Fotograafia ja looming

Kursus aitab fotoloomingulisi impulsse paremini suunata ning ohjata, pakkudes asjakohast tagasisidet ning kõrvalpilku oma ja teiste loomingu selgemaks vaatluseks.


Kursuse raames tekib iseseisva kunstiprojektiga töötamise kogemus fotograafia meediumit kasutades.

Õppetegevuse käigus tutvutakse erinevate kunstnike ja fotograafide loomingulise tegevusega, analüüsitakse tudengite isiklikke ülesandeid ning tutvutakse loomeprotsessi erinevate faasidega. Igas faasis püütakse ärgitada tudengeid teadlikult lähenema pildistamise protsessile ning analüüsima enda ning teiste töid. Tegevuse käigus arendatakse iga õpilase iseseisvat või kollektiivset projekti ühise arutelu, näidete ja konsultatsioonide kaudu.

Osalemiseks on vajalik oma kaamera olemasolu ning tehniline võimekus seda kasutada.

Kursus päädib tööde esitluse ning vahetu tagasisidega.

Vajalikud töövahendid: Fotokaamera (vägagi soovitav on digipeegelkaamera olemasolu iganädalasteks ülesanneteks ning pildianalüüsiks).

Koolituse läbinu:

Oskab enda loomingulist tegevust ja oma töid paremini mõtestada ning suunata. Omab selgemat ettekujutust toimivast loomingulisest võttestikust.
Omab laiemat pilku ning suuremat teadlikust.


Juhendaja Kalev K Vapper on mitmekülgne kunstnik ning laiade kogemustega fotograafiaõppejõud, kes õpetab kunstnike nii Tartu Kõrgemas
Kunstikoolis kui Eesti Kunstiakadeemias.


Juhendaja: Kalev K Vapper, BA

Aeg: esmaspäeviti 16. oktoober kuni 18. detsember 2017

Kell: 17.30-19.45

Koht: Lembitu 10, ruum 104
Maht: 30 õppetundi (3 EAP)
Hind: 240 eurot

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Info ja registreerimine: pirje.kovatomas@artun.ee / +372 626 7327


kalev_k_vapper_foto_ruudu_rahumaru

Postitas Kunstiakadeemia
Viimati muudetud

Avatud akadeemia