Varasemad koosseisud

Nõukogu koosseis kuni 31.12.2019.

Kunstiakadeemia kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu on nõukogu, mis käib koos vähemalt neli korda aastas. Nõukogu kehtestab akadeemia arengukavad, uued õppekavad, õppetööd puudutavad üldised eeskirjad, üksuste põhimäärused, akadeemia eelarve jne.

Õppejõudude ja teadustöötajate esindajad valitakse nõukogusse iga kolme aasta järel maikuus. Üliõpilaste esindajad nimetab üliõpilasesindus üheks aastaks. Üliõpilaste esindajad moodustavad 1/5 nõukogu koosseisust.

Nõukogu istungitel osalevad sõnaõigusega kuratooriumi volitatud esindaja ja rektori poolt määratud isikud.

Nõukogu koosseis:

Mart Kalm – rektor, akadeemik professor, nõukogu juhataja

Anne Pikkov – õppeprorektor, külalisprofessor

Epp Lankots – teadusprorektor

Andres Tammsaar – haldus- ja finantsdirektor

Andres Ojari – arhitektuuriteaduskonna dekaan, külalisprofessor

Kristjan Mändmaa – disainiteaduskonna dekaan

Lilian Hansar – kunstikultuuri teaduskonna dekaan, doktor

Kirke Kangro – vabade kunstide teaduskonna dekaan, professor

Kristiina Krabi-Klanberg – Avatud Akadeemia juhataja

Hilkka Hiiop – professuuri esindaja, muinsuskaitse ja konserveerimise osakond, professor

Lennart Mänd – professuuri esindaja, nahakunsti osakonna juhataja, professor

Piret Puppart – professuuri esindaja, moedisaini osakonna juhataja, professor

Virve Sarapik – professuuri esindaja, kunstiteaduse ja visuaalkultuuri osakond, professor

Liina Siib – professuuri esindaja, graafika osakonna juhataja, professor

Kadri Mälk – professuuri esindaja, ehte- ja sepakunsti osakonna juhataja, professor

Leonhard Lapin – emeriitprofessorite ja -dotsentide esindaja

Eve Kask – dotsentide esindaja, graafika osakonna dotsent

Renee Puusepp – teadurite esindaja, vanemteadur

Linda Mari Hüvato – üliõpilasesinduse esimees

Minni Tang – üliõpilaste esindaja

Johanna Toom – üliõpilaste esindaja

Taavi Teevet – üliõpilaste esindaja

Elin Kard – doktorantide esindaja

Nõukogu kodukord

Kuratooriumi koosseis kuni 31.12.2019.

Kuratoorium on nõuandev kogu, mis seob ülikooli ja ühiskonda. Kuratooriumi liikmed nimetab Vabariigi Valitsus. Kuratoorium teeb ettepanekuid haridusministrile ja ülikooli nõukogule ülikooli arengut puudutavates küsimustes ning esitab üldsusele vähemalt üks kord aastas oma hinnangu ülikooli kohta.

Kuratooriumi liikmete volituste kestus on kolm aastat ning nende tööd juhib kuratooriumi esimees, viimase äraolekul aseesimees.

Kuratooriumi koosseis:

Taavi Aas – Tallinna linnapea
Rainer Kattel – Eesti Teaduste Akadeemia uurija-professor
Andrus Kõresaar – arhitektibüroo KOKO arhitektid OÜ partner ja loovjuht
Henri Laupmaa – Hooandja MTÜ, Tedsterid MTÜ, Fundwise OÜ, Community Tools OÜ ja Micronet OÜ juhatuse liige
Maire Milder – Baltika AS ja Baltman OÜ juhatuse liige
Janek Mäggi – Eesti riigihalduse minister
Maria Mägi-Rohtmets – advokaadibüroo juhatuse liige, partner ja vandeadvokaat
Kaido Ole –  kunstnik
Laine Randjärv – Riigikogu Kultuurikomisjoni aseesimees
Marek Tamm – Tallinna Ülikooli professor
Kalle Vellevoog  –  arhitekt, arhitektuuribüroo JVR partner
Kuratooriumi koosseis on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 11. oktoobri 2018 korraldusega nr 252.
Eesti Kunstiakadeemia seaduse kohaselt lõpevad akadeemia kuratooriumi volitused 31. detsembril 2019. a.