Rektorite nõukogu tõstatab kohtumistel erakondadega küsimuse Eesti kõrghariduse perspektiivist

Rektorite Nõukogu president Alar Karisega

Täna kohtus Rektorite nõukogu Isamaa erakonna juhtidega, et arutleda ülikoolide rolli ja panuse üle Eesti ühiskonda ning anda ülevaade eestikeelse kõrghariduse perspektiividest praeguse rahastusmudeli tingimustes.

„Oleme olukorras, kus riigi ja ülikoolide vahel on halduslepingud endiselt sõlmimata, sest ülikoolid lihtsalt ei saa senistes finantsoludes garanteerida, et suudaksid lepingutes sõnastatud kohustusi täita,” sõnas Rektorite nõukogu juhatuse esimees, Eesti kunstiakadeemia rektor Mart Kalm. „Järgemööda kõigi erakondadega kohtudes saame Eesti kõrghariduses tekkinud olukorda täpsemalt arutada ja leida lahendus, kuidas kõrghariduse rahastamise kännu tagant lahti saada.”

Rektorite nõukogu kinnitas kohtumisel, et mõistab Eesti riigis tekkinud kriitilist olukorda seoses Ukraina sõja, mitme aasta pikkuse koroonakriisi ning neist tuleneva survega Eesti majandusele. Nõukogu rõhutas, et kõik kuus Eesti avalik-õiguslikku ülikooli on valmis panustama riigi  julgeolekusse ja heaolusse kõigi vahenditega, mis on ülikoolide käsutuses. Eesti avalik-õiguslike ülikoolide ambitsioon on oma põhitegevusi arendades oluliselt panustada Eesti inimestesse ja ühiskonda, et tagada Eesti majanduse hea käekäik, heaolu ja turvalisus. Ülikoolidel on oluline roll rikastada avalikku arutelu teaduspõhise lähenemisega ja valdkondliku eestikeelse ekspertiisiga, mille puudumine oleks risk riigi jätkusuutlikkusele.

Juba lähiaja perspektiivi arutades tõdesid Rektorite nõukogu liikmed, et on oluline mõista Eesti kõrghariduse olukorra reaalsust. Kõrghariduse rahastuses on aastane puudujääk kasvanud enam kui 100 miljoni euroni ning see süveneb aasta-aastalt. Rektorite nõukogu ettepanek otsustajatele on tõsiselt kaaluda ülikoolide tegevustoetuse olulist suurendamist aastatel 2023–2026 vähemalt 20% võrra aastas. See võimaldab esmajoones hakata taas väärtustama õpetamist ülikoolides ja toetada kõrgharidusõppe sisulist arendustööd.

Rektorite nõukogu eesmärk on arutada kõrghariduse tulevikku kõigi Eesti erakondadega. Nõukogu on juba kohtunud erakonnaga Eesti 200 ning uuel nädalal on plaanis kohtumine Eesti sotsiaaldemokraatliku erakonnaga.

Lisainfo:

Mart Kalm
Rektorite Nõukogu juhatuse esimees
mart.kalm@artun.ee
+372 513 6274

Hanna Kanep
Rektorite Nõukogu tegevsekretär
hanna.kanep@ern.ee
+372 503 5403

Jaga sõpradega:

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud