Istemööbli disaini algõpe

Kursusele on oodatud igas vanuses täiskasvanud, kes tunnevad huvi arhitektuuri, sisearhitektuuri ja ruumikujunduse vastu. Erialased eelteadmised ei ole vajalikud. Fookuses on mahuline kompositsioon istemööbli teemal, seega sobib kursus eelkõige neile, kellel on soov ja/või vajadus viia end kurssi mahulise kompositsiooni maketeerimise eripärade, vajaduste ja lahendusvõimalustega.

Osalemise eeldusteks on huvi ruumi kompositsiooni, laiemalt sisearhitektuuri ja objektidisaini vastu.

Kursus annab ülevaate ja esmased teadmised puitmaterjalidega komponeerimise võtetest. Tutvutakse mööbli komponeerimisel ja maketeerimisel kasutatavate viimistlusmaterjalidega, näiteks puidu, metalli, klaasi, tekstiilide ja plastiga mööbli konstruktsioonis ja viimistluses. Saadakse antropomeetriast ja ergonoomikast lähtuv ülevaade ja esmased teadmised istemööbli disainimise printsiipidest ning viimistlusmaterjalidega komponeerimise võtetest. Tutvustatakse valdkonna põhiteadmisi. Kursuse käigus tutvutakse istemööbli disaini, konstruktsiooni ja materjalide näidetega. Osaleja disainib lihtsa konstruktsiooni ja viimistlusega istemööbli eseme.

Õppemetoodika

Toimub auditoorne sissejuhatus erinevate viimistlusmaterjalide nagu puidu, metalli, klaasi, tekstiilide ja plasti kasutamisesse istemööbli disainis, konstruktsioonis ja viimistluses. Toimuvad ka ühised arutelud koos juhendajaga taaskasutusmaterjalidest mööbli disainimise teemal.

Kava

Igal kohtumisel toimuvad auditoorsed loengud, ühised arutelud koos juhendajaga ning osalejate valitud istemööbli disaini näite analüüs. Juhendaja annab igale osalejale personaalset tagasisidet vastavalt osaleja valitud istemööbli disaini maketeerimise iseseisvale tööle.

Kursuse läbinu

  • tunneb istemööbli disaini peamisi printsiipe lähtuvalt kasutusotstarbest
  • mõistab istemööbli konstruktiivse kompositsiooni projekteerimise olulisemaid võtteid ja viimistluse aspekte
  • on võimeline õpitud näidete põhjal analüüsima ja järeldusi tegema ning disainima lihtsamat istemööblit

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus, ühine arutelu koos juhendajaga loenguteemadel ning osalejate valitud mööblieseme disaini analüüs-arutelu.
Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Vajalikud materjalid (võtab osaleja ise kaasa)

  • Joonestustarbed, sh A3-formaadis paber (soovitatavalt Vatman), harilikud pliiatsid, mehaaniline harilik pliiats (0.7 B), pehme kustutuskumm, tindipliiats Uni Pin (must, erineva jämedusega 0.1–0.5), joonlaud (soovitatavalt läbipaistev, 40–50 cm), kolmnurkjoonlaud (soovitatavalt läbipaistev), sirkel (pliiatsihoidjaga)
  • Arvuti fotode jm illustreeriva materjali ning abimaterjali otsimiseks
  • Joonistustarbed: vastavalt vajadusele ja vabale valikule ideede visandamiseks ning jooniste täiendamiseks
  • Esitlusmaterjalid: tööde esitlemiseks vajalikud materjalid ja tehnikad lepitakse kokku juhendajate ja kursusel osalejatega ühiselt kursuse käigus

Juhendaja

Aivar Oja, volitatud sisearhitekt, tase 7 MA, ruumi- ja mööblikujundus. Oja on lõpetanud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi ruumi- ja mööblikujunduse magistriõppe 1987. aastal. Sisearhitektina on ta järjepidevat erialast tööd teinud, luues valdavalt ühiskondlike hoonete interjööre. Ta on koostanud sisearhitektuurseid projekte büroohoonetele, kaubanduskeskustele, apteekidele, koolidele, lasteaedadele, sotsiaalvaldkonna hoonetele ja kontserdimajadele. Oja on spetsialiseerunud akustiliste saalide sisearhitektuursele modelleerimisele.


Aeg: 15.–18. augustini 2022 kell 16–19
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ruumis A301
Maht: 16 akadeemilist tundi kontaktõpet
Hind: 180 eurot
Õppekavarühm: moe-, sise-ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 8. augustini või kuni kohti jätkub

Registreerun

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud