22. august 2016 —
31. august 2017

Hetkel 2016/17 akadeemiline kalender

2016/2017 ÕPPEAASTA

2016/2017 õa akadeemiline kalender avaneb pdf trükifailina siin lingil

August 2016
15 – 19 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) avalduste esitamine õppeosakonda koos erialaosakonna kooskõlastusega
22 Üliõpilaste staatuse fikseerimine ÕIS-is

30.8 – 2.9

Sissejuhatav nädal esmakursuslastele

30.8 – 2.9

Ülemajaliste vabaainete valimine sügissemestriks

September 2016
2 Avaaktus
2 VÕTA taotluste õppeosakonda esitamise tähtaeg
5 Sügissemestri õppetöö algus
6 – 9 Doktoriõppe infotund ja IT-koolitus
15 Vahetusõpingute ja välispraktika taotlemise tähtaeg (perioodiks 2017 kevad)
30 Doktoriõppe lepingute sõlmimise tähtaeg
30 Doktoriõppe individuaalsete õppeplaanide esitamise tähtaeg
30 Doktoranditoetuse avalduse esitamise tähtaeg
Oktoober 2016
15 Tasuliste üliõpilaste sügissemestri õppeteenustasu I osa maksmise tähtaeg
November 2016
11 Doktorikooli konverentsi teeside esitamise tähtaeg
Detsember 2016
1 Tasuliste üliõpilaste õppekulude hüvitamise II osa maksmise tähtaeg
1 Talvisel kaitsmisperioodil kaitsmise sooviavalduse tähtaeg
7 Doktorikooli konverentsile registreerumise tähtaeg
12 Doktorikooli konverents
19 – 23 Eriala hindamiste nädal
20 Üldteooria ainete hindamisprotokollide esitamise ja kinnitamise tähtaeg ÕIS-is
24 Algab talvevaheaeg
Jaanuar 2017
8 Talvevaheaja lõpp
9 Üldteooria ainete järeleksamite päev
9 IV aasta doktorantide atesteerimise dokumentide esitamine
9 -13 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) ja õpingute pikendamise avalduse esitamine õppeosakonda koos erialaosakonna kooskõlastusega
9.1 – 29.4 Magistritöö teostamine
10 – 20 Õppetöö eriala valikainetes (2 nädalat)
12 – 15 Ülemajaliste vabaainete valimine kevadsemestriks
18 Sügissemestri hindamisprotokollide kinnitamise tähtaeg ÕIS-is (v.a jaanuari eriala ained)
20 Üliõpilase staatuse fikseerimine ÕIS-is
22 Sügissemestri lõpp
23 Kevadsemestri algus
23 IV aasta doktorantide atesteerimine
23 – 27 Lõputööde kaitsmine
27 VÕTA taotluste esitamise tähtaeg
Veebruar 2017
15 Doktoritöö eelretsenseerimisele esitamise tähtaeg
15 Tasuliste üliõpilaste õppeteenustasu kevadsemestri I osa maksmise tähtaeg
Märts 2017
1 Vahetusõpingute ja välispraktika taotlemise tähtaeg (perioodiks 2017-2018 sügis/aasta)
Aprill 2017
3 Tasuliste üliõpilaste õppeteenustasu (kevadsemestri II osa) maksmise tähtaeg
Mai 2017
8 – 12 Õppetöö eriala valikainetes
15 – 19 Eriala hindamiste nädal
22 – 26 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) või õpingute pikendamise avalduse esitamise tähtaeg lõpukursuste üliõpilastele, kes ei kaitse mõjuvatel põhjustel lõputööd (välismaal õppimine ja /või välismaal praktika sooritamine õpingute jooksul)
25 Lõpukursuse üliõpilaste hindamisprotokollide esitamise ja kinnitamise tähtaeg ÕIS-is
29.5 – 14.6 Lõputööde kaitsmine
29.5 – 27.8 Praktikad (v.a lõpetajad)
Juuni 2017
2 I-III aasta doktorantide atesteerimise dokumentide esitamise tähtaeg
15 – 16 I-III aasta doktorantide atesteerimine
20 Kevadsemestri hindamisprotokollide esitamise ja kinnitamise tähtaeg ÕIS-is
21 Lõpuaktused
22 Doktoritööde eelretsenseerimisele esitamise tähtaeg
22 Kevadsemestri lõpp
23.6 – 27.8 Suvevaheaeg
Juuli 2017
August 2017
21 – 25 Mõjuvatel põhjustel kevadel kaitsmata jäänud lõputööde kaitsmine
28 2017/2018. õppeaasta sügissemestri algus
19. mai 2017 —
31. august 2017

Tornide väljak, Tallinn

Hetkel 3. kursuse aed „Rändraba“

3. kursuse väljapanek „Rändraba“ Tallinna Lillefestivali raames. 

14. august 2017 —
25. august 2017
Kell 17.30-20.30

Lembitu 12, ruum 35

Hetkel SUVEAKADEEMIA: ADOBE PHOTOSHOP ALGAJAILE 14.08-25.08.2017

Algajaile suunatud kursus annab ülevaate programmist Adobe Photoshop ja selle kasutusvõimalustest.

Selgitab pikselgraafika baasmõisteid.

Tutvustab programmi töölauda ja tööriistasid.

Vaatab, kuidas avada faile ja luua uusi dokumente, kadreerida fotosid ja parandada värve.

Õpetab kokku liitma mitut fotot ja eemaldama piltidelt ebasoovitavaid elemente, kasutama filterefekte pildi teravustamiseks või udutamiseks ning tekstitööriista.

Räägib erinevatest pildifailivormingutest ja salvestamisest veebi või trüki jaoks.

Praktiliste oskuste kinnistamine toimub läbi erinevate ülesannete. 


Kursuse läbinu saab hakkama enamiku pilditöötlusülesannetega. Kursuse lõputööna valmib poster.

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Juhendaja: Eva Labotkin

Toimumise aeg: 14., 16., 18., 21., 23., 25. august

Aeg: 17.30-20.30

Koht: Lembitu 12, ruum 35

Maht: 24 akadeemilist tundi

Hind: 330 eurot


Registreerumine vormi kaudu SIIT

Info: koolitus@artun.ee, Pirje Kõvatomas +372 626 7327

11. august 2017 —
31. august 2017
Kell 17.30-19.45

Estonia pst. 7, ruum 241

Hetkel SUVEAKADEEMIA: KALLIGRAAFIA 11.08-31.08.2017

Kirjagraafika ehk Kalligraafia kursuse eesmärgiks on anda ülevaade kirjamärkidest, sümbolitest ja kalligraafia olemusest. Samuti erinevate kirjastiilide kujundamisest ja kasutamisest tarbegraafikas.

Kogu protsess on seotud kohapealse praktilise tööga, kasutades antud materjale ja eeskujusid tuntud meistrite raamatutest.

Olulisteks vahenditeks on paber, sulg või selle asendaja (flomaster), pintsel, tuss, värvid jm.

1. Kursustel osaleja saab ise valmistada pisigraafika elemendina kas kutse või õnnitluskaardi. Oma maitse kohase valikuga kujundab selle valmistööna.

2. Reklaamikujundus kirjaga ja põhimõtteline rõhuasetus selle mõjuvusele. Valmis töö on formaadis vähemalt 42,0 korda 29,7 cm lehel. Käsitsikirja liitmine trükikirjaga.

3. Lõputööna tunnistuse või tänukirja kirjutamine ja kujundamine.

Õppekavarühm: Kujutav kunst ja kunstiteadus

Juhendaja: Anne Linde

Aeg: 11., 15., 17., 22., 24., 29. ja 31. august

Koht: Estonia pst. 7, ruum 241

Kell: 17.30-19.45

Maht: 21 õppetundi

Hind: 140 eurot


Registreerumine vormi kaudu SIIT

Info: koolitus@artun.ee, Pirje Kõvatomas +372 626 7327

14. august 2017 —
23. august 2017
Kell 17.30-20.30

Estonia pst. 7, ruum 241

Hetkel SUVEAKADEEMIA: KOOMIKS 14.08-23.08.2017

Kursus keskendub pigem autorikeskse koomiksi loomisele. Tutvustatakse stiililisi võimalusi erinevate tänapäeva autorikoomiksi näidetel.

Osalejatele tutvustatatakse koomiksi meediumis üldkasutatavaid vormistuslikke võtteid. Praktikas jõuab iga osaleja juhendaja abiga oma loo vormistamiseni.

Õpiväljundid:

Osaleja teab autorikoomiksi tuntud esindajaid ja stiililisi võimalusi.

On võimeline komponeerima tervikliku graafilise koomiksiloo isikupäraseid stiililisi ja vormistuslikke võtteid kasutades.

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Juhendaja: Veiko Tammjärv

Aeg: 14., 16., 18., 21., 23. august

Koht: Estonia pst. 7, ruum 241

Kell: 17.30-20.30

Maht: 20 õppetundi

Hind: 150 eurot


Registreerumine vormi kaudu SIIT

Info: koolitus@artun.ee, Pirje Kõvatomas +372 626 7327

14. august 2017 —
24. august 2017
Kell 17.30-20.30

Estonia pst 7, ruum 221

Hetkel SUVEAKADEEMIA: KULLASSEPATÖÖ ALGKURSUS- KÕRVARÕNGAS 14.08-24.08.2017

NB! Grupp on täitunud

Kullassepatöö algkursusel valmib igal osalejal paar kõrvarõngaid, kasutades igapäevaselt vajaminevaid kullassepa tööriistu. Selline väikevorm võimaldab omandada põhitöövõtted ning annab piisava materjalitunnetuse ning töötlemise, jootmis- ja viimistluskogemuse. Igaüks kavandab oma kõrvarõngad ise ja koos juhendajaga valitakse töövõtete järjekord ning sobiv pinnaviimistlus.

Töö käigus saavad osalejad ülevaate vajalikest seadmetest ja tööriistadest ning ohutusest töötamisel tule ja metallidega.

Materjali 15g hõbedat ja töövahendid saavad osalejad kohapeal.

Õppekavagrupp: moe-, sise- ja tööstusdisain


Juhendaja: Miikael Danieljants

Aeg: 14., 16., 17., 21., 23., 24. august

Kell: 17.30-20.30

Koht: Estonia pst 7, ruum 221

Maht: 24 õppetundi

Hind: 264 eurot (sisaldab 15g hõbedat)

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Info: koolitus@artun.ee, Pirje Kõvatomas +372 626 7327

14. august 2017 —
23. august 2017
Kell 17.30-20.30

Raja tn. 11A , Installatsiooni ja skulptuuri osakond

Hetkel SUVEAKADEEMIA: SKULPTUUR-PORTREE 14.08-23.08.2017

Skulptuuri kursuse eesmärgiks on skulptuurialaste teadmiste ja oskuste omandamine ja arendada loomingulist mõtlemist.

Anda rahuldaval tasemel teadmised erinevatest võimalustest vormikäsitluses (natuuripõhine, abstraktne, minimalistlik jne.).

Arendada vormitunnetust ning modellerimisega seonduvaid praktilisi oskusi.

Tutvustada lihtsamaid praktilisi meetodeid modelleeringu viimiseks lõppmaterjali.

Kursuse jooksul valmib igal osalejal portree. Materjaliks kasutatakse savi.

Kursuse läbinu omandab teadmised modellerimisega seonduvatest võimalustest, vahenditest ning esmased oskused modelleerimiseks.

Oskab valida endale sobiva vormikäsitluse ja teost rahuldaval tasemel viimistleda.

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Mare Mikof on tunnustatud skulptor, kes on ta teinud ka ruumiinstallatsioone, sealhulgas digikunsti. Mikoffi personaalnäitusi on toimunud Eestis, Austrias ja Venemaal, ta on osalenud grupinäitustel Eestis, Hiinas, Leedus, Prantsusmaal, Soomes, Venemaal jpm.

Juhendaja: Mare Mikof, magister

Aeg: 14., 16., 18., 21., 23. august

Koht: Raja tn. 11A , Installatsiooni ja skulptuuri osakond

Kell: 17.30-20.30

Maht: 20 õppetundi

Hind: 150 eurot


Registreerumine vormi kaudu SIIT

Info: koolitus@artun.ee, Pirje Kõvatomas +372 626 7327

23. märts 2017 —
29. oktoober 2017

Tartmus, Raekoja plats 8, Tartu

Hetkel Tartmusi uus näitus „Kehakeeles“ loob dialoogi kehade ja keele vahel

23. märtsil kell 18 avatakse Tartu Kunstimuuseumis näitus „Kehakeeles. Töid Tartu Kunstimuuseumi kogudest“, mille eesmärk on uurida kehalise suhtluse ning keha kui väljendusvahendi kujutamist läbi kunstiajaloo ning rõhutada eneseväljenduse mitteverbaalset osa kunstis. Näitus jääb avatuks 29. oktoobrini 2017.

Valik näitusel esindatud kunstnikest:

Adamson-Eric, Jüri Arrak, Eerik Haamer, Kristiina Hansen, Oskar Kallis, Alice Kask, Karin Luts, Friedrich Ludwig von Maydell, Herkki-Erich Merila, Marge Monko, Erik Obermann, Kristjan Raud, Johannes Saal, Ene-Liis Semper, Ülo Sooster, Anton Starkopf, Olev Subbi, Nikolai Triik, Ado Vabbe, Carl Sigismund Walther, Eduard Wiiralt jt.

Kuraator: Tiina Abel

Näitus „Kehakeeles“ on Tartmusi rikkalikke kogusid tutvustav uus väljapanek, mille koostas aastaid Eesti Kunstimuuseumis töötanud kunstiajaloolane Tiina Abel. Tänu väljendusrikkusele on inimfiguur sajandite jooksul olnud kunstnike jaoks oluliseks kujutamisobjektiks ja sõnumi vahendamise kanaliks. Sellest tõdemusest lähtudes on kuraator näitusel esile tõstnud aktižanriga seotud füüsilise ilu teema, kuid osutanud ka keha erilisele kohale inimese enesemääratlemisel, võimusuhetes ja emotsioonide väljendamisel.

„Keha kunstilised tõlgendused provotseerivad arutlema kujutus- ja vaatamisviiside, kõrge ja madala üle kunstis, uurima kehakujutuse poliitilisi, ideoloogilisi ja soolisi aspekte,“ sõnab kuraator. „Näituse koostajana valisin sedapuhku niisugused kehakujutusega seotud teemad, mis andsid võimaluse tuua kokku paari sajandi jooksul väga erinevates poliitilistes tingimustes ja kunstiajaloo eri etappidel loodud tööd.“

Seitse kuud kestev näitus avab erinevaid keha kunstilise tõlgendamise võimalusi teemade kehakeel, vägi(vald), ilu ja igatsuse instrument ning metamorfoosid kaudu.

Tartmus annab välja ka näitusel eksponeeritud teostega illustreeritud trükise, kus näituse keskpunktis olevaid teemasid avavad Tiina Abeli ja Kumu kunstimuuseumi kuraatori Anu Allase lühiartiklid.

Koostaja: Tiina Abel
Kujundaja: Tuuli Aule
Autorid: Tiina Abel (Eesti Kunstiakadeemia), Anu Allas (Kumu kunstimuuseum)
Tõlkijad: Darja Andrejeva, Julia Polujanenkova, Peeter Talvistu
Toimetajad: Dana Karjatse, Richard Adang, Dan Rotar, Olesja Rotar
Trükis ilmub eesti, inglise ja vene keeles.

Näitusega käib käsikäes ka haridusprogramm, mis on suunatud põhikooli- ja gümnaasiumiealistele noortele ning tegeleb erinevate emotsioonide väljendusvõimalustega kunstis ning ka sellega, missuguseid emotsioone võib tekitada kunstisaalis eksponeeritud teoste pildikeel. Rohkem infot: muuseumipedagoog Kristel Sibul, kristel@tartmus.ee.

Näituse tiim: Nele Ambos, Rael Artel, Karl Feigenbaum, Joanna Hoffmann, Mare Joonsalu, Margus Joonsalu, Hanna-Liis Kont, Heiti Kulmar, Kadri Mägi, Julia Polujanenkova, Peeter Talvistu, Ago Teedemaa, Urmo Teekivi, Piia Õunpuu.

Täname: Eesti Kultuurkapital, Tartu Ülikooli Kunstimuuseum

Lisainfo:

Piia Õunpuu
Tartmusi kommunikatsioonispetsialist
58817802
piia@tartmus.ee

21. august 2017 —
7. september 2017
Kell 17.30-20.30

Estonia pst. 7, ruum 226

SUVEAKADEEMIA: PORTSELANIST EHE 21.08-7.09.2017

Lühikursuse raames disainitakse ja valmistatakse endale meelepärased ehted valgest portselanist.

Kursuse jooksul saadakse ülevaade portselanist kui materjalist, läbitakse kõik töö etapid idee kavandamisest kuni ehte lõpliku valmimiseni.

Valmistatakse vastavalt soovile, kas kõrvarõngad, pross, kaelakee või midagi muud.

Kaasa omad töövahenditest: harilik pliiats, paar puhast eri jämedusega peenemat pintslit, voolipulk vms.

Väike ülevaade portselanist kui materjalist.

Ehete valmistamine plastilisest valgest portselanist.

Ette põletatud esemete viimistlemine ja glasuurimine läbipaistva värvitu glasuuriga.

Tööd saab kätte peale glasuurpõletust.

Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Juhendaja: Karin Kalman

Aeg: 21, 24. august ja 7. september

Kell: 21, 24.08 kell 17.30-20.30 ja 7.09 kell 17.30-19.00

Koht: Estonia pst. 7, ruum 226

Maht: 10 õppetundi

Hind: 90.- (hind sisaldab töövahendeid!)


Registreerumine vormi kaudu SIIT

Info: koolitus@artun.ee, Pirje Kõvatomas +372 626 7327

21. august 2017 —
25. august 2017
Kell 17.30-20.30

Suur-Kloostri 11a

SUVEAKADEEMIA: VANALE TOOLILE UUS ELU 21.08-25.08.2017

Restaureerimise lühikursus on kursus, mille jooksul osaleja saab enda jaoks korrastada temale emotsionaalset väärtust omava väikese eseme. Olgu see tool või järi, millise jõuab 20 õppetunni jooksul ennistada.

Paralleelselt praktilise tööga räägime käsil oleva eseme lugu koos protsessi kirjeldusega. Seda nimetatakse restaureerimise juures eseme passiks.

Kuna igat tööprotsessi on võimalik teostada mitmel erineval moel, valime vastavalt olukorrale (vajadusele), vastavalt oskustele ja võimalustele optimaalse lahenduse.

Korrastatava eseme võtab osaleja ise kaasa. Vajadusel saab tooli kohapealt.

Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain

Juhendaja: Rein Erdel

Aeg: 21., 22., 23., 24., 25. august

Kell: 17.30-20.30

Koht: Suur-Kloostri 11a

Maht: 20 õppetundi

Hind: 140 eurot (hind sisaldab töövahendeid!)


Registreerumine vormi kaudu SIIT

Info: koolitus@artun.ee, Pirje Kõvatomas +372 626 7327

21. august 2017 —
25. august 2017
Kell 17.00-20.00

Paldiski maantee 145

SUVEAKADEEMIA: LOOMAD PABERIL JA SAVIS 21.08-25.08.2017

NB! Grupp on komplekteeritud

Joonistame ja voolime Tallinna loomaaias.

Kursuse juhatab sisse loenguga Aleksei Turovski. Eneken Maripuu juhatab ringkäigu skulptorite loomaplastika näitusel. Loengu ajal on juba kritseldamine lubatud!

2. päeval alustame loomavisanditest paberil. Liigume grupina erinevate loomaliikide kaupa. õpime tundma või vajadusel meenutame, kuidas määrata proportsioone, mõõtmist ja võrdlemist, Püüame tabada looma/linnu isikupära joone abil.

3.päeval valime lemmikteema, millega süvenenult sel päeval tegeleme. Alustame visandiga paberil ning püüame juba sama looma ka voolida. Teeme savist visandeid. Tutvume põhitõdedega, millega voolimisel on hea arvestada. Ühest savitükist kuju vormimine, savi liitmine jne. Erinevalt pliiatsivisandist hakkame nüüd tegelema mitme vaatega üheaegselt.

4.päeval teeme soojenduseks visandeid paberil, et valida välja poos savis. Eelneva kogemuse põhjal võiks juba jõuda suurema süvenemisastmeni. Leida loomale iseloomulik poos, vorm, detaile ja faktuure. Tegeleme üldistamisega ja olulisema rõhutamisega. Õpime natuurist, vajadusel püüame vabaneda loomade kujutamise standarditest.

5.päevaks on loomade kujutamise kogemus käes, läheme julgelt edasi. Valime lindude-loomade-kalade hulgast üha uusi ja põnevamaid modelle. Teeme kokkuvõtteid omandatud kogemustest. Mida õppisime töö käigus? Mida õppisime enda, mida teiste kogemustest? Joonistame-voolime edaspidigi, nüüd juba iseseisvalt!

Iga päeva lõpus teeme ka ühe kokkuvõtte ja vaatame üle ka teiste kursuslaste tehtu. Õpime üksteiselt, julgustame ja tunnustame. Anname aru, mis on meie nõrgad ja tugevad küljed. Teeme plaane, kuidas järgmisel korral edasi minna oma teemaga. Tutvume näidetega kunstiajaloost. Loome oma visuaalse looma-loo.

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Juhendaja: Eneken Maripuu, sissejuhatav loeng Aleksei Turovksi

Aeg: 21., 22., 23., 24., 25. august

kell 17.00-20.00

Koht: Paldiski maantee 145

Maht: 20 akadeemilist tundi

Hind: 150 eurot (sisaldab Loomaaia kuukaarti)

Info: koolitus@artun.ee, Pirje Kõvatomas +372 626 7327

21. august 2017 —
25. august 2017
Kell 15.00-18.00

Tallinna Botaanikaaed, Kloostrimetsa tee 52

SUVEAKADEEMIA: TAIMEAIAIMELISTE JOONISTAMINE-PUUD 21.08-25.08.2017

Joonistame Botaanikaaias, esimese kohtumise juhatab sisse tutvustava loenguga Urmas Laansoo.

Puuinimesteks võiks nimetada kõiki, kel moel või teisel on puudega oma suhe.

Puid kasvatatakse, imetletakse, hoitakse, kallistatakse.

Puudest on kirjutatud heliteoseid ja raamatuid, puud on inspireerinud kujutavaid kunstnikke, disainereid ja arhitekte looma lõputult taieseid, vorme, arhitektoone ja mustreid.

Läbi aegade on puudelt ammutatud jõudu, tarkusi ja kaitset.

Puudest on saanud sümbolid.

Tamm, kui tugevuse järjepidevuse kandja, pihlakas kui vägev kaitsja ja nõiapuu, mänd kui mastipuu, kadakas kui ravitseja, õunapuu kui viljakuse sümbol jne.

Kõneleme puudest, vaatleme ja kujutame neid joonistaja pilguga.

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Juhendaja: Ülle Marks, sissejuhatus Urmas Laansoo

Toimumise aeg: 21., 22., 23., 24., 25. august

Kell: 15.00-18.00

Koht: Tallinna Botaanikaaed, Kloostrimetsa tee 52

Maht: 20 akadeemilist tundi

Hind: 150 eurot (sisaldab sissepääsu piletit)


Registreerumine vormi kaudu SIIT

Info: koolitus@artun.ee, Pirje Kõvatomas +372 626 7327

21. august 2017 —
25. august 2017
Kell 17.30-20.30

Estonia pst. 7, ruum 252

SUVEAKADEEMIA: RAAMATUILLUSTRATSIOON 21.08-25.08.2017

NB! Grupp on komplekteeritud

Kursusel vaatame palju erinevaid illustreeritud raamatuid.

Tutvume ilusate ja / või huvitavate illustratsioonidega Eestist ja laiast ilmast.

Uurime, mis on moes, mis on klassika.

Illustreerime ise tuntud lugusid.

Katsetame erinevaid vahendeid ja tehnikaid, joonistust, maali, kollaaži.

(Osa tööks vajalikke materjale on kohapeal olemas).

Valminud piltidest paneme kokku väikese näituse.

Juhendaja Kertu Sillaste on teinud pildid 8 lasteraamatule, illustreerinud

lasteajakirju, esinenud illustratsiooninäitustel.

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Juhendaja: Kertu Sillaste

Aeg: 21., 22., 23., 24., 25. august

Koht: Estonia pst. 7, ruum 252

Kell: 17.30-20.30

Maht: 20 õppetundi

Hind: 150 eurot

Info: koolitus@artun.ee, Pirje Kõvatomas +372 626 7327

21. august 2017 —
25. august 2017
Kell 17.00-20.00

Estonia pst. 7, ruum 544

SUVEAKADEEMIA: ADOBE INDESIGN ALGAJAILE 21.08-25.08.2017

Trükitööstuses populaarse küljendusprogrammiga Adobe InDesign abil saab luua kõikvõimalikke trükiseid- flayeritest raamatuteni.

Algajaile suunatud kursuse käigus käsitletakse InDesign`i tööakna elemente ja tööriistu, nõudeid imporditavatele elementidele, lehekülje layout`i loomist, tekstiga töötamist, teksti ja graafika omavahel kombineerimist, teksti redigeerimise seadeid, kujunduselementide loomist, värvihaldust, digitaalse originaali tehnilisi nõudeid, erinevaid PDF tüüpe, maketti.

Praktilise töö käigus kujundatakse kursuse lõpuks voldik ja broźüür.

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Juhendaja: Kadri Uustalu, magister / Kujundusprogrammide õppejõud

Aeg: 21., 22., 23., 24., 25. august

Kell 17.00-20.00

Koht: Estonia pst. 7, ruum 544

Maht: 20 õppetundi

Hind: 280 eurot


Registreerumine vormi kaudu SIIT

Info: koolitus@artun.ee, Pirje Kõvatomas +372 626 7327

28. august 2017 —
28. august 2017

Heimtali, Viljandimaa

Kuhu läheb akadeemia? Seminar

Õppeaasta alguse seminar, mida sisustavad akadeemikud Anu Raud ja rektor Mart Kalm ning TÜ õppeprorektor Mart Noorma.

PÄEVAKAVA

9.00 väljasõit EKA peahoone juurest

11.30-12.30 Heimtali muuseumi külastus – üheks giidiks Anu Raud

12.30-13.30 lõunasöök

13.30-14.15 rektor Mart Kalmu aasta alguse kõne

14.15-15.00 TÜ õppeprorektor, teaduse populariseerija Mart Noorma

15.00-15.45 arutelud

15.45-16.15 tervislikud ja vähemtervislikud suupisted

16.30-17.30 Anu Raua mõtted Akadeemia tuleviku teemadel ja Kääriku talu külastus

17.30 tagasisõit

19.30 orienteeruv kohalejõudmine

Seminarile tuleb kindlasti ennast registreerida, et saaks arvestada kohtadega bussis, toitlustuse ja muuseumi külastajate arvuga. 

Registreerimine on avatud kuni 17. augustini 2017.

REGISTREERU SIIN

Kõik EKA töötajad oodatud!

Kena suve vahepeal,

Mart Kalm

28. august 2017 —
8. september 2017
Kell 17.30-20.30

Lembitu 12, ruum 35

SUVEAKADEEMIA: ADOBE PHOTOSHOP EDASIJÕUDNUILE 28.08-8.09.2017

Loominguline kollaaz Photoshopis

Workshop sobib foto, disaini, illustratsiooni ja digitaalse kunsti huvilistele, kel esimene tutvus Photoshopi programmiga juba tehtud – põhilised nupud ja layerid on tuttavad.

Workshopi käigus uuritakse erinevaid Adobe Photoshopi programmi võimalusi, et luua omanäoline fotokollaaž või illustratsioon.

Räägitakse, kust leida inspiratsiooni ja vabalt kasutatavat fotomaterjali, kuidas skaneerida käsitisi joonistatud teksti või pilti, kuidas teha trükkimiseks sobivat faili.

Õpitakse, kuidas kombineerida fotot värvi, mustri, tekstuuri, teksti ja skaneeritud materjaliga.

Vaadatakse inspiratsiooniks ka üksteise töid ja tehakse praktilisi ülesandeid.

Õpitud tehnikaid saab rakendada reklaam- või moefoto, postri, plaadi-, raamatu- või ajakirjakaane disainimiseks, illustratsiooni või ka iseseisva kunstiteose loomiseks.

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Juhendaja: Eva Labotkin

Toimumise aeg: 28., 30. august ja 4., 6. ja 8. september

Aeg: 17.30-20.30

Koht: Lembitu 12, ruum 35

Maht: 20 akadeemilist tundi

Hind: 280 eur


Registreerumine vormi kaudu SIIT

Info: koolitus@artun.ee, Pirje Kõvatomas +372 626 7327

30. august 2017
Kanuti Gildi SAAL, Pikk 20

Lõpetamata Linn. Rahvusvaheline konverents linnaplaneerimisest

Pea igal otsusel on mingi ruumiline mõõde, tulevikku ulatuv mõju ja tagajärg. Paljuski on linnad seesuguste väga erinevatest distsipliinidest tulenevate otsuste ja kestvate protsesside tulem. Uurime, kes ja kuidas seda tulemust teadlikult suunavad ja mida tahame linnalt tulevikus.

Konverentsil küsime:

  • Kuidas loovad tulevikku erinevad erialad?
  • Kas pikad strateegilised plaanid on mõistlikud ja võimalikud, või liigume me üha enam kiirete ja taktikaliste otsuste suunas?
  • Kui pea kõigi osaliste ja protsesside kohta on pea kõik andmed saadaval, siis kuidas teeme üldistusi ning otsuseid?
  • Kui linnad peavad pakkuma head elukeskkonda kogu ühiskonnale, siis kellele täpsemalt ja kellega me sellest räägime?
  • Kuidas töötame juhusliku ja ettemääramatuga, kas planeerida ja kavandada saab täringuid visates?
  • Kuidas sätestame tulevikku, kas selle saabumist saab ette määrata jooniste, kirjelduste, kavade ja seadustega?

Lõplik programm selgub lähinädalatel.

Registreeru TASUTA!


ESINEJAD:

Thomas Auer alustas oma karjääri 1994 aastal peatselt pärast Transsolari asutamist ning tema väljapaistev insenerivõimekus ja juhtimisoskused tõid ta aastal 2000 ettevõtte juhtkonda. Tuginedes põhjalikele teadmistele integreeritud ehitussüsteemidest ja hoonete energiatõhususest, on Thomas arendanud energia- ja ehitusteenuste kontseptsioone projektidele üle terve maailma ning pälvinud tunnustust nende innovaatilise disaini ja energiatõhususe eest. Tema väljatöötatud kontseptid on maailma tipparhitektide loomingulise käekirja tähtis osa. Thomas on osalenud paljudes rahvusvahelistes disainiprojektides ja -võistlustel koostöös maailma tuntud arhitektidega. Tema projektidest on saanud Transsolari ajaloo verstapostid – nt KfW panga hoone Frankfurtis ja Charles de Gaulle’i lütseum Damaskuses – Manitoba Hydro peakorterit Winnipegis (Kanada), peetakse üheks Põhja-Ameerika energiatõhusaimaks kõrghooneks.

Markus Schaeferil (MSc, MArch, SIA) on magistrikraad arhitektuuris Harvardi ülikoolist ning lisaks sellele magistrikraad neurobioloogias Zürichi ülikoolist. Enne koos Hiromi Hosoyaga Hosoya Shaefer Architects asutamist juhtis Schaefer Rotterdamis AMOt – AMO on Rem Koolhaasi asutatud OMA arhitektuuribüroo mõttekoda ja uuringute osakond. Nii oma töö eest OMAs kui Hosoya Shaeferis on Markus Schaefer võitnud mitmeid rahvusvahelisi auhindu. Schaefer peab sageli loenguid ja kirjutab arhitektuurist ning on partner ja uuringute juht CityTrackerX AGs, mis on erarahastusega uuringute ja arendusettevõte, mis tegeleb linnade toimimise analüüsiga reaalajas.

Johannes Kuehn asutas 2001. aastal Berliinis koos Simona Malvezzi ja Wilfried Kuehniga Kuehn Malvezzi. Alates 2016. aastast on ta ehituse ja disaini professor Bauhausi ülikoolis Weimaris. Kuehn Malvezzi töö fookuseks – ning üldisemalt ka nende disainistrateegia lähtepunktiks – on näitused ja muuseumid: kõikidel skaaladel, alates näitusekujundustest ja lõpetades linnaga, lähtuvad nad kuraatorlikust lähenemisest arhitektuurile. Kuehn Malvezzi tegi Documenta 11 arhitektuurse disaini, näitusekujundused Flick Collection’ile Hamburger Bahnhofis Berliinis ning Julia Stoscheki kollektsioonile Düsseldorfis. Viimane kandideeris ka rahvusvahelisele Mies van der Rohe kaasaegse arhitektuuri preemiale.

Praksise teiseks fookuseks on kuraatorlik lähenemine linlikule arhitektuurile ja avalikule ruumile. Kuehn Malvezzi võitis 2012. aastal rahvusvahelise konkursi religioonidevahelise pühakoja House of One projekteerimiseks Berliini Petriplatzile. Viimastel aastatel on järjest olulisemaks muutunud eluasemeprojektid: käesoleval aastal lõpetas ettevõte uue elamurajooni Stuttgarti lähedal (Villengärten am Relenberg) ning hetkel töötab projektidega, mis mõeldud Mainzi ja Baden-Badenisse.

Kuehn Malvezzi kriitiline lähenemine rekonstrueerimisele pälvis eripreemia Humboldt-Forumi konkursil, samuti Saksa kriitikute preemia arhitektuuri kategoorias (2009). Nende projektid on väljas olnud mitmetel rahvusvahelistel näitustel, sh Veneetsia XIV arhitektuuribiennaalil ja Chicago I arhitektuuribiennaalil (2015).

1. november 2017 —
1. november 2017
Kell 9.45-17.15

EKA majades

Ettevõtlusmentorlus loomevaldkonna õppejõule

Ettevõtlusmentorluse aluste õppepäev. Lähem info peatselt. 

8. november 2017 —
8. november 2017
Kell 9.45-17.15

EKA majades

Ettevõtlusmentorluse praktikum loomevaldkonna õppejõule

Lähem info peatselt

23. jaanuar 2018 —
25. jaanuar 2018

Tartu ülikool

Õppimist toetav õpetamine ülikoolis: rahvusvaheline õppejõudude konverents Tartus

Tänapäevases kõrghariduses on oluline õppimiskesksus, mille saavutamine on võimalik vaid kõigi haridusvaldkonnas tegutsevate inimeste koostöös. Õppimise ja õpetamise arendamisele pühendatud konverentsil leiavad käsitlemist õppimiskesksuse olemus, tänapäevased õppimist toetavad õppe- ja hindamismeetodid, valdkondlikud eripärad õpetamises ja õppimises ning juhtimise roll õppekvaliteedi tagamisel. Konverents annab võimaluse tutvustada oma õpetamise arendamist ja uurimist ning tutvuda kolleegide kogemustega. Osalema on oodatud kõik õppejõud, kes on huvitatud õppija arengu toetamisest ja õpetamise arendamisest kõrgkoolis.

Oodatakse ka ettepanekuid ettekanneteks ja esitlusteks tähtaajaga oktoober 2017.

Loomevaldkonna õppejõududele eraldi programm.

https://sisu.ut.ee/universityteaching2018/avaleht

Vaata juba toimunud sündmusi
Täida küsitlus, võida meeneid!