Joonistamise eelakadeemia

 

Joonistamine on eneseväljenduse tööriist, mille valdamine annab sisseastumisele ja õpingutele väga palju kaasa. Joonistus võib olla vahend oma ideede, nägemuste ja (uit)mõtete kirjeldamiseks ja talletamiseks, aga ka iseseisev teos. Kursusel tutvutakse joonistamise võimalustega ja arendatakse visuaalset väljendusoskust.

Kursusel avastatakse joonistamise väljundeid ja võimalusi. Praktiseeritakse natuurist joonistamist, alates geomeetrilistest kujunditest kuni modelli kujutamiseni. Osalejal on võimalus mitmesuguste näidete ja praktiliste ülesannete abil areneda joonistajana, olla paindlikum ning kujundada endas analüüsivõimet.

Paljudele erialadele astumiseks tuleb sooritada joonistusülesanded või on soovituslik portfoolios või visandiraamatus näidata tehtud töid. Kursus on mõeldud neile, kes soovivad ennast joonistajana arendada, et astuda sisse Eesti Kunstiakadeemiasse. Kursus on õppijatele vanuses 17–26. Kasuks tuleb varasem joonistamise kogemus, aga eelkõige on vajalik avatus ja julgus katsetada.


Kursuse läbinu

  • on omandanud joonistamises praktilisi oskusi ja teadmisi erinevatest tehnikatest ja töövahenditest
  • on teadlik joonistamise kui väljendusviisi paindlikest võimalustest
  • suudab analüüsida enda tööd ja tööprotsessi
  • suudab iseseisvalt leida ideele tehnilise lahenduse ja luua mõtestatud teose

Hindamismeetod

Kursus lõpeb arvestusega, kus toimub tööde esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja

Britta Benno on omandanud 2012. aastal Eesti Kunstiakadeemias kunstide magistrikraadi. Ta elab Tallinnas ning töötab joonistus- ja graafikakunstnikuna. Teda huvitavad erinevad hübriidtehnikad ja -materjalid ning nende kõrvutamisel ja kombineerimisel avanevad uued perspektiivid. Praegu õpib ta EKA kunsti ja disaini eriala doktoriõppes ning töötab graafika osakonna meistrina.

Materjalid

Vajalikud materjalid nagu paber ja joonistusvahendid, mille nimistu saadetakse osalejatele enne kursuse algust e-mailile.

 

Hindamine

Kursus lõpeb mittehindelise arvestusega, kus toimub tööde esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul, kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreernud isikul õigust lepingust taganeda vms.

 


 

Aeg: esimesel nädalal toimub tund kolmapäeval, 26. mail kell 18–20.15 ja neljapäeval, 27. mail 18–20.15.
Seejärel toimuvad tunnid teisipäeviti ja neljapäeviti kuni 17. juunini 2021 kell 18–20.15.
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A205.
Maht: 24 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 2 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Suurim osalejate arv: 10

Hind:

  • 130 eurot osalejatele vanuses 16–21 a (makstakse registreerumisel)
  • 170 eurot osalejatele vanuses 22–26 a (makstakse registreerumisel).

REGISTREERUN

 

 

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia