Muinsuskaitse ja konserveerimine

Pärandi väärtustamine, hoidmine ja kaitsmine EKA on ainus kõrgkool Eestis, kus on võimalik omandada muinsuskaitse ja arhitektuuri ning kunsti konserveerimise ja restaureerimise alast akadeemilist kõrgharidust. Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala tegeleb kõige laiemas mõttes füüsilise ja vaimse pärandi väärtustamise, hoidmise ja kaitsmisega.

Arhitektuuri- ja kunstimälestiste uurimine ja konserveerimine Kitsamalt õpetatakse nii arhitektuuri- kui ka kunstimälestiste uurimise ja konserveerimise teoreetilisi printsiipe ning praktilisi oskusi. Tegu on erakordselt põneva, vaheldusrikka ja suure missiooniga erialaga. Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas õpivad inimesed, kes soovivad teha ära midagi praktilist, silmaga nähtavat ja käega katsutavat, ning selle kaudu maailma paremaks muuta.


Vaata ka Ackermann’i projektile pühendatud kodulehekülge www.ackermann.ee
Video: Christian Ackermanni näitust Niguliste muuseumis tutvustavad prof Hilkka Hiiop ning tudengid Mia Maria Rohumaa ja Jüri-Martin Lepp

Eriala

Kultuuripärand on vajalik ühiskonna kestmiseks ja arenguks. Muinsuskaitse eesmärgiks on selle pärandi hoidmine, väärtustamine ja tulevikku kandmine. Kui varem käsitleti pärandina vaid materiaalseid objekte, siis tänapäeval vaadeldakse seda inimkultuuri ja looduskeskkonna lõimunud tervikuna. Mälukandjana on ajaloolised esemed ja hooned meie ümber omandanud nii emotsionaalse kui funktsionaalse tähenduse.  

Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala tegeleb kõige laiemas mõttes füüsilise ja vaimse pärandi väärtustamise ja kaitsmisega. Olgu selleks siis ajalooliste hoonete, maastike, kunsti- või tarbeesemete, aga ka nendesse kätketud mälu ja mälestuste säilitamine. Kitsamalt õpetatakse nii arhitektuuri- kui ka kunstimälestiste uurimise ja konserveerimise teoreetilisi printsiipe ning praktilisi oskusi. Tegu on erakordselt põneva, vaheldusrikka ja suure missiooniga erialaga.Erialaõpe lähtub kaasaegse keskkonnakäsitluse filosoofiast ja säästva arengu põhimõtetest. 

Õppe eesmärgiks on anda tudengitele erialaseid teadmisi ja oskusi ning kujundada hoiakuid ja väärtushinnanguid, mis aitavad teadvustada loodus-, sotsiaal- ja kultuurikeskkonna seoseid. EKA on ainus kõrgkool Eestis, kus on võimalik omandada muinsuskaitse ja arhitektuuri ning kunsti konserveerimise ja restaureerimise alast akadeemilist kõrgharidust. Osakonna õppejõud on oma ala tunnustatud ja kõrgelt hinnatud spetsialistid.

Õppekava

Muinsuskaitse ja konserveerimise õppekava on avatud muutustele ja arengutele kaasaegse keskkonnakäsitluse filosoofias ning muinsuskaitse ja restaureerimise teoorias ja praktikas, lähtudes säästva arengu põhimõtetest. Tegemist on paljuski interdistsiplinaarse alaga, mis hõlmab baasteadmisi nii filosoofiast, kunsti- ja arhitektuuriajaloost kui restaureerimise ja konserveerimisega seotud spetsiifilistest valdkondadest, sh konserveerimisteooria, keemia, ehitusfüüsika, materjali- ja inseneriteadused jpm. Akadeemilise auditoorse tööl kõrval on olulised ka mitmesugused praktikad ja õppesõidud Eestis ning välismaal. Magistriõppes on erialal võimalik spetsialiseeruda muinsuskaitse ja konserveerimise, arhitektuuri konserveerimise või museoloogia õppesuunale.

Eesti Kunstiakadeemial on õigus anda  konserveerimise eriala bakalaureuse õppekava läbinuile kutseid arhitektuuripärandi spetsialist, tase 6 ning konservaator, tase 6 esmane kutse.

Kellena saab töötada?

Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala lõpetajad töötavad konservaatoritena muuseumides ja konserveerimistöökodades, Muinsuskaitseametis, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonnas, ministeeriumites ja arhitektuuribüroodes või iseseisvate ettevõtjatena muinsuskaitse ja restaureerimise valdkonnas, ajaloolistel ehitistel uurimistööde teostajatena, muinsuskaitse eritingimuste koostajatena, konserveerimis- ja restaureerimistööde järelevalve läbiviijatena ning erialaõppejõududena.

Uudised ja sündmused

Notke WS3

Bernt Notke töötuba Püha Vaimu kirikus

13.-17.septembrini toimus Püha Vaimu kirikus kauaoodatud, ent pandeemia tõttu mitmeid kordi edasi lükkunud sündmus - Bernt Notke altariretaabli uuringute töötuba. 1483. aastal Lübeckis valminud retaabel on vaieldamatult üks Eesti silmapaistvamaid keskaegse kunsti teoseid. Üritus oli osa suuremast konserveerimis- ja uurimisprojektist, mille eesmärgiks oli tutvustada kultuuripärandi ...
Simuna kiriku altarisein

Ackermanni akadeemia

Ackermanni akadeemia seminaripäev Niguliste muuseumis ja Tallinna Toomkirikus toob üheks päevaks kokku varauusaja ajaloo, kultuuri ja kunsti uurijate paremiku. Seminaripäev on mõeldud saatma näitust „Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas“, mis avati esmalt Niguliste muuseumis, ent on nüüd eksponeeritud Tallinna Toomkirikus. Päeva esimene pool leiab aset Niguliste muuseumis, ...
mde

EKA uuringu “Ajaloolised interjöörid ja turism” esitlus

29. septembril kell 15.00 toimub Õiguskantsleri büroos  EKA uuringu "Ajaloolised interjöörid ja turism" esitlus. Tallinna vanalinn on nii elukeskkond kui ka Eesti olulisim vaatamisväärsus. Eesti Kunstiakadeemia viib juba kolmandat aastat läbi uuringut, kuidas edendada vanalinna nii, et rahul oleksid nii kohalikud kui turistid ja samas oleks pärandkeskkondhästi hoitud. Uuringu värske ...
Katariina Gild

Interjöör kui vaatamisväärsus?

Tallinna vanalinn on nii elukeskkond kui ka Eesti olulisim vaatamisväärsus. Eesti Kunstiakadeemia viib juba kolmandat aastat läbi uuringut, kuidas edendada vanalinna selliselt, et rahul oleksid nii kohalikud kui ka turistid ja samas oleks pärandkeskkond hästi hoitud. Uuringu värske vahearuanne keskendub interjööridele. Olete oodatud 29. septembril kell 15.00 Õiguskantsleri Kantseleisse (Kohtu ...
120mm negatiivfilm

Peidus pärand. Näitus nõukogude monumentaal-dekoratiivkunstist

9.-12. septembril toimuvatel muinsuskaitsepäevadel “Peidus pärand” saab erinevate pärandobjektidega tutvuda rohkem kui 70 sündmuse raames üle Eesti. Lisaks loengutele, ekskursioonidele ja töötubadele valmis tänavusteks pärandipäevadeks ka näitus nõukogude monumentaal-dekoratiivkunstist. EKA kuraatorite Anu Soojärve ja Gregor Tauli koostatud näitus "Monumentaalkunst Nõukogude Eestis. ...
Poisid

Rahvusvaheline kivimaterjalide ja seinamaalingute puhastamise töötuba

Kooli avanädalal, 30.augustist 02.septembrini, toimus EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas kivimaterjalide ja seinamaalingute puhastamise rahvusvaheline töötuba Cleaning Workshop of Stone Objects and Wall Paintings. From Theoretical Approaches to Practical Assessment, mida viisid läbi EKA pikaaegsed koostööpartnerid  Tšehhist, Pardubice ülikoolist: kivikonservaator Jakub Ďoubal, ...
Mustpeade fassaadi restaureerimine

Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolitus

Eesti Kunstiakadeemia vanim järjepidevalt toimunud täiendkoolitus alustab 8.oktoobril oma 27. hooaega. Kursusele on eelkõige oodatud arhitektid, ehitusinsenerid, kunstiajaloolased, restauraatorid-konservaatorid ja muinsuskaitsetöötajad, kes soovivad tegeleda arhitektuuripärandi uurimise, projekteerimise ja restaureerimisega. Kursuse põhiteemad: Eesti arhitektuuriajalugu Muinsuskaitse alused ...
Foto_Arne Maasik

EKA muinsuskaitse ja konserveerimise suvekool koostöös ICOMOSiga

Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond koos rahvusvahelise muinsuskaitse ekspertorganisatsiooniga ICOMOS korraldas 9.-13. augustil üleilmse tudengite suvekooli "Ohustatud pärand ja teavitustöö".  Koolitust viisid läbi ICOMOSi tippeksperdid, avaloengu pidas ICOMOSi president, arhitekt ja Leuveni Ülikooli Raymond Lemaire Rahvusvahelise Konserveerimiskeskuse professor ...
  • Õpingud ERKIs on olnud minu elu üks kõige helgem aga ka õpetlikum periood. Lisaks erialale sain ma sellest koolist sõbrad kogu eluks. Oma kursusekaaslastega suhtlen vaat et igapäevaselt... kuigi meie lõpetamisest on möödas 25 aastat. Elukaaslased vahetuvad, lapsed on juba suured aga meie suhtleme omavahel endiselt nii, nagu oleks aeg meie jaoks seisma jäänud. Me oleme üksteise jaoks jäänud samasuguseks nagu kooli lõpetades. Kool andis meile võimaluse/ pani kohustuse end arendada. Huvi arhitektuuri vastu ja soov lahendada ülesandeid paremini kui õpingukaaslane (konkurents on edasiviiv jõud) andsid meile hea stardipositsiooni elus. Suur osa meist töötab oma õpitud erialal, seda eelkõige tänu heale haridusele ja toredale õpikeskkonnale. Need mõned read on omamoodi emotsionaalne purse... nö puusalt
    Tiina Tuulik