Riina Laaneveer

Peamised tööülesanded:

Peaspetsialisti vastutusalas on akadeemia üliõpilaste õppesoorituste haldamine, lõputööde ajakava ja komisjonide info koondamine, lõpudokumentide tegemine ja vastava registri pidamine, varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) korraldamine ning plagiaadituvastussüsteemi administreerimine. Akadeemias õppivate külalisüliõpilastega seonduvate dokumentide väljastamine ja haldamine. Lõpudokumentide duplikaatide ja lõpetamisega seotud tõendite vormistamine ja väljastamine.

Peaspetsialist
Põhja puiestee 7, ruum D206
6267 371