Sille Pihlak

Sille Pihlak on praktiseeriv arhitekt, õppejõud, nooremteadur ja arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna ning arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava juht Eesti Kunstiakadeemias. Oma igapäevatöös ajab ta uue ruumikultuuri jälgi, mis pakuks alternatiive tavapärasele hoone esteetikale ning lahendusi muutustele, mis tulenevad meie eetilisest kohustusest tegeleda pöörangutega kliimas ja ühiskonnas.

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna ning arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava juht, teadur, dotsent, erialastuudio juhendaja