, mis 1) muudavad inimeste enese ja enda keha tunnetamist, 2) julgustavad ja võimendavad mängulist õppimist, 3) vahendavad sensoorset kogemust läbi liikumise, 4) parendavad/lähendavad digitaalset suhtlust. Laiemalt andis see projekt võimaluse rääkida inimeste keha tunnetustest või sündroomidest, ning suunata kandjaid parema tervise ning valikute poole.

Näiteks võib kleit, mis aitab kandjal end hästi tunda ilma peegli või kõrvalt vaataja ülistuseta asendada mitut keskkonnale suure jalajälje jätnud kiirmoe produkti. (Magic Lining) Teaduslikult on näidatud, et kui inimene tunneb end paremas füüsilises vormis, muutuvad tema käitusmisharjumused ka selles suunas.

Uurimissuuna juht: Kristi Kuusk 

Uurimisrühma liikmed: Arife Dila Demir, Nesli Hazal Oktay, Hsuan-Hsiu Hung, Azeem Hamir

Projekti kestus: 2021−2023

Finantseerija: Eesti Kunstiakadeemia

ETIS: link

Publikatsioonid: https://sensorialdesign.artun.ee/publications/

Jaga sõpradega:

Postitas EKA DT
Viimati muudetud