TOETUSPROGRAMM Eesti kultuur maailmas

Programmi eesmärk on eesti kultuuri rahvusvahelistumine ja kultuuriekspordi soodustamine, kultuuri kaudu Eesti tutvustamine maailmas ja võimaluste loomine Eesti loovisikutel, kultuurikollektiividel ja loomeettevõtjatel rahvusvahelisele areenile jõudmiseks. 
AKTIIVNE TAOTLUSVOOR – tähtajad 2014. aastal: 30. aprill ja 30. september http://www.kul.ee/index.php?path=0x2x63x1479x1531

Teadus- ja arendusosakond Postitatud