EESTI KULTUUR MAAILMAS PROJEKTIDE TÄHTAEG

Toetuse eesmärk on eesti kultuuri rahvusvahelistumine ja kultuuriekspordi soodustamine, kultuuri kaudu Eesti tutvustamine maailmas ja võimaluste loomine Eesti loovisikutele, kultuurikollektiividele ja loomeettevõtjatele rahvusvahelisele areenile jõudmiseks. vt http://www.kul.ee/et/eesti-kultuur-maailmas

Teadus- ja arendusosakond Postitatud