kadi sikka magistritöö leidis äramärkimist rahvusarhiivi tudengipreemia konkursil

Alates 1996. aastast toimuva Rahvusarhiivi tudengipreemia konkursi eesmärk on välja selgitada aasta parim arhiivinduslik või arhiivimaterjalidele tuginev üliõpilastöö. Uuendusena toimus 2014. aastal konkurss kahes voorus. Silmapaistvamate tööde autoritel paluti pidada oma võistlustööd tutvustav ettekanne ning alles seejärel langetas žürii oma lõpliku otsuse. Komisjoni sõnul oli seekordne konkursi tase kõigi aastate tugevaim, mistõttu osutus võitja väljaselgitamine ülimalt keeruliseks.  Tudengipreemia pälvis Timo Sild tööga ‘Kinnismuistised Rootsi maamõõtja Axel Holmi katastriplaanidel’. Väga tugevat konkurentsi pakkus võidutööle EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna magister Kadi Sikka tööga ‘Klaasnegatiivide konserveerimine ja säilitamine filmiarhiivi Jaan Rieti kogu näitel’. Komisjoni esimehe Tõnis Türna sõnul oli see vailedamatult kõige arhiivinduslikum töö konkursil. Ta iseloomustas Kadi Sikka tööd kui asjatundlikku, veenvat, otsast lõpuni väga põnevat. ‘Filigraanne nii vormistuselt kui sisult, teemakäsitluses nii teoreetilist kui praktilist laadi’. Rahvusarhiivi tudengipreemis 2014. aasta parimad tööd leiavad lähitulevikus pikemat kajastust Rahvusarhiivi ajaveebis.

Õnnitlused Kadile!

Jaga sõpradega:

Postitas Maris Veeremäe
Viimati muudetud

Muinsus­kaitse ja konserveerimine