Keraamika õpetajale

 

Keraamika kursuse eesmärk on anda algteadmised keraamika materjalidest ja töövahenditest ning savi käsitsi vormimise tehnikate, kipsivalu ja ahjude käsitsemise põhioskused.

 

Sihtrühm

Kursusele on oodatud kunstiõpetajad või inimesed, kes juhendavad või hakkavad juhendama keraamikaringi, kuid pole läbinud keraamikaõpet õppeasutuses. 

 

Eeldused osalejale

Keskharidus, eesti keel. Võimalus töötada enda või tööandja keraamikatöökojas.

 

Kava

 1. kohtumine. Sissejuhatus. Isikukaitsevahendid, keskkonnakaitse. Erinevad savimassid, vastavad põletustemperatuurid ja glasuurid. Savitombust vormimine kahest erinevast massist. (Kersti Laanmaa)
 2. kohtumine. Värvitud savi ja angoob. Nende valmistamine rühmatööna ja proovid savitombust valmistatud esemetel ja/või prooviplaatidel. (Kersti Laanmaa)
 3. kohtumine. Seest tühjaks õõnestatud skulptuur (Karin Kalman)
 4. kohtumine. Veel angoobitehnikaid. Õõnestatud esemete angobeerimine. (Karin Kalman)
 5. kohtumine. Saviplaat ja savileht. Rullimine. Lihtne savilehest ese sissepressitud või -kraabitud mustriga. (Kersti Laanmaa)
 6. kohtumine. Saviplaatidest ehitamine. Maja vm kandiline ese. (Karin Kalman)
 7. kohtumine. Ahju pakkimine ettepõletuseks. Põletusgraafikud. Glasuurid, nende mürgisus. Varem põletatud esemete glasuurimine (Kersti Laanmaa)
 8. kohtumine. Keerulisem ese segatehnikas või savilehest vormides. (Kersti Laanmaa)
 9. kohtumine. Kipsvormi valmistamine. Toppimise demonstreerimine. (Karin Kalman)
 10. kohtumine. Saviplaatidest eseme ja 8. tunnis tehtud eseme glasuurimine. Ahju pakkimine glasuurpõletuseks. (Karin Kalman)
 11. kohtumine. Tööd kätte. Tagasiside. (2 ak tundi, Kersti Laanmaa ja Karin Kalman)

 

Õpiväljundid. Õppekava läbinu:

 • teab levinumaid savimasse, glasuure, töövahendeid ning tööohutuse põhimõtteid keraamika töökojas
 • oskab savi käsitsi vormida, kuivatada ja glasuurida
 • oskab üheosalist kipsvormi valmistada ja selle abil paljundada
 • on kogenud ahju pakkimist ning oskab seadistada juhtimispuldil ette- ja glasuurpõletust
 • mõistab keraamika valmistamise mõju keskkonnale

Hindamismeetod

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus. Eelduseks arvestusele pääsemiseks on osalemine vähemalt 2/3 kontakttundide ulatuses ja nõutud koguses nõudmistele vastavate tööde esitamine.

 

Õppekava koostaja

Kersti Laanmaa lõpetas 1988. aastal ERKI ja on olnud 1990ndatest alates vabakutseline keraamik ja ettevõtja, valmistades tarbeesemeid ja pisiplastikat müügiks. Aastatuhande alguses hakkas õpetama tudengeid, kümmekond aastat hiljem ka täiendõppe kursuslasi. Praegu õpetab EKAs keraamika tehnoloogiat. Kersti: „Et elu põnevam (loe: keerulisem) oleks, teen aeg-ajalt töid näitustele ja kütan oma või teiste puuküttega keraamikaahje.”

 

Juhendajad: Kersti Laanmaa (MA) ja Karin Kalman (MA)

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju teenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks ning teha vajadusel muudatusi õppekavas. Kursuse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki kursusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda vms.

 


 

Aeg: 11. septembrist 2021 kuni 16. oktoobrini 2021
laupäeviti ja pühapäeviti kell 10–13
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, ruum B602
Maht: 4 EAP ehk 104 akadeemilist tundi,
millest 40 tundi on kontaktõpet ja 64 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496


Hind:
480 eurot
Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 150 eurot, seejärel 23. augustiks 330 eurot.
Savid ja glasuurid on osalustasu sisse arvestatud.

 

KANDIDEERIMINE

Keraamika  kursusele on võimalik kandideerida kuni 8. augustini. Otsused teatatakse kõikidele kandideerijatele 13. augustil meili teel. Valituks mitte osutumisel tehakse ettemaksu tagasikanne, mis laekub hiljemalt 27. augustiks. Kandideerides sõlmib osaleja avatud akadeemiaga koolituslepingu ja kinnitab nõustumist selle tingimustega, millega palume eelnevalt tutvuda sellel lingil.

 

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud

Avatud akadeemia