Istemööbli disain

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Kursus annab ülevaate ja esmased teadmised istemööbli komponeerimise võtetest tööstuslike materjalidega. Tutvutakse mööbli komponeerimisel-maketeerimisel kasutatavate viimistlusmaterjalidega ehk puidu, metalli, klaasi, tekstiilide ja plastiga mööbli konstruktsioonis ja viimistluses.

Fookuses on istemööbli projekteerimine, kavandamine ja mahuline kompositsioon (maketeerimine).

Kursusel osalejad saavad ülevaate ja esmased teadmised istemööbli disainiprintsiipidest lähtuvalt antropomeetriast ja ergonoomikast ning viimistlusmaterjalidega komponeerimise võtetest. Tutvustatakse valdkonna põhiteadmisi ning tutvutakse istemööbli disaini, konstruktsiooni ja materjalide näidetega. Osaleja disainib lihtsa konstruktsiooni ja viimistlusega istemööbli eseme.

Kursus sobib eelkõige neile, kellel on soov ja vajadus viia end kurssi mööbli kavandamise ning mahulise kompositsiooni ehk maketeerimise eripärade, vajaduste ja lahendusvõimalustega. Osalema on oodatud igas vanuses täiskasvanud, kel huvi arhitektuuri, sisearhitektuuri ja ruumikujunduse vastu. Erialased eelteadmised ei ole vajalikud ning oodatud on kõigi elualade esindajad.

Eeldused osalejale
Huvi ruumikompositsiooni ning laiemalt sisearhitektuuri ja objektidisaini vastu, keskharidus ning eesti keele oskus

Kava
Igal kohtumisel toimuvad auditoorsed loengud, ühised arutelud koos juhendajaga loenguteemadel ning osalejate valitud istemööbli disaini näite analüüs. Juhendaja annab igale osalejale personaalset tagasisidet vastavalt sellele, kuidas sujub osaleja iseseisvaks tööks valitud istemööbli disaini kavandamine ja maketeerimine.

Õppemetoodika
Toimuvad loengud sellest, kuidas kasutatakse erinevaid viimistlusmaterjale nagu puitu, metalli, klaasi, tekstiile ja plasti istemööbli disaini konstruktsioonis ja viimistlusel. Toimuvad ühised arutelud koos juhendajaga.


Kursuse läbinu

  • tunneb istemööbli disaini peamisi printsiipe lähtuvalt kasutusotstarbest
  • mõistab istemööbli konstruktiivse kompositsiooni projekteerimise olulisemaid võtteid ja viimistluse aspekte, ergonoomilisi nõudeid
  • on võimeline õpitud näidete põhjal analüüsima ja järeldusi tegema ning disainima lihtsamaid istemööbli objekte

Hindamine
Kursuse lõpus toimub osaleja valitud mööblieseme disaini analüüs-arutelu ehk esitlused ning ühine arutelu koos juhendajaga. Juhendaja annab igale osalejale personaalset tagasisidet tema valitud istemööbli disaini iseseisva töö kohta.

Vajalikud materjalid ja töövahendid 

A3- ja A1-formaadis paber (soovitatavalt Vatman)
mehaaniline harilik pliiats (0.7 B)
pehme kustutuskumm
Uni Pin tindipliiatsid (must, erineva jämedusega 0.1–0.5)
joonlaud (40–50 cm) ja kolmnurk (soovitatavalt läbipaistvad)
sirkel (pliiatsihoidjaga)
arvuti fotode jm illustreeriva materjali ning abimaterjali otsimiseks

Esitlusmaterjalid ehk tööde esitlemiseks vajalikud materjalid ja tehnikad lepitakse kokku juhendajate ja kursusel osalejatega ühiselt kursuse käigus


Juhendaja
Aivar Oja on volitatud sisearhitekt (tase 7). Ta on lõpetanud ENSV Riikliku Kunstiinstituudi ruumi- ja mööblikujunduse magistriõppe 1987. aastal ning sisearhitektina järjepidevalt erialast tööd teinud, luues valdavalt ühiskondlike hoonete interjööre. Ta on koostanud sisearhitektuurseid projekte büroohoonetele, kaubanduskeskustele, apteekidele, koolidele, lasteaedadele, sotsiaalvaldkonna hoonetele ja kontserdimajadele. Aivar Oja on spetsialiseerunud akustiliste saalide sisearhitektuursele modelleerimisele.


Aeg: 6. aprill kuni 8. juuni 2023 neljapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A204 ja puidutöökoda
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 38 tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 30. märtsini või kuni kohti jätkub

Hind: 460 eurot (hind sisaldab maketiks kasutatavat vineermaterjali)
Registreerudes enne 23. märtsi, on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 200 eurot, seejärel 28. veebruariks 260 eurot.


Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud