Sille Pihlak

Sille Pihlak on praktiseeriv arhitekt, õppejõud ja nooremteadur Eesti Kunstiakadeemias. Oma igapäevatöös ajab ta uue ruumikultuuri jälgi, mis pakuks alternatiive tavapärasele hoone esteetikale ning lahendusi muutustele, mis tulenevad meie eetilisest kohustusest tegeleda pöörangutega kliimas ja ühiskonnas.

Nooremteadur, lektor, erialastuudio juhendaja