Hakkame kaardistama vanalinlaste ootusi

Vanalinna piirkonnad

Uuringu „Tallinna vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine“ järgmise etapina on kavas läbi viia sotsioloogiline uurimus vanalinna elanike seas eesmärgiga kaardistada kohaliku kogukonna hinnanguid vanalinnale kui pärandiruumile ja elukeskkonnale, sh turismiga seotud protsessidele.

Uuringu läbiviimisel teeb EKA koostööd Tallinna Tehnikaülikooli sotsioloogide Katrin Paadami ja Liis Ojamäega. Uuringu meetoditeks on internetipõhine ankeetküsitlus ja fookusgrupi intervjuud.

Ootame kaasa rääkima kõiki vanalinlasi, nii pikaaegseid kui uusi elanikke, nii eestlasi kui teistest rahvustest asukaid, nii kinnisvaraomanikke kui üürnikke. Kui te elate vanalinnas ning olete nõus uuringus osalema, palume jätta oma e-posti aadress siia
või saata aadressile triin.talk@artun.ee (kasutame teie andmeid üksnes küsitluse edastamiseks või vestlusele kutsumiseks).

Osalege kindlasti ning edastage üleskutse naabritelegi  – mida rohkem kaasalööjaid, seda kaalukam saab uuringutulemus, mis aitab toetada vanalinna tasakaalustatud, kogukonna ootusi arvestavat arengut.

Jaga sõpradega:

Postitas Maris Veeremäe
Viimati muudetud