Riina Laaneveer

Peamised tööülesanded

Peaspetsialisti vastutusalas on akadeemia üliõpilaste õppesoorituste haldamine, lõputööde ajakava ja komisjonide info koondamine, lõpudokumentide tegemine ja vastava registri pidamine, varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) korraldamine, e-õppe arendamine ja haldamine ning plagiaadituvastussüsteemi (URKUND) administreerimine. Akadeemias õppivate külalisüliõpilastega seonduvate dokumentide väljastamine ja haldamine. Lõpudokumentide duplikaatide ja lõpetamisega seotud tõendite vormistamine ja väljastamine.

Peaspetsialist
Põhja puiestee 7, D206
6267 371