22. august 2016 —
31. august 2017

Hetkel 2016/17 akadeemiline kalender

2016/2017 ÕPPEAASTA

2016/2017 õa akadeemiline kalender avaneb pdf trükifailina siin lingil

August 2016
15 – 19 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) avalduste esitamine õppeosakonda koos erialaosakonna kooskõlastusega
22 Üliõpilaste staatuse fikseerimine ÕIS-is

30.8 – 2.9

Sissejuhatav nädal esmakursuslastele

30.8 – 2.9

Ülemajaliste vabaainete valimine sügissemestriks

September 2016
2 Avaaktus
2 VÕTA taotluste õppeosakonda esitamise tähtaeg
5 Sügissemestri õppetöö algus
6 – 9 Doktoriõppe infotund ja IT-koolitus
15 Vahetusõpingute ja välispraktika taotlemise tähtaeg (perioodiks 2017 kevad)
30 Doktoriõppe lepingute sõlmimise tähtaeg
30 Doktoriõppe individuaalsete õppeplaanide esitamise tähtaeg
30 Doktoranditoetuse avalduse esitamise tähtaeg
Oktoober 2016
15 Tasuliste üliõpilaste sügissemestri õppeteenustasu I osa maksmise tähtaeg
November 2016
11 Doktorikooli konverentsi teeside esitamise tähtaeg
Detsember 2016
1 Tasuliste üliõpilaste õppekulude hüvitamise II osa maksmise tähtaeg
1 Talvisel kaitsmisperioodil kaitsmise sooviavalduse tähtaeg
7 Doktorikooli konverentsile registreerumise tähtaeg
12 Doktorikooli konverents
19 – 23 Eriala hindamiste nädal
20 Üldteooria ainete hindamisprotokollide esitamise ja kinnitamise tähtaeg ÕIS-is
24 Algab talvevaheaeg
Jaanuar 2017
8 Talvevaheaja lõpp
9 Üldteooria ainete järeleksamite päev
9 IV aasta doktorantide atesteerimise dokumentide esitamine
9 -13 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) ja õpingute pikendamise avalduse esitamine õppeosakonda koos erialaosakonna kooskõlastusega
9.1 – 29.4 Magistritöö teostamine
10 – 20 Õppetöö eriala valikainetes (2 nädalat)
12 – 15 Ülemajaliste vabaainete valimine kevadsemestriks
18 Sügissemestri hindamisprotokollide kinnitamise tähtaeg ÕIS-is (v.a jaanuari eriala ained)
20 Üliõpilase staatuse fikseerimine ÕIS-is
22 Sügissemestri lõpp
23 Kevadsemestri algus
23 IV aasta doktorantide atesteerimine
23 – 27 Lõputööde kaitsmine
27 VÕTA taotluste esitamise tähtaeg
Veebruar 2017
15 Doktoritöö eelretsenseerimisele esitamise tähtaeg
15 Tasuliste üliõpilaste õppeteenustasu kevadsemestri I osa maksmise tähtaeg
Märts 2017
1 Vahetusõpingute ja välispraktika taotlemise tähtaeg (perioodiks 2017-2018 sügis/aasta)
Aprill 2017
3 Tasuliste üliõpilaste õppeteenustasu (kevadsemestri II osa) maksmise tähtaeg
Mai 2017
8 – 12 Õppetöö eriala valikainetes
15 – 19 Eriala hindamiste nädal
22 – 26 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) või õpingute pikendamise avalduse esitamise tähtaeg lõpukursuste üliõpilastele, kes ei kaitse mõjuvatel põhjustel lõputööd (välismaal õppimine ja /või välismaal praktika sooritamine õpingute jooksul)
25 Lõpukursuse üliõpilaste hindamisprotokollide esitamise ja kinnitamise tähtaeg ÕIS-is
29.5 – 14.6 Lõputööde kaitsmine
29.5 – 27.8 Praktikad (v.a lõpetajad)
Juuni 2017
2 I-III aasta doktorantide atesteerimise dokumentide esitamise tähtaeg
15 – 16 I-III aasta doktorantide atesteerimine
20 Kevadsemestri hindamisprotokollide esitamise ja kinnitamise tähtaeg ÕIS-is
21 Lõpuaktused
22 Doktoritööde eelretsenseerimisele esitamise tähtaeg
22 Kevadsemestri lõpp
23.6 – 27.8 Suvevaheaeg
Juuli 2017
August 2017
21 – 25 Mõjuvatel põhjustel kevadel kaitsmata jäänud lõputööde kaitsmine
28 2017/2018. õppeaasta sügissemestri algus
1. märts 2017 —
3. mai 2017

Hetkel Astu rahvusvahelisse magistriõppesse Eesti Kunstiakadeemias! Tähtaeg 3. mai!

Tänavu avas Eesti Kunstiakadeemia rahvusvahelise magistriõppe vastuvõtu kõigile sisseastujatele juba märtsis.

Vastuvõtt rahvusvahelistele õppekavadele nii eestlastele www.sais.ee keskkonnas kui ka välismaalastele Dream apply-s vaid 3. maini, 2017.

SAIS.ee-s saab avaldusi esitada animatsiooni, interaktsioonidisaini, sisearhitektuuri ning urbanistika inglisekeelsetele magistriõppekavadele.

Ühisõppekavadele disain ja tootearendus (Design&Engineerig, TTÜ+EKA) ja kirjandus, visuaalkultuuri ja filmiuuringud (Literature, Visual Culture and Film Studies, TLÜ+EKA) saab kandideerida partnerülikoolide vastuvõtusüsteemide kaudu.

Vestlused kandidaatidega toimuvad 15.05.-26.05.2017

Vaata sisseastumise kohta lähemalt SIIT

Uuri õppekavade kohta www.artun.ee/masters
ja vaata videosid EKA välistudengite kogemusest siin 

Jaga ja kutsu sõbrad õppima! Rahvusvaheline haridus kodust lahkumata!


Eesti Kunstiakadeemia*
Eesti Kunstiakadeemias on võimalik õppida ligi kolmekümnel erialal arhitektuuri-, disaini-, kunstikultuuri ning vabade kunstide teaduskonnas, paljudel neist saab Eestis kolmel astmel kõrghariduse omandada vaid siin. Kunstiakadeemia teeb koostööd maailma tippülikoolidega ning on oluliste rahvusvaheliste haridus- ja erialavõrgustike liige, mis annab siin õppijatele ja töötajatele suurepärased võimalused silmaringi ja mõttemaailma avardamiseks ning enesearenguks. Eesti Kunstiakadeemia on Eesti Disainikeskuse ja Eesti Arhitektuurikeskuse üks ellukutsuja ning osaleb aktiivselt riiklike disaini-, linnaplaneerimise-, hariduse- ja kunstistrateegiate väljatöötamises. Kunstiakadeemia tudengid ja õppejõud räägivad ja teevad aktiivselt kaasa ühiskonna ja elukeskkonna arendamises. Oma vilistlaste kaudu ja nendega koostöös esindab Eesti Kunstiakadeemia liikmeskond Eesti Vabariiki olulistel rahvusvahelistel areenidel.
Siia on oodatud õppima sotsiaalselt tundlikud, motiveeritud ning loovad mõtlejad. www.artun.ee

*Red Dot Award/Ainsa Eesti ja Ida-Euroopa regiooni ülikoolina QS World University Ranking of Top 200 Art&Design Schools

1. jaanuar 2017 —
31. mai 2017
Kell 17.30

Disainiteaduskond, Estonia pst 7, rm 426

Hetkel Disainiteaduskonna avatud loengud/Open Lectures in Faculty of Design

EKA disainiteaduskonna 2017. a kevadsemestri loengute fookus on õppetundidel elust enesest, mida tulevad jagama erineva disainikogemusega tegijad.

Moderaator: Tanel Veenre.

Loenguseeria toimub aine “Mis juhtub peale toote sündi?” raames kevadsemestri kolmapäevadel kell 17.30–19 ruumis 426, Estonia pst 7.

Loengud on avatud kõigile huvilistele.

08.02 Raul Kalvo & Helen Oja / architect & interior architect

Working with the space. How to expand your story with exhibition design?

Their exhibition designs Conflicts and Adaptations Estonian Art of the Soviet Era as well as Out of Sync Looking Back at the History of Sound Art have been nominated for the best exhibition design of the year by Estonian Association of Interior Architects.

http://www.inphysica.com/raulkalvo

15.02 Ülle Pihlak / EBSi dotsent / lecturer of Estonian Business School

Kultuuriliste eripäradega arvestamine suhtlemisel Aasia äripartneritega / Cultural differences with Asian business partners

22.02 Marko Kiisa / CEO, Aus Design

Journey from corporate banking to ethical entrepreneurship: „My story about what took me from conventional banking to sustainable entrepreneurship. What formed my views, what were the takeaways and why at one point I felt – this can not continue like that. Also a little about what do I consider to be ethical entrepreneurship and why I warmly suggest everybody to consider these principles.“

www.reetaus.com

1.03 Jenni Moberg / CEO, design agent at 0.7 design Ltd

Role of an design agent to expand your brand and find clients. 0.7 design Ltd is a design agency that connects Finnish craftsmen and designers with customers abroad. They also consult companies wishing to be more successful in their field with the help of design.

Loengu toimumist toetab Soome Instituut.

8.03 Aljona Eesmaa / Polhem PR Estonia pressijuht, ajakirja Säde moetoimetaja ja stilist, veebiportaali Portail.ee asutaja ja peatoimetaja ning moeblogija / fashion editor, stylist, blogger

Toode meedia kõverpeeglis / Product in medias distorting mirror.

Sul on valmis toode, millega sa oled rahul, kuid
sa ei tea, kuidas seda laiema publikuni viia? Trükipressiga suhtlemine tundub
ulmeline ning sa ei tea isegi, kust pihta hakata? Võtad siis äkki hoopis ette
sotsiaalmeedia? Või tahad minna otse telesse? On sul üldse väärt infot, mida
jagada – tootefotodest grammatiliselt korrektse pressiteateni välja?

portail.ee/ , behindthescenesprgirl.net/

15.03 Patricia Toti / Master of Arts in Leadership and Training, coach
motivator, consultant

How to turn negative experience into the positive outcome?

Looking at limiting beliefs such as self-sabotage, fear, addictions etc
and how to replace them with artistic confidence and productivity. More
positive than negative. Conflict resolution and networking skills.

22.03 Martin ja Marje Eelma / graafilised disainerid / graphic designers

Mis on graafiline identiteet? / What is graphic identity?

Ettevõtte/toote graafilisest identiteedist, kuidas valmib kataloog/raamat/trükis ja fotode trükiettevalmistuse tähtsusest.

www.tuumik.ee

5.04 Helene Vetik / graphic designer / blogger / enterpreneur

Self presentation in internet.

10 years on the field – evolution of the field and myself.

www.uustuus.ee


12.04 Stefan Hiienurm / toote- ja kasutajakogemuse disainer / product designer, UX expert

Kasutajamugavus + äri + disain + esteetika / User experience + business + design + esthetics

Stefan juhib Thorgate`i (digitaalne tooteagentuur kontoritega Tallinnas, Londonis ja Oslos) disainimeeskonna tööd, mis tegeleb keerukamate veebi- ja mobiilirakenduste valmistamisega alustades disainist/kasutajatestimisest kuni arenduse ja lõpliku tooteni välja. Lisaks tegeldakse ka riskiinvesteeringutega varajases faasis B2B-suunalistesse startupidesse.

www.thorgateventures.com

19.04 Aap Piho / tootedisainer / product designer

Disaineri isetegevuse paradoksid / Paradoxes of being a designer

Warm North asutaja ja disainer. Õpime vigadest.

www.warmnorth.com

26.04 Stella Soomlais / nahadisainer / leather accessory designer

Kaubamärgi asutamine, ehitamine ja hingeelu / Creating and building up your own brand

Aastaid verd, higi ja pisaraid. Vead kui õppetunnid.

www.stellasoomlais.com

Veel tulemas (kuupäev täpsustub):

Roberta Einer / fashion designer

How to build up a fashion brand in the heart of fashion world?

Luxury Womenswear designer Roberta Einer moved from her hometown of Tallinn to London to study on the prestigious fashion courses at Central Saint Martins and the University of Westminster. During her studies she completed internships with Mary Katrantzou and Alexander McQueen, before moving to Paris upon graduation to assist at Balmain for a year where she continued to develop her craft. Establishing her label upon her return to London, the Roberta Einer brand is now in its third season creating experimental, luxury womenswear which focuses on textiles and working with traditional couture techniques. Her innovative designs have been featured in the likes of American Vogue, Teen Vogue, Dazed & Confused, HUNGER and i-D Magazine.

www.robertaeiner.com

Lectures are given in English or translation is provided.


Lisainfo: Merle Lobjakas, merle.lobjakas@artun.ee, tel 6267348.

22. veebruar 2017 —
2. juuni 2017
Kell 10.30 - 12.00

Estonia pst 7, ruum 440A

Hetkel Inglise keele kursus B1 taseme täiendamiseks (60 akadeemilist tundi)

Õppejõud: Maria Erss, TLÜ haridusteaduste instituudi lektor
Toimumiskoht ja aeg: Estonia pst 7, ruum 440A, 22.02.-02.06.2017, kolmapäev, reede kl 10.30-12.00
Kursuse kavaga tutvuge siin.

Kursusele palun registreeruda sellel lingil

Maksimaalne osalejate arv on 15 inimest.

20. veebruar 2017 —
31. mai 2017
Kell 9.00-10.30

Estonia pst 7, ruum 440A

Hetkel INGLISE KEELE KURSUS B2 TASEME TÄIENDAMISEKS (60 AKADEEMILIST TUNDI)

Õppejõud: David Edwards, Glasgow Ülikooli õppejõud
Toimumiskoht ja aeg: Estonia pst 7, ruum 440A; 20.02.-31.05.2017, esmaspäev, kolmapäev kl 9.00-10.30. 

Kursusele palun registreeruda sellel lingil 

Maksimaalne osalejate arv on 15 inimest.

10. aprill 2017 —
27. aprill 2017
Kell 17.30-20.30

Estonia pst. 7, ruum 221

Hetkel KULLASSEPATÖÖ ALGKURSUS 10.04-27.04 2017

NB! GRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Kullassepatöö algkursusel valmib igal osalejal paar kõrvarõngaid, kasutades igapäevaselt vajaminevaid kullassepa tööriistu. Selline väikevorm võimaldab omandada põhitöövõtted ning annab piisava materjalitunnetuse ning töötlemise, jootmis- ja viimistluskogemuse. Igaüks kavandab oma kõrvarõngad ise ja koos juhendajaga valitakse töövõtete järjekord ning sobiv pinnaviimistlus.


Töö käigus saavad osalejad ülevaate vajalikest seadmetest ja tööriistadest ning ohutusest töötamisel tule ja metallidega.

http://miikaelda1.wixsite.com/danieljantsjewellery

Juhendaja: Miikael Danieljants

Aeg: 10, 13, 17, 20, 24, 27. aprill
Kell: 17.30-20.30
Koht: Estonia pst 7, ruum 221
Maht: 24 õppetundi
Hind: 264.- (sisaldab 15g hõbedat)

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Info: koolitus@artun.ee, Pirje Kõvatomas +372 626 7327

18. aprill 2017 —
29. aprill 2017
Kell 17.30-20.30

Estonia pst. 7, ruum 245 ja 544

Hetkel MOEILLUSTRATSIOON 18.04-29.04. 2017

1. Sissejuhatus moeillustratsiooni. Ülevaade moeillustratsiooni ajaloost, eripärast, autoritest ning kasutusvaldkondadest. Inspiratsiooni kogumine ja eeskujud.

Teostame paberlõiget ja kollaaži.

2. Moejoonistamise eripära ja proportsioonid. Natuurist visandamine. Tehnikad: Süsi, pastellid.

3. Illustratsioon eile ja täna. Tehnikad, mis ajas ei muutu. Kaasaegsed tehnikad. Natuurist visandamine. Töövahendid: tušš, akvarellid, pastellid, pliiatsid.

4. Tegelaskuju, kes inspireerib. Fantaasiakarakteri loomine.

5. Foto kasutamine illustratsioonis. Erinevatest joonistatud moodulitest kokku pandud illustratsioon. Arvutigraafika. 2+2 AT (2 AT arvutigraafika teostamiseks).

Moeillustratsiooni kursus kulmineerub 2 päevase workshopiga, mida viib läbi Kätlin Kaljuvee koos Björn Koopiga.

Valmistame ette ühe või kaks installatsiooni, kus modell asetub futuristliku maailma keskele. See tähendab, et osalejad ei joonista mitte ainult modelli vaid joonistavad ka teda übritsevat keskkkonda ja proovivad pilti sisse tuua disainitud maailma, milles modell asub. Selle seeria jaoks loovad Kätlin ja Björn spetsiifilised futuristlikud kostüümid ja tagataustaks modernse arhitektuurilise maastiku.

Tehnikatest proovime erinevaid meediume: tušši, värvipliitaseid, markereid, akvarelli, pliiatseid ja tintnenpenni.

Töötoa tulemusena valmib vähemalt 2 illustratsiooni A1 formaadis.

Juhendajad: Kätlin Kaljuvee ja Björn Koop

Aeg: 18, 19, 21, 25, 26, 28. kell 17.30-20.30

laupäeval 29. aprill kell 15.00-18.00

Koht: Estonia pst. 7, ruum 245, 26. aprillil toimub tund arvutiklassis ruum 544

Maht: 28 õppetundi

Hind: 250.-

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Info: koolitus@artun.ee, Pirje Kõvatomas +372 626 7327

3. märts 2017 —
12. mai 2017
Kell 17.30-20.30

Estonia pst. 7, ruum 241

Hetkel MOEKOLLEKTSIOONI LOOMINE 03.03. – 12.05.2017

Kursusel tutvustatakse moedisaini laiemaid aspekte ja moetarbijat muutuvas moemaailmas. Loengud annavad võimaluse arendada arusaamist moedisaini võtmeküsimustest ja praktikatest sügavuti. Tutvustatakse erinevaid kaasaegseid disainipraktikaid, et stimuleerida loovust ja innovatsiooni disainiprotsessi käigus. Õpetatakse loovust ja tehnilisi oskusi, mis annavad põhiteadmised, millest lähtuvalt hakata oma ideid edasi arendama.

Sind julgustatakse võtma omaks eksperimentaalsem ja individualistlikum lähenemine disainiprotsessile ja esitlema oma nägemust uues perspektiivis.

1. 03.03. Loomemajandus ja loovisikud, disain kui üks valdkondadest, mille alla

kuulub tööstus- ja unikaaldisain sealhulgas moedisain.

2. 10.03. Moetarbija läbi erinevate generatsioonide muutuvas moemaailmas. Moetarbija analüüs.

3. 17.03. Moenädala TFW 2017 Hotell Hiltoni konverentsikeskuses etenduste külastus ja analüüs.

4. 24.03. Lühiülevaade 20.saj. moemuutustest, erinevad perioodid ja muutusi mõjutavad tegurid. Inspiratsiooniallikad eelnevatest perioodidest.

5. 31.03. Ülevaade moekollektsiooni loomise protsessist. Taustauuringud inspiratsiooni saamiseks, moedisaineri loomeprotsessi erinevad etapid.

6. 07.04. Disainiprotsess: disainielemendid, disainipõhimõtted.

7. 21.04. Moe- ja värvitrendid, moetsüklilisus. Värvi ja materjalide valikud, kollektsioonimahtude prognoosimine.

8. 28.04. Moekollektsiooni loomise põhialused, disainimise faas, disainielemendid ja printsiibid. Tootevaliku planeerimine.

9. 05.05. Moesüsteem: moetsükkel ja ajastamine; muutusi põhjustavad tegurid.

10. 12.05. Kollektsioonide esitlus ja arutelud. Kokkuvõte ja arutelu läbitud teemadest.

Vilve Unt on olnud kauaaegne Eesti Kunstiakadeemia moedisaini osakonna professor ja Avatud Akadeemia moestilistika õppekava juht, kes moetudengite koolitamise kõrvalt on viimastel aastatel aktiivselt esinenud oma loominguga moenäitustel ja moekollektsioonidega Tallinn Fashion Week’i üritustel. Tema loomingut on tunnustatud Hõbenõela auhinnaga.

Vilve Unt peab oma loomingu juures oluliseks pikaaegset elukogemust moevaldkonnas ning sellest tulenevat kindlust muutuvate moevoolude keskel iseendaks jääda. Selliselt positsioonilt sündinud kollektsioonid on autori arvates loodud üheks hetkeks moelavale, kuid kunstina eksponeerimiseks ka näitusesaalis.

“PROMENADE” on Vilve Undi uus kaubamärk, mis edastab ajas kestma jäänud väärtusi, kudumikollektsioonid on mõeldud neile, kes hindavad ajatu ja unikaalse disainiga kvaliteetseid tooteid, mis on kauakestvad ja hooajaülesed.

Juhendaja: Vilve Unt

Aeg: 3. märts kuni 12. mai, reede õhtul, kell 17.30-20.40

Koht: Estonia pst. 7, ruum 241
Kell: 17.30-20.30
Maht: 40 õppetundi / 4 eap
Hind: 320.-

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Info ja registreerimine: pirje.kovatomas@artun.ee / +372 626 7327

7. aprill 2017 —
14. mai 2017

Kiek in de Kök

Hetkel Muuseumis Kiek in de Kök avatakse kehaehete näitus „ARMOUR“

7. aprillist alates võib Kiek in de Köki kaitsetorni galeriis näha eesti noorema põlvkonna ehte- ja sepakunstnike loodud kehaehteid ja -objekte, kaasaegseid tõlgendusi ajaloolisest soomusrüüst või turvisest.

Näituse „ARMOUR“ idee sündis Kiek in de Köki suurtükitorni ajalooliste müüride vahel, mis on endasse salvestanud erinevate emotsioonide tulva. Ent siin on veel küllaldaselt ruumi tänapäevastele konfliktidele. Milline on aja möödudes ihu külge kasvanud turvise olemus? Kas lisab see kindlustunnet või hoopis ängistab? Millist taktikat eelistada, kas asuda rünnakule või püsida kaitsepositsioonidel? Kes lahkub lahingust kilbiga, kes kilbil?

Kahekümne viiel kunstnikul avaneb võimalus kaasa rääkida ühiskonda pinevil hoidval teemal, kas ja kuidas on saavutatav indiviidi ja kogukonna kaitstuse tunne ning kelle eest tuleks meid ikkagi kaitsta.

Otseses tähenduses inimmõõdulisel näitusel kohtab nii ootamatuid materjalikäsitlusi, enese- ja sotsiaalkriitilist lähenemist kui ka filosoofilisemaid mõtisklusi inimese ja teda ümbritseva keskkonna suhetest. Näitus jääb avatuks 14. maini.

Näitusel osalevad kunstnikud: Kätrin Beljaev (1982), Rita-Livia Erikson (1990), Nils Hint (1986), Pilleriin Jürisoo (1984), Annika Kedelauk (1986), Mart Kekišev (1986), Kairin Koovit (1990), Keiu Koppel (1988), Katrin Kosenkranius (1980), Katarina Kotselainen (1982), Triin Kukk (1989), Siim Kuusemäe (1985), Kadi Kübarsepp (1982), Andreas Lichfeld (1991), Helen-Kristi Loo (1992), Marita Lumi (1985), Liina Lõõbas (1987), Urmas Lüüs (1987), Anneli Oppar (1980), Rauno Paju (1993), Ettel Poobus (1988), Darja Popolitova (1989), Anna-Maria Saar (1988), Merilin Tõnisoja (1989), Paul Villemi (1983)

Näituse kuraatorid on Triin Elias, Katrin Kosenkranius ja Liina Lõõbas.

Näitus „ARMOUR“ on osa 7. Tallinna rakenduskunsti triennaali satelliitprogrammist. Triennaal on rahvusvaheline kunstisündmus, mille käigus rakenduskunstnikud ja disainerid mõtestavad aega ja selle erinevaid käsitlusi. Tänavuse triennaali peanäitus „Ajavahe. Time Difference“ on üleval Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis 21.04-23.07.2017. Mahukas satelliitprogramm Tallinna galeriides, kohvikutes, avatud stuudiotes ja teistes põnevates paikades kestab märtsi lõpust augusti alguseni.

www.trtr.ee

Näitust „ARMOUR“ toetab Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium ja Avallone AS.

Muuseum Kiek in de Kök (Komandandi tee 2) on avatud T–P 10.30–17.30.

Lisainfo:

Katrin Kosenkranius

55649294

katrin.kosenkranius@artun.ee

19. aprill 2017 —
17. mai 2017
Kell 17.30-20.30

Raja tn. 11A, Installatsiooni ja skulptuuri osakond

Hetkel SKULPTUUR 19.04-17.05. 2017

Mare Mikofi bareljeefi kursus

Skulptuuri kursus keskendub bareljeef–portree modelleerimisele. Modelleeritakse vastastikku teineteist. Modelleeritud bareljeef valatakse kipsi ja viimistletakse. Kursuse lõpuks valmib igal osalejal kipsist bareljeef-portree.

19.04 Sissejuhatav loeng ja töö alustamine

26.04 Modelleerimine

03.05 Modelleerimine

10.05 Kipsi valamine

17.05 Töö viimistlemine

Skulptuuri kursuse eesmärgiks on:

Skulptuurialaste teadmiste ja oskuste omandamine.

Arendada loomingulist mõtlemist.

Anda rahuldaval tasemel teadmised erinevatest võimalustest vormikäsitluses

Arendada vormitunnetust ning modellerimisega seonduvaid praktilisi.

Tekitada enda ja teiste tööde analüüsimise harjumus.

Tutvustada lihtsamaid praktilisi meetodeid modelleeringu viimiseks lõppmaterjali.

Tutvustada mõisteid positiiv/negatiiv skulptuuris.

Kursuse läbinu omandab:

Teadmised modellerimisega seonduvatest võimalustest, vahenditest.

Praktilised oskused modelleerimiseks vajalike materjalide käsitlemisel ja modelleeringu püsimaterjali viimiseks.

Oskuse valida endale sobiv vormikäsitlus ja teost rahuldaval tasemel viimistleda.

Oskuse oma valikuid põhjendada ja selgitada.

Mare Mikof on tunnustatud skulptor, kes on ta teinud ka ruumiinstallatsioone, sealhulgas digikunsti. Mikoffi personaalnäitusi on toimunud Eestis, Austrias ja Venemaal, ta on osalenud grupinäitustel Eestis, Hiinas, Leedus, Prantsusmaal, Soomes, Venemaal jpm.

Juhendaja: Mare Mikof, magister

Aeg: 19, 26. aprill ja 3, 10, 17. mai, kolmapäeviti
kell: 17.30-20.30 


Koht: Raja tn. 11A , Installatsiooni ja skulptuuri osakond

Maht: 20 õppetundi

Hind: 150.-

Info: koolitus@artun.ee, Pirje Kõvatomas +372 626 7327

Registreerumine vormi kaudu SIIT

23. märts 2017 —
29. oktoober 2017

Tartmus, Raekoja plats 8, Tartu

Hetkel Tartmusi uus näitus „Kehakeeles“ loob dialoogi kehade ja keele vahel

23. märtsil kell 18 avatakse Tartu Kunstimuuseumis näitus „Kehakeeles. Töid Tartu Kunstimuuseumi kogudest“, mille eesmärk on uurida kehalise suhtluse ning keha kui väljendusvahendi kujutamist läbi kunstiajaloo ning rõhutada eneseväljenduse mitteverbaalset osa kunstis. Näitus jääb avatuks 29. oktoobrini 2017.

Valik näitusel esindatud kunstnikest:

Adamson-Eric, Jüri Arrak, Eerik Haamer, Kristiina Hansen, Oskar Kallis, Alice Kask, Karin Luts, Friedrich Ludwig von Maydell, Herkki-Erich Merila, Marge Monko, Erik Obermann, Kristjan Raud, Johannes Saal, Ene-Liis Semper, Ülo Sooster, Anton Starkopf, Olev Subbi, Nikolai Triik, Ado Vabbe, Carl Sigismund Walther, Eduard Wiiralt jt.

Kuraator: Tiina Abel

Näitus „Kehakeeles“ on Tartmusi rikkalikke kogusid tutvustav uus väljapanek, mille koostas aastaid Eesti Kunstimuuseumis töötanud kunstiajaloolane Tiina Abel. Tänu väljendusrikkusele on inimfiguur sajandite jooksul olnud kunstnike jaoks oluliseks kujutamisobjektiks ja sõnumi vahendamise kanaliks. Sellest tõdemusest lähtudes on kuraator näitusel esile tõstnud aktižanriga seotud füüsilise ilu teema, kuid osutanud ka keha erilisele kohale inimese enesemääratlemisel, võimusuhetes ja emotsioonide väljendamisel.

„Keha kunstilised tõlgendused provotseerivad arutlema kujutus- ja vaatamisviiside, kõrge ja madala üle kunstis, uurima kehakujutuse poliitilisi, ideoloogilisi ja soolisi aspekte,“ sõnab kuraator. „Näituse koostajana valisin sedapuhku niisugused kehakujutusega seotud teemad, mis andsid võimaluse tuua kokku paari sajandi jooksul väga erinevates poliitilistes tingimustes ja kunstiajaloo eri etappidel loodud tööd.“

Seitse kuud kestev näitus avab erinevaid keha kunstilise tõlgendamise võimalusi teemade kehakeel, vägi(vald), ilu ja igatsuse instrument ning metamorfoosid kaudu.

Tartmus annab välja ka näitusel eksponeeritud teostega illustreeritud trükise, kus näituse keskpunktis olevaid teemasid avavad Tiina Abeli ja Kumu kunstimuuseumi kuraatori Anu Allase lühiartiklid.

Koostaja: Tiina Abel
Kujundaja: Tuuli Aule
Autorid: Tiina Abel (Eesti Kunstiakadeemia), Anu Allas (Kumu kunstimuuseum)
Tõlkijad: Darja Andrejeva, Julia Polujanenkova, Peeter Talvistu
Toimetajad: Dana Karjatse, Richard Adang, Dan Rotar, Olesja Rotar
Trükis ilmub eesti, inglise ja vene keeles.

Näitusega käib käsikäes ka haridusprogramm, mis on suunatud põhikooli- ja gümnaasiumiealistele noortele ning tegeleb erinevate emotsioonide väljendusvõimalustega kunstis ning ka sellega, missuguseid emotsioone võib tekitada kunstisaalis eksponeeritud teoste pildikeel. Rohkem infot: muuseumipedagoog Kristel Sibul, kristel@tartmus.ee.

Näituse tiim: Nele Ambos, Rael Artel, Karl Feigenbaum, Joanna Hoffmann, Mare Joonsalu, Margus Joonsalu, Hanna-Liis Kont, Heiti Kulmar, Kadri Mägi, Julia Polujanenkova, Peeter Talvistu, Ago Teedemaa, Urmo Teekivi, Piia Õunpuu.

Täname: Eesti Kultuurkapital, Tartu Ülikooli Kunstimuuseum

Lisainfo:

Piia Õunpuu
Tartmusi kommunikatsioonispetsialist
58817802
piia@tartmus.ee

28. aprill 2016 —
1. mai 2017

Restoran Al Bastione

Hetkel Vilve Undi Hõbenõela kollektsioon Promenaad Restoran Al Bastiones

Restoran Al Bastione avab pidulikult moefotonäituse HÕBENÕEL, kus esitlusele tuleb ka moekollektsioon PROMENADE.Neljapäeval, 28. Aprillil kell 18.00 jõuab avalikkuse ette taaskord Vilve Undi loodud näitus HÕBENÕEL, mis sel korral jääb restorani silmailu pakkuma terveks aastaks.Vilve Unt on olnud kauaaegne Eesti Kunstiakadeemia moedisaini osakonna professor ja Avatud Akadeemia moestilistika õppekava juht, kes moetudengite koolitamise kõrvalt on viimastel aastatel aktiivselt esinenud oma loominguga moenäitustel ja moekollektsioonidega Tallinn Fashion Week’i üritustel.Avar ja valgusküllane Itaalia restoran Al Bastione on just ideaalne paik, kuhu tulla nautima Tallinn Fashion Weeki’i poolt auhinnatud võidukollektsiooni. Restoran ise on tuntud oma ehedate kiviahju pitsade ja hõrkude grillroogade poolest. Maja auks ja uhkuseks on aga loomulikult võimas puuküttega kiviahi, mis tagab pitsadele itaalialikult krõbeda tulemuse.Vilve Unt peab oma loomingu juures oluliseks pikaaegset elukogemust moevaldkonnas ning sellest tulenevat kindlust muutuvate moevoolude keskel iseendaks jääda. Selliselt positsioonilt sündinud kollektsioonid on autori arvates loodud üheks hetkeks moelavale, kuid kunstina eksponeerimiseks hiljem näitusesaalis. Läbi fotolavastuste ongi võimalik moekollektsioonide “hinge” paremini vaatajani tuua.Fotoseeriate autor on tuntud moefotograaf Maiken Staak. Esitlemisele tuleb ka kudumite kollektsioon “PROMENADE” ehk jalutuskäik koos viimaste aastate loomingu ja uue moekollektsiooniga, mis seguneb juba looduga ja edastab ajas kestma jäänud väärtusi. Moekollektsioone täiendavad Ülle Kõutsi ehted, mis on teostatud tehnikas romantilise nimega “Marriage of Metals”. Autoriehteid iseloomustab minimalistlik väljendusviis ja peen joonegeomeetria.Lisainfo:Vilve UntTel: 53 422 773 E-mail: vilve.unt@artun.eeKristiina KajanduTel: 5117657E-mail: kristiina@albastione.ee

25. aprill 2017
Kell 17.30

Niine 11

EKA Õpilasakadeemia: tutvumine klaasistuudio tööga

EKA Õpilasakadeemia kutsub: tutvumine klaasistuudio tööga

25. aprillil kell 17.30


Külastuse käigus tutvustab klaasikunstnik Eeva Käsper huvilistele stuudio igapäevatööd, räägib klaasi sulatustehnikatest ja kunstniku tegevusvaldkondadest üldisemalt. Külastus pakub head võimalust teha sisseastumise eel lähemat tutvust klaasikunsti erialaga.


Külastus leiab aset Klaasiklubis, Niine 11, 2A korrus.


Klaasistuudio külastus on kõigile huvilistele tasuta, aga vajalik on registreerimine SIIN!

EKA Õpilasakadeemia teiste ettevõtmiste kohta loe lähemalt artun.ee/sisseastumine/eka-opilasakadeemia/

Tere tulemast!

25. aprill 2017 —
27. juuni 2017
Kell 17.30-19.45

Estonia pst. 7, ruum 252

FOTOGRAAFIA 25.04.-27.06 2017

Fotodokumentalistika kursus. Oma aparaat on “kuningas”!

Fotodokumentalistika on žanr, mis vaatleb ja vahendab pildiliselt toimuvat, aja jälgi, märke ja lugusid. Fotodokumentalistika jäädvustab, kuid ka vormib fotograafilistele võimalustele toetudes tekkinud olukordi ja olustikku, omandades iga autori, teema ja olukorra puhul eri näo ning strateegia.

Sulle meeldib inimesi, olukordi ja olustikku pildistada?

Eesti Kunstiakadeemia Avatud Akadeemia kutsub fotodokumentalistika kursustele, mis aitab neid oskusi arendada ning sisulise terviku huvides leidlikumalt ja veenvamalt kasutada.

Kursus on mõeldud fotograafiaga tegelevale inimesele, kes tunneb oma kaamerat, kuid soovib parendada erinevate olukordade ning olustike jäädvustamise oskust. Õpe toimub läbi praktiliste koduste ülesannete. Tagasiside tehtud fotodele moodustab olulise osa õppest ning kätkeb sobilikke näiteid ja haakuvaid teemasid.

Et õpe pakub kõrvalpilku ning asetab tehtu laiemasse konteksti, sobib see nii algajatele kui edasijõudnuile.

Kogemustega fotoõppejõud Kalev K Vapper annab head ning kasulikku nõu ning üldpildi võimalustest, strateegiatest ja suundadest, mis ühe või teise situatsiooni pildistamisel tuge pakuvad. Kursus aitab enda ning teiste loomingus paremini orienteeruda ning õpetab enda tugevusi ja huve loominguliselt rakendama. Vaatluse all on seegi, kuidas oma pilte veenvalt näidata ning esitada.

Väga rõõmsa kohtumiseni!

Juhendaja: Kalev K Vapper, fotograaf, kunstnik ning Tartu Kõrgema Kunstikooli ja Eesti Kunstiakadeemia fotograafiaõppejõud

Aeg: teisipäeviti 25. aprillist kuni 27. juunini 2017
Koht: Estonia pst. 7, ruum 252
Kell: 17.30-19.45
Maht: 30 õppetundi / 3 eap
Hind: 240 eurot

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Info ja registreerimine: pirje.kovatomas@artun.ee / +372 626 7327

27. aprill 2017
Kell 18:00

Kanuti Gildi SAAL, Pikk 20 Tallinn

Avatud loeng: M CASEY REHM

Avatud Loengute sarjas esineb SCI-Arci õppejõud M. Casey Rehm

27. aprillil kell 18 esineb Kanuti Gildi Saalis EKA arhitektuuriteaduskonna kutsel avatud loengute sarja raames arhitekt M. Casey Rehm, kes õpetab Los Angeleses asuvas ühes maailma tuntumatest arhitektuuri- ja disainikoolidest SCI-Arc, keskendudes arhitektuuri, fotograafia ja maalikunsti masinõppimise ja robootika teemadele. Rehmi asutatud Kinch’i arhitektuuribüroo uurib masina ja inimese ühiseid ja vastandlikke arusaamu esteetikast ja selle pidevast muutumiseks. Kuulama on oodatud nii arhitektuuri-, aga ka robootika-, programmeerimise-, disaini- ja vabade kunstide tudengid, professionaalid ja lihtsalt huvilised; loeng on tasuta ja inglise keeles.

M. Casey Rehm on disaini- ja algoritmilise konsultatsioonifirma Kinch asutaja. Kinchi projektid hõlmavad arhitektuurset disaini, interaktiivse meedia projekte, robot-tarkvara arendamist, info visualiseerimist ja algoritmilist konsultatsiooni. Hetkel tegeleb stuudio peamiselt tehisintellekti agentide väljatöötamisega, mille eesmärk on vahendada ja tugevdada suhteid digitaalse, analoogse ja inimese vahel. Tallinnas räägib Rehm oma huvist masinõppimise ja tehisintelligentsi vastu ning sellest, kuidas tänased arengud automatiseerimise vallas võivad muuta homse päeva disainipraktikat ning panna ühtlasi aluse uue esteetika tekkele.

M. Casey Rehm on õppinud Columbia ülikooli MSAAD programmis (lõpetanud 2009. aastal) ja Carnige Mellon ülikoolis (lõpetanud 2005). Enne Kinchi avamist praktiseeris ta üle kümne aasta arhitektina New Yorgis, Los Angeleses, Berliinis ja Londonis. Hetkel juhendab ta disainistuudiot ja seminare arhitektuurist, programmeerimisest ja robootikast SCI-Arc ülikoolis Los Angeleses.

Arhitektuuriteaduskond kutsub Tallinnasse loengusarjale esinema maailmas tuntud arhitekte, teoreetikuid, kriitikuid ja urbaniste, et tutvustada arhitektuuri, disaini, linnaehituse ning kriitilise mõtte värskeid vaatenurki. Loengud on inglise keeles ning tasuta.

M. Casey Rehmi kohta lähemalt: http://kinch-d.com/

Loengusarja toetab Eesti Kultuurkapital ja korraldab EKA arhitektuuriteaduskond
Kuraatorid: Sille Pihlak, Siim Tuksam
www.avatudloengud.ee
https://www.facebook.com/EKAarhitektuur/

Anna tulemisest teada: https://www.facebook.com/events/153666741830221/

Lisainfo: Pille Epner / arhitektuur@artun.ee / +372 642 0071

27. aprill 2017
Kell 18.00

Telliskivi 60A

EKA ÕPILASAKADEEMIA: stuudiovisiit Disainiosakond

EKA Õpilasakadeemia kutsub: visiit graafilise disaini büroosse Disainiosakond

27. aprillil kell 18

Kunstiakadeemia graafilise disaini osakonna eestvedamisel ja Ott Kagovere juhendamisel leiab 27. aprillil aset visiit graafilise disaini büroosse Disainiosakond. Uudistama on oodatud kõik graafilise disaini või üldisemalt disainihuvilised noored.

Kogunemine kell 17.45 Telliskivi 60A (A1 maja) hoone ees.

Osalemine on kõigile huvilistele tasuta, kuid vajalik on registreerumine SIIN!

EKA Õpilasakadeemia teiste ettevõtmiste kohta loe lähemalt artun.ee/sisseastumine/eka-opilasakadeemia/

Tere tulemast!

27. mai 2017 —
12. juuni 2017

Noblessneri valukoda, Peetri 11, Tallinn jt asukohad

Kalendrisse kirja: TASE ’17 asukoht ja kuupäevad selgunud

Eesti Kunstiakadeemia igakevadine lõputööde näitus-festival toimub tänavu vahepeatusena enne uude renoveeritud Rauaniidi hoonesse kolimist Noblessneri valukojas, Peetri 11, Tallinnas ja satelliitüritustena mitmel pool üle linna.

L 27.05. ERKI Moeshow 30
TASE juhatab avapauguga sisse Eesti skandaalseim ERKI Moeshow oma 30. moeröögatusena
Jälgi infot

T 30.05. kell 16.00 TASE ’17 lõputööde näituse avamine
Noblessneri valukoda, Peetri 11


TASE ’17 lõputööde näitus
31.05. – 12.06.
Noblessneri valukoda


TASE ’17 Portfolio Café
R 2.06 ja L 3.06 kell 10.00 -17.00
Noblessner, Kohvik Noble


TASE ‘ 17 Lõputööd Liftis
K 2.06. kell 15.00-18.00
Noblessner, Kohvik Noble


SISU Symposium of Interior Architecture and Spatial Use
SISU sümpoosion 2017 “Naked Space/Alasti ruum”
7. – 8. 06. Luzern, Neubad, Šveits ja EKA sisearhitektuuri mobiilne klassiruum, Tallinn

SISU IV rahvusvaheline sümpoosion toimub koostöös Eesti Sisearhitektide Liidu, Luzerni Rakendusteaduste ja Kunsti Ülikooli inseneeria ja arhitektuuri teaduskonna, Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna ning Šveitsi Sisearhitektide Liiduga 7. ja 8. juunil, 2017 Neubadi endises ujulas, Luzernis ning samaaegselt mobiilses klassiruumis, mille loovad EKA sisearhitektuuri tudengid Tallinnasse.

TASE FILM ’17
9. 06.
Sõpruse Kino
Vana-Posti 8, Tallinn

Programm veel täieneb, lisainfo peagi!

Keiu Krikmann
TASE peakorraldaja
keiu.krikmann@artun.ee

Solveig Jahnke
Kommunikatsioonijuht
solveig.jahnke@artun.ee
Tel +372 6267 111
Mob +372 5626 4949
www.artun.ee
28. august 2017 —
28. august 2017

Heimtali, Viljandimaa

Kuhu läheb akadeemia? Seminar

Õppeaasta alguse seminar, mida sisustavad akadeemikud Anu Raud ja rektor Mart Kalm ning TÜ õppeprorektor Mart Noorma.

1. november 2017 —
1. november 2017
Kell 9.45-17.15

EKA majades

Ettevõtlusmentorlus loomevaldkonna õppejõule

Ettevõtlusmentorluse aluste õppepäev. Lähem info peatselt. 

8. november 2017 —
8. november 2017
Kell 9.45-17.15

EKA majades

Ettevõtlusmentorluse praktikum loomevaldkonna õppejõule

Lähem info peatselt

23. jaanuar 2018 —
25. jaanuar 2018

Tartu ülikool

Õppimist toetav õpetamine ülikoolis: rahvusvaheline õppejõudude konverents Tartus

Tänapäevases kõrghariduses on oluline õppimiskesksus, mille saavutamine on võimalik vaid kõigi haridusvaldkonnas tegutsevate inimeste koostöös. Õppimise ja õpetamise arendamisele pühendatud konverentsil leiavad käsitlemist õppimiskesksuse olemus, tänapäevased õppimist toetavad õppe- ja hindamismeetodid, valdkondlikud eripärad õpetamises ja õppimises ning juhtimise roll õppekvaliteedi tagamisel. Konverents annab võimaluse tutvustada oma õpetamise arendamist ja uurimist ning tutvuda kolleegide kogemustega. Osalema on oodatud kõik õppejõud, kes on huvitatud õppija arengu toetamisest ja õpetamise arendamisest kõrgkoolis.

Oodatakse ka ettepanekuid ettekanneteks ja esitlusteks tähtaajaga oktoober 2017.

Loomevaldkonna õppejõududele eraldi programm.

https://sisu.ut.ee/universityteaching2018/avaleht

Vaata juba toimunud sündmusi
Täida küsitlus, võida meeneid!