OKSJON

EESTI
KUNSTIAKAD
EEMIA ALGATAB
TUDENGISTI
PENDIUMI KUNSTIOKSJONIGA

Eesti Kunstiakadeemia ja Haus Galerii korraldavad EKA 100. juubeli
puhul oksjoni, kus kõigil huvilistel on võimalik soetada teoseid erinevatel
aegadel EKA lõpetanud kunstnikelt. Teoste müügist saadud tulu läheb
stipendiumifondi, mille abil kaetakse ühe või mitme üliõpilase õppe- ja
kogemusotstarbelise välismaise loomereisi kulu.

Kunstioksjoni kaudu stipendiumi algatamine ei
ole tavapärane praktika. Seda enam tunneb mõtte autor, rektor prof Signe Kivi,
siirast heameelt, et selle ideega on tulnud kaasa nii palju vilistlasi. Ühtlasi
loodab Kivi, et oksjon ja taiesed pakuvad inimestele huvi ning et stipendium
saab väärika stardi. “EKA korraldab sellist kunstioksjonit esimest korda. See
on meie jaoks väga oluline ja suur sündmus.”

Oksjoni eesmärk on panustada noortesse otseselt
– koguda ressursse ühe välislähetuse või muu sarnase olulise ja ambitsioonika,
ent kuluka projekti finantseerimiseks. Tudengi toetusvorm ei ole eesti
kultuuris pretsedenditu: näiteks 1922. aastal saatis kunstikool Pallas
stipendiaadina Dresdenisse end täiendama Eduard Wiiralti, kes hakkas just seal
saadud mõjude toel kujundama välja endale hiljem iseloomulikku
graafikatehnikat.

100 aasta vältel on Eesti Kunstiakadeemia
panustanud eesti kultuuri järjepidevusse,  andes õpetust kunsti, disaini,
arhitektuuri ja kunstikultuuri vallas. Kuna  Kunstiakadeemia on
avalik-õiguslik ülikool, siis on kaudselt tudengite haridust  toetanud iga
Eesti kodanik. Nüüd on igal inimesel võimalik aga kunstihariduse kasvu  ja
jätkuvusse panustada otseselt – oksjonil ostetud teoste tulu eest kaetakse
üliõpilas(t)e ambitsioonikal ja rahvusvahelisel messil või workshopil osalemise
kulud. Kas sellest projektist ei võiks võrsuda järgmine Wiiralt?

Haus Galerii juhataja ning rajaja Piia Ausmani
sõnul võib oksjonit pidada väga traditsiooniliseks vormiks igasuguses
heategevas valdkonnas, seega peaks see olema publikule mõistetav ja vastuvõetav
oma panuse andmiseks käesoleva stipendiumi loomisse. “Siinkohal on tore, et me
toetame kunsti abil kunsti ennast. See, et EKA vilistlased on noortesse
panustamiseks sääraselt koondunud, on armas järjepidevuse avaldus. Ja selline
kunstiinstitutsioon nagu EKA peaks sellest kõigest üksnes kokkuhoidmise tunnet
juurde saama,” lisab 
Ausman.

Enampakkumisele esitasid
loomingut EKA vilistlased ja õppejõud, kes vastasid üleskutsele oma teosed
sümboolse tasu eest oksjonile tuua.
Kunstniku töö läheb müüki
kunstniku poolt sätestatud alghinnaga, mis jääb müügi  korral autorile
ning kasvanud tulu moodustab omakorda stipendiumifondi, mille abil on võimalus
panustada otseselt noore tudengi eduloosse. 

Valikust leiab teoseid, mis valminud väga
erinevatel ajastutel ja on nii maale, digikunsti kui graafilisi lehti. Ka
autorite valik on mitmekesine: Nikolai Kormašov, Mare Vint, Mari ja Uno
Roosvalt, Kadri Kangilaski, Tiit Pääsuke, Tarrvi Laarmann, Leonhard Lapin, Inga
Heamägi, Vive Tolli jpt.  

Oksjon ja oksjonitööde näitus avatakse
pidulikult EKA ametlikul sünnipäeval,

30. oktoobril kell 17.00 Haus Galeriis. Oksjon
kestab 13. novembrini.

Anname tudengitele ühiselt
hoogu – veni, vidi, vici!

Oksjon asub
veebikeskkonnas aadressil www.haus.ee.
Sealsamas saab ühtlasi end oksjonile registreerida.

Kontakt:

Piia Ausman, Haus Galerii, 6 419 471, 52 77 334, haus@haus.ee

Piret Mägi, EKA 100 juubeliaasta projektijuht,
55 977 444, 
piret.magi@artun.ee

www.artun.ee/oksjon

www.facebook.com/events/340305642815508/    Postitas GaleriiHaldusosakondIT osakond

Viimati muudetud