Fotokunsti akadeemia


Fotokunsti akadeemia on fotograafiaosakonna aastane täiendõppekursus, mis on suunatud kunsti- ja fotograafiahuvilistele, kes soovivad erialaga tutvust teha, ennast täiendada või hiljem sarnasel suunal edasi õppida. Kursuse eesmärk on osalejate silmaringi laiendamine ning baasteadmiste ja oskuste pakkumine seoses nii fotograafiliste väljendusvahendite kasutamisega kaasaegses kunstis kui ka fotograafia praktilis-tehniliste ja visuaal-teoreetiliste aspektidega.

 

Sihtrühm

Fotograafia- ja kunstihuvilised, kes soovivad erialaga tutvust teha, ennast täiendada või hiljem sarnasel suunal edasi õppida.

 

Eeldused osalejale

Keskharidus, eesti keele oskus, kasuks tuleb inglise keele oskus, fotokaamera kasutamise oskus baastasemel.

 

Kursuse kava

 • Fotoanalüüs ja -teooria
 • Fototehnoloogia
 • Fotodokumentalistika
 • Mustvalge analoogfotograafia
 • Fotograafia loominguline projekt
 • Digitaalne pilditöötlus ja värvihaldus
 • Stuudiofotograafia

Vaata õppekava

 

Õpiväljundid. Kursuse läbinu:

 • on kasutanud erinevaid kaameraformaate ja põhilist
  fototehnikat;
 • on iseseisvalt töötanud stuudiovalgustuse ja muu
  stuudiovarustusega;
 • tunneb stuudiofotograafia võimalusi ja oskab oma
  tehnilisi valikuid põhjendada;
 • on kasutanud pilditöötlusvõimalusi ja valmistanud
  printimiseks ette digifotosid;
 • on iseseisvalt töötanud pimikus ning käinud ümber
  negatiivide ja fotopaberiga;
 • analüüsib nüüdisaegseid kujutamisviise ja teoste
  fotoajaloolist konteksti;
 • mõistab tähendusloome võimalusi fotograafia meediumis;
 • on teostanud ja esitlenud isiklikku kunstiprojekti.

 

Hindamismeetod

Kursus lõpeb arvestusega, millele saamiseks on õpilane osalenud õppekavas olevate ainete kontakttundides vähemalt 75% ulatuses ning sooritab ja esitab igas aines õigeaegselt arvestuse saamiseks nõutava iseseisva töö. Arvestuse sisuks on õpimapp tehtud fotodega, essee, fotoprojekti esitlus või muu eelnevalt kokkulepitud formaat. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Vajalikud töövahendid

Fotokaamera omamine või püsiv kasutamise võimalus terve õppeaasta vältel. Arvuti ja programmi Adobe Photoshop kasutamise võimalus (aine „Digitaalne pilditöötlus ja värvihaldus” raames iseseisva töö tegemiseks).

 

Õppekava juht

Kristiina Hansen (MA) on lõpetanud EKAs fotograafia osakonna (BA) 2008. aastal ja vabade kunstide teaduskonna (MA) 2012. aastal. 2009. aastal täiendas end vahetusõpingutel Bergenis. Pärast lõpetamist on tegutsenud vabakutselise kunstnikuna ning töötab hetkel EKA fotograafiaosakonnas analooglabori juhatajana.

Juhendajad

Reio Aare (BA), Annika Haas (MA), Eva Labotkin (MA), Annika Toots (MA), Kalle Veesaar (BA) jt.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju teenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks ning teha vajadusel muudatusi õppekavas. Kursuse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki kursusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda vms.

 


 

Aeg: 1. september 2021 kuni 28. mai 2022 kolmapäeviti kell 18–21 ja
laupäeviti kell 11–14
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ja vajadusel virtuaalplatvorm
Maht: 24 EAP ehk 624 akadeemilist tundi, millest 240 tundi on kontaktõpet (80 tundi auditoorset ja 160 tundi praktilist tööd) ja 384 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind: 2150 eurot
Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 150 eurot, seejärel tasutakse 23. augustiks 500 eurot, 23. oktoobriks 500 eurot, 15. jaanuariks  500 eurot ja 12. märtsiks 500 eurot.

 

KANDIDEERIMINE

 

Fotokunsti akadeemiasse  on võimalik kandideerida kuni 10. augustini. Otsused teatatakse kõikidele kandideerijatele 13. augustil meili teel. Valituks mitte osutumisel tehakse ettemaksu tagasikanne, mis laekub hiljemalt 27. augustiks. Kandideerides sõlmib osaleja avatud akadeemiaga koolituslepingu ja kinnitab nõustumist selle tingimustega, millega palume eelnevalt tutvuda sellel lingil.

 

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud