Muinsuskaitse ja konserveerimine

Õppetase: bakalaureuseõpe
Õppekeel: eesti keel
Ainepunktide arv: 180
Õppe kestvus: 3 aastat
Link ÕISi õppekavale: muinsuskaitse ja konserveerimine
Õppekava kood: BMK
Teaduskond: Kunstikultuuri teaduskond
Õppemaks: tasuta
Erialad/suunad:
Arhitektuurimälestiste konserveerimine
Kunstimälestiste konserveerimine

Pärandi väärtustamine, hoidmine ja kaitsmine

EKA on ainus kõrgkool Eestis, kus on võimalik omandada muinsuskaitse ja arhitektuuri ning kunsti konserveerimise ja restaureerimise alast akadeemilist kõrgharidust. Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala tegeleb kõige laiemas mõttes füüsilise ja vaimse pärandi väärtustamise, hoidmise ja kaitsmisega.

Arhitektuuri- ja kunstimälestiste uurimine ja konserveerimine

Kitsamalt õpetatakse nii arhitektuuri- kui ka kunstimälestiste uurimise ja konserveerimise teoreetilisi printsiipe ning praktilisi oskusi. Tegu on erakordselt põneva, vaheldusrikka ja suure missiooniga erialaga. Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas õpivad inimesed, kes soovivad teha ära midagi praktilist, silmaga nähtavat ja käega katsutavat, ning selle kaudu maailma paremaks muuta.


 

Vaata ka Ackermann’i projektile pühendatud kodulehekülge www.ackermann.ee

Video: Christian Ackermanni näitust Niguliste muuseumis tutvustavad prof Hilkka Hiiop ning tudengid Mia Maria Rohumaa ja Jüri-Martin Lepp

Eriala

Kultuuripärand on vajalik ühiskonna kestmiseks ja arenguks. Muinsuskaitse eesmärgiks on selle pärandi hoidmine, väärtustamine ja tulevikku kandmine. Kui varem käsitleti pärandina vaid materiaalseid objekte, siis tänapäeval vaadeldakse seda inimkultuuri ja looduskeskkonna lõimunud tervikuna. Mälukandjana on ajaloolised esemed ja hooned meie ümber omandanud nii emotsionaalse kui funktsionaalse tähenduse.  

Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala tegeleb kõige laiemas mõttes füüsilise ja vaimse pärandi väärtustamise ja kaitsmisega. Olgu selleks siis ajalooliste hoonete, maastike, kunsti- või tarbeesemete, aga ka nendesse kätketud mälu ja mälestuste säilitamine. Kitsamalt õpetatakse nii arhitektuuri- kui ka kunstimälestiste uurimise ja konserveerimise teoreetilisi printsiipe ning praktilisi oskusi. Tegu on erakordselt põneva, vaheldusrikka ja suure missiooniga erialaga.Erialaõpe lähtub kaasaegse keskkonnakäsitluse filosoofiast ja säästva arengu põhimõtetest. 

Õppe eesmärgiks on anda tudengitele erialaseid teadmisi ja oskusi ning kujundada hoiakuid ja väärtushinnanguid, mis aitavad teadvustada loodus-, sotsiaal- ja kultuurikeskkonna seoseid. EKA on ainus kõrgkool Eestis, kus on võimalik omandada muinsuskaitse ja arhitektuuri ning kunsti konserveerimise ja restaureerimise alast akadeemilist kõrgharidust. Osakonna õppejõud on oma ala tunnustatud ja kõrgelt hinnatud spetsialistid.

Õppekava

Muinsuskaitse ja konserveerimise õppekava on avatud muutustele ja arengutele kaasaegse keskkonnakäsitluse filosoofias ning muinsuskaitse ja restaureerimise teoorias ja praktikas, lähtudes säästva arengu põhimõtetest. Tegemist on paljuski interdistsiplinaarse alaga, mis hõlmab baasteadmisi nii filosoofiast, kunsti- ja arhitektuuriajaloost kui restaureerimise ja konserveerimisega seotud spetsiifilistest valdkondadest, sh konserveerimisteooria, keemia, ehitusfüüsika, materjali- ja inseneriteadused jpm. Akadeemilise auditoorse tööl kõrval on olulised ka mitmesugused praktikad ja õppesõidud Eestis ning välismaal. Magistriõppes on erialal võimalik spetsialiseeruda muinsuskaitse ja konserveerimise, arhitektuuri konserveerimise või museoloogia õppesuunale.

Eesti Kunstiakadeemial on õigus anda  konserveerimise eriala bakalaureuse õppekava läbinuile kutseid arhitektuuripärandi spetsialist, tase 6 ning konservaator, tase 6 esmane kutse.

Kellena saab töötada?

Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala lõpetajad töötavad konservaatoritena muuseumides ja konserveerimistöökodades, Muinsuskaitseametis, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonnas, ministeeriumites ja arhitektuuribüroodes või iseseisvate ettevõtjatena muinsuskaitse ja restaureerimise valdkonnas, ajaloolistel ehitistel uurimistööde teostajatena, muinsuskaitse eritingimuste koostajatena, konserveerimis- ja restaureerimistööde järelevalve läbiviijatena ning erialaõppejõududena.

Uudised ja sündmused

Paide gümnaasium

Muinsuskaitseamet jagas aastaauhindu

Muinsuskaitseamet kuulutas neljapäeval, 24. novembril Mustpeade majas toimunud tänuüritusel välja Muinsuskaitseameti aastaauhindade laureaadid 17 kategoorias. Sündmusel tunnustati 2022. aasta kõige silmapaistvamaid restaureerimis- ja ehitustöid, inimesi, avastusi ja tegusid. Aastaauhindade nominendid valis välja ekspertidest koosnev hindamiskomisjon avaliku ideekorje käigus tehtud ...
Duo_foto

EKA doktorandid “Teadus 3 minutiga” konkursil

Jelizaveta Sedler ja Maria Hansar esindavad EKAt Teaduste Akadeemia konkursil „Teadus 3 minutiga“. Jelizaveta Sedler „Koduköögi disain ideoloogiate võitlusväljana“ Jelizaveta Sedler on kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute eriala esimese aasta doktorant ja EKA muuseumi koguhoidja. Oma doktoritöös keskendub ta ENSV kodudisaini kuvanditele arhitektide ja disainerite graafikas ja tekstides ...
Teaduskohvik SQ

EKA teaduskohvik: kunstiajakirjanduse seis

Kuidas sünnivad kunstiväljaanded ja oma kuvandit loovad/hoiavad? Kes neid teevad? Milline on nende (oodatud) publik? Kuidas autorite valik ja visuaalne identiteet kujunevad? EKA seekordne teaduskohvik arutab nende küsimuste üle KUNST.EE, Sirbi ja A Shade Colderi näitel - vestlusringis osalevad Kaarin Kivirähk, Andreas Trossek, Reet Varblane.  Nagu mitmel varasemalgi korral, toimub ...
Sittow portree

Seminar “Michel Sittow in the North and South”

Kolmapäeval, 23. novembril, kell 16.00, toimub EKA saalis A101 seminar "Michel Sittow in the North and South". Seminari töökeel on inglise keel. Ettekanded: Oskar Rojewski, Sileesia Ülikool Katowices, Rey Juan Carlose Ülikool Madriidis Michel Sittow's service to Isabel of Castille (1492-1502) and Habsburgs (1505-1515) Greta Koppel, Eesti Kunstimuuseum Michel Sittow in the North? Is there any ...
Buzludzha

Nõukogude arhitektuuripärandi intensiivkursus

Eestis on viimasel kümnendil avatud pilguga hinnatud nõukogude perioodi pärandit ning kaitstud selle paremikku. Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond korraldab 3.-7. oktoobril juba teist korda intensiivkursuse, kus arutletakse nõukogude perioodi arhitektuuri ja sellega seotud monumenaalkunsti üle võrdluses teiste Ida-Euroopa maadega. Kui 2020. aastal olid käsitluse ...
T6ramaa_j6e_puisniit_Soomaal_Toomas_Kalda

Projekt WOODMEADOWLIFE ehk PuisniiduLife

Eesti-Läti ühine LIFE projekt (LIFE20 NAT/EE/000074) „Restoring and promoting a long term sustainable management of Fennoscandian wooded meadows in Estonia and Latvia” ehk „Puisniitude taastamine ja jätkusuutliku majandamise edendamine Eestis ja Lätis“ keskendub puisniidu alade taastamisele Eestis ja Lätis, jätkusuutlike lahenduste loomisele hooldamisel ja avalikkuse teadlikkuse tõstmisele ...
foto Toomas Tuul 18D3105

Rannapärandi ja merekultuuri konverents

Rahvusvaheline kultuuripärandi ekspertide ühenduse ICOMOSi Põhjamaade ja Balti võrgustik korraldab koostöös Eesti Kunstiakadeemia ja Keskkonnaametiga  juba kolmanda rahvusvahelise rannapärandile pühendatud konverentsi.  24. augustil toimub Tallinnas, Eesti Kunstiakadeemias,  konverents „Rannaalade maailmapärand ja pärandkogukonnad“ 26. augustil toimub väga hea ilma korral Viinistu kabelis ...
Kloostri tänaval asuvale arhitektuurimälestusmärgile

Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolitus

Eesti Kunstiakadeemia vanim järjepidevalt toimunud täiendkoolitus alustab 14.oktoobril oma 28. hooaega. Kursusele on eelkõige oodatud arhitektid, ehitusinsenerid, kunstiajaloolased, restauraatorid-konservaatorid ja muinsuskaitsetöötajad, kes soovivad tegeleda arhitektuuripärandi uurimise, projekteerimise ja restaureerimisega. Kursuse põhiteemad: Eesti arhitektuuriajalugu Muinsuskaitse alused ...
  • Õpingud ERKIs on olnud minu elu üks kõige helgem aga ka õpetlikum periood. Lisaks erialale sain ma sellest koolist sõbrad kogu eluks. Oma kursusekaaslastega suhtlen vaat et igapäevaselt... kuigi meie lõpetamisest on möödas 25 aastat. Elukaaslased vahetuvad, lapsed on juba suured aga meie suhtleme omavahel endiselt nii, nagu oleks aeg meie jaoks seisma jäänud. Me oleme üksteise jaoks jäänud samasuguseks nagu kooli lõpetades. Kool andis meile võimaluse/ pani kohustuse end arendada. Huvi arhitektuuri vastu ja soov lahendada ülesandeid paremini kui õpingukaaslane (konkurents on edasiviiv jõud) andsid meile hea stardipositsiooni elus. Suur osa meist töötab oma õpitud erialal, seda eelkõige tänu heale haridusele ja toredale õpikeskkonnale. Need mõned read on omamoodi emotsionaalne purse... nö puusalt
    Tiina Tuulik