Kunstikultuuri eelakadeemia

Kunstikultuuri eelakadeemia on mõeldud noortele vanuses 16 kuni 26, kes soovivad astuda Kunstikultuuri teaduskonna bakalaureuseõppe erialadele: muinsuskaitse ja konserveerimine või kunstiteadus. Tutvustame valikut mõlemat eriala puudutavatest teemadest, millele lähenetakse nii teoreetilisest kui praktilisest vaatepunktist. Samuti on kursusele teretulnud teiste erialade huvilised, kes sooviksid oma silmaringi visuaalkultuuri teemadel rikastada.

Kursuse jooksul tutvutakse muinsuskaitse ja konserveerimise ning kunstiteaduse eriala ühendavate erinevate teemadega. Õpime analüüsima pilti, ruumi, arhitektuuri ja materjali nii kunstiteaduse kui muinsuskaitse perspektiivist lähtuvalt. Töötame praktiliste ülesannete kaudu erinevate materjalidega ning harjutame oma tööde ja mõtete tutvustamist ning esitlemist.

TUNNIPLAAN

Kursus lõpeb grupitööna valminud objektianalüüsi esitlusega. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.


Kunstikultuuri eelakadeemia läbinu

 • On tutvunud erinevate analüüsimeetoditega (pildianalüüs, arhitektuurianalüüs, objektianalüüs), tehnikate ja materjalidega
 • On teadvustanud nii kunstiteaduse kui muinsuskaitse ja konserveerimise eriala mitmekülgsust ja uurimisteemade paljusust
 • Oskab analüüsida pilte, arhitektuuri, linnaruumi, objekte; püstitada uurimisküsimust, teha grupitööd, esitleda uurimistöö tulemusi 
 • On praktiseerinud ümbritsevale ruumile, esemetele ja materjalidele analüütiliselt lähenemist

Koordinaatorid

 • Varje Õunapuu on Eesti kunstiakadeemia doktorant, Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna küĺalislektor ning seinamaalingute konservaator.
 • Annika Toots on Eesti Kunstiakadeemia doktorant, fotoajaloo ja -teooria õppejõud ning Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi teadussekretär. 

Juhendajad

 • Gregor Taul on kunstiteadlane ja semiootik, kes kirjutab oma doktoritööd nõukogude perioodi Eesti, Läti ja Leedu avaliku ruumi kunstist.
 • Kadi Sikka on lõpetanud 2014. aastal  EKA Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna magistrantuuri ja töötab hetkel Filmiarhiivi peaspetsialistina.
 • Maivi Kärginen-Kivi on EKA Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi magistrant, Viimsi Rannarahva Muuseumi teadusjuht, kelle senine põhiuurimisteema on olnud igapäevaelu ja arhitektuur Põhja-Eesti väikesaartel ja rannakülades.
 • Taavi Hallimäe on lõpetanud 2019. aastal Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi magistriõppe ja on EKA Disainiteaduskonna külalislektor.
 • Triin Talk on EKA Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna doktorant ja teadur.
 • Kristo Kooskora on lõpetanud 2016. aastal  EKA Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna magistrantuuri ning on koosseisuväline õppejõud.
 • Anu Soojärv on lõpetanud 2021. aastal EKA Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna magistrantuuri ja töötab Eesti pedagoogika arhiivmuuseumis peavarahoidjana.
 • Jüri-Martin Lepp lõpetas 2021. aastal EKA Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna bakalaureuseõppe ning töötab hetkel Eesti Kunstimuuseumis konservaatorina.
 • Karoliine Bürkland on lõpetanud 2014. aastal EKA Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna magistriõppe ning töötab hetkel Eesti Rahva Muuseumis konservaatorina.
 • Annika Toots on Eesti Kunstiakadeemia doktorant, fotoajaloo ja -teooria õppejõud ning Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi teadussekretär.


Aeg:
16. aprill – 28. mai 2022 kolmapäeviti kl 18–20.15 ja laupäeviti kl 11–14
Koht: Eesti Kunstiakadeemia, Põhja pst 7, Tallinn
Maht: 43 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 9 akadeemilist tundi iseseisvat tööd, kokku 2 EAP-d
Grupi suurus: 12-15 õppurit
Hind: 200€
Kuni 14 päeva enne kursuse algust on võimalik tasuda ka osamaksetena:
1) registreerimisel broneerimistasu 50€
2) 14 päeva enne kursuse algust saadame esimese arve, 75€
3) mai algul saadame teise arve, 75€
Õppekavarühm: kunstiteadus ja muinsuskaitse
Registreerumine: 7. aprillini 2022
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud