Virve Sarapik

Virve Sarapik on kunsti- ja kultuuriuurija, Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi professor. Ta kaitses doktorikraadi 1999. aastal Tartu Ülikoolis semiootika ja kultuuriteooria erialal. On end täiendanud Oslo, Helsingi, Oxfordi ja Ljubljana ülikoolide juures.

Lisaks EKA-le on Virve Sarapik töötanud Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses (1998–2002) ning Eesti Kirjandusmuuseumis (2003–2013), juhatanud riiklikke sihtfinantseeritavaid teadusteemasid. Alates 2017. aastast on ta EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi juhataja.

Virve Sarapiku teaduslikud huvid on keskendud eri loomevormide – kirjanduse ja visuaalkunsti – vahelistele suhetele ning neid suhteid loomuomaselt vahendavatele metatekstidele (kriitika, kunstiajalookirjutus). Teoreetilises plaanis on teda köitnud pilditeooria võimalused ja ruumirepresentatsiooni probleemid. Selle uurimissuunaga oli seotud Koha ja Paiga ürituste- ja kogumikesari (1998–2007).

Empiiriliselt on ta neile probleemidele leidnud ainest eeskätt hilisnõukogude ja siirdeperioodist, varem on ta tegelnud ka Eesti 20. sajandi alguse kultuuri moderniseerumisega.

Alates 2003. aastast on Virve Sarapik olnud ajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi peatoimetaja. Ta oli üks konverentsi- ja kogumikesarja Etüüde nüüdiskultuurist algatajaid, on koostanud mitmeid nõukogude perioodi kultuuri käsitlevaid artiklikogumikke.

CV Eesti teadusinfosüsteemis

Professor