Virve Sarapik

CV Eesti teadusinfosüsteemis

Professor, kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi juhataja