Muinsuskaitse ja konserveerimine

Kaarli kiriku apsiidi fresko puhastamine, 2013

Pärandi väärtustamine, hoidmine ja kaitsmine
EKA on ainus kõrgkool Eestis, kus on võimalik omandada muinsuskaitse ja arhitektuuri ning kunsti konserveerimise ja restaureerimise alast akadeemilist kõrgharidust. Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala tegeleb kõige laiemas mõttes füüsilise ja vaimse pärandi väärtustamise, hoidmise ja kaitsmisega. 


Arhitektuuri- ja kunstimälestiste uurimine ja konserveerimine
Kitsamalt õpetatakse nii arhitektuuri- kui ka kunstimälestiste uurimise ja konserveerimise teoreetilisi printsiipe ning praktilisi oskusi. Tegu on erakordselt põneva, vaheldusrikka ja suure missiooniga erialaga. Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas õpivad inimesed, kes soovivad teha ära midagi praktilist, silmaga nähtavat ja käega katsutavat, ning selle kaudu maailma paremaks muuta.

MUINSUSKAITSE DIGITEEK

 


 

 

Vaata ka Ackermann’i projektile pühendatud kodulehekülge www.ackermann.ee.

Eriala

Kultuuripärand on vajalik ühiskonna kestmiseks ja arenguks. Muinsuskaitse eesmärgiks on selle pärandi hoidmine, väärtustamine ja tulevikku kandmine. Kui varem käsitleti pärandina vaid materiaalseid objekte, siis tänapäeval vaadeldakse seda inimkultuuri ja looduskeskkonna lõimunud tervikuna. Mälukandjana on ajaloolised esemed ja hooned meie ümber omandanud nii emotsionaalse kui funktsionaalse tähenduse.  

Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala tegeleb kõige laiemas mõttes füüsilise ja vaimse pärandi väärtustamise ja kaitsmisega. Olgu selleks siis ajalooliste hoonete, maastike, kunsti- või tarbeesemete, aga ka nendesse kätketud mälu ja mälestuste säilitamine. Kitsamalt õpetatakse nii arhitektuuri- kui ka kunstimälestiste uurimise ja konserveerimise teoreetilisi printsiipe ning praktilisi oskusi. Tegu on erakordselt põneva, vaheldusrikka ja suure missiooniga erialaga.Erialaõpe lähtub kaasaegse keskkonnakäsitluse filosoofiast ja säästva arengu põhimõtetest. 

Õppe eesmärgiks on anda tudengitele erialaseid teadmisi ja oskusi ning kujundada hoiakuid ja väärtushinnanguid, mis aitavad teadvustada loodus-, sotsiaal- ja kultuurikeskkonna seoseid. EKA on ainus kõrgkool Eestis, kus on võimalik omandada muinsuskaitse ja arhitektuuri ning kunsti konserveerimise ja restaureerimise alast akadeemilist kõrgharidust. Osakonna õppejõud on oma ala tunnustatud ja kõrgelt hinnatud spetsialistid.

Õppekava

Muinsuskaitse ja konserveerimise õppekava on avatud muutustele ja arengutele kaasaegse keskkonnakäsitluse filosoofias ning muinsuskaitse ja restaureerimise teoorias ja praktikas, lähtudes säästva arengu põhimõtetest. Tegemist on paljuski interdistsiplinaarse alaga, mis hõlmab baasteadmisi nii filosoofiast, kunsti- ja arhitektuuriajaloost kui restaureerimise ja konserveerimisega seotud spetsiifilistest valdkondadest, sh konserveerimisteooria, keemia, ehitusfüüsika, materjali- ja inseneriteadused jpm. Akadeemilise auditoorse tööl kõrval on olulised ka mitmesugused praktikad ja õppesõidud Eestis ning välismaal. Magistriõppes on erialal võimalik spetsialiseeruda muinsuskaitse ja konserveerimise, arhitektuuri konserveerimise või museoloogia õppesuunale.

Eesti Kunstiakadeemial on õigus anda kompetentsinõuetele vastavatele taotlejatele kutseid arhitektuuripärandi spetsialist tase 7 ja tase 8 ning muinsuskaitse ja konserveerimise eriala bakalaureuse õppekava läbinuile kutseid arhitektuuripärandi spetsialist, tase 6 ning konservaator, tase 6 esmane kutse.

Kellena saab töötada?

Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala lõpetajad töötavad konservaatoritena muuseumides ja konserveerimistöökodades, Muinsuskaitseametis, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonnas, ministeeriumites ja arhitektuuribüroodes või iseseisvate ettevõtjatena muinsuskaitse ja restaureerimise valdkonnas, ajaloolistel ehitistel uurimistööde teostajatena, muinsuskaitse eritingimuste koostajatena, konserveerimis- ja restaureerimistööde järelevalve läbiviijatena ning erialaõppejõududena.

Uudised ja sündmused

TS kodukale

Uuringut „Tallinna vanalinna jätkusuutlik areng ja eksponeerimine“ tutvustati Tallinna linnavalitsuse esindajatele

28. aprillil toimus veebiseminar Tallinna linnavalitsuse esindajatele uuringu esimese vahearuande tutvustamiseks. Osalesid valdkonda kureeriv abilinnapea ning spetsialistid transpordi, turismi, linnaplaneerimise ja pärandiga tegelevatest linnaametitest. Uuringus välja toodud ettepanekud võeti hästi vastu, mitmeid neist on linnas varemgi arutatud. Näiteks kruiisireisijate ringbussiliini ümber ...
Tallinna liitsihi alumine tuletorn

EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakond soovitab: avasta vähetuntud kultuuripärandit

Praeguses erilises olukorras on oluline vältida samadele matkaradadele ja kõige tuntumatesse parkidesse kogunemist ning leida jalutamiseks ja väikesteks väljasõitudeks võimalikult palju erinevaid huvitavaid paiku. Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond on alustanud alternatiivsete külastuspaikade ja ekskursioonimarsruutide kaardistamisega. Jagame mõned esmased ...
TS kodulehele

Valmis uuringu „Tallinna vanalinna jätkusuutlik areng ja eksponeerimine“ esimene vahearuanne

Uuringu koostamine algas ajal, mil rahvusvahelise turismi mahud olid aastakümneid kiiresti kasvanud ning see tendents näis vääramatuna. Tallinna vanalinnaski oli turismi tipphooajal märgata turismigruppide ja -busside kuhjumist, mistõttu oli oluline uurida, kuidas vanalinna turismikoormust hajutada. Praeguseks on olukord kogu maailma turismisektoris kardinaalselt muutunud – rahvusvaheline ...
Risti avamine

Koeru krutsifiksi restaureerimine

EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna juhitav projekt, mis uurib Eesti barokiajastu nimeka puunikerdaja Christian Ackermanni loomingut, jõudis äsja uue üllatava leiuni, mis avanes värvikihtide all olnud Koeru kiriku suurel krutsifiksil. Ehkki paksu (põranda)värvikihi all oli aimata pintslijooni juba varem, ei osanud keegi oodata Kristuse ristipuul avanevaid evangelistide figuure, ...
Balti reis

KVI magistrantide õppereis Balti riikidesse

11.–13. veebruaril külastasid museoloogia õppesuuna tudengid ja museoloogiahuvilised KVI magistrandid Lätit ja Leedut. Kolme sisuka päevaga jõuti tutvuda olulisemate uuenduste ja väljapanekutega erinevates Riia, Vilniuse ja Kaunase kunstiinstitutsioonides. Kohtuti muuseumites töötavate kunstiajaloolaste, kuraatorite ja projektijuhtidega. Õppereisi esimeseks sihtpunktiks oli Riia. Läti ...
Gruusia 2019IMG_20190923_133433

Tühistatud: Avatud loeng – Nini Palavandishvili ja Laura Ingerpuu modernistlikust arhitektuurist

16. märtsil kell 17 peab Kunstiakadeemia aulas avaliku loengu nõukogude modernismist arhitektuuris Gruusias Nini Palavandishvili ja Eesti modernismist Laura Ingerpuu. Loeng on osa kursusest “Nõukogude arhitektuuripärandi väärtustamine”. Eesti modernismi tippnäited on Eestis üsna hästi tuntud. Analoogseid eksperimentaalseid ehitisi valmis ka mujal Nõukogude Liidus, ühed põnevamad ja Eestis ...
received_2152797211445271

Eleri Paatsi: “Jään oma Erasmus perioodile alati tagasi mõtlema naeratus näol.”

Muinsuskaitse ja konserveerimise tudeng Eleri Paatsi käis Erasmus+ programmiga vahetusõpingutel Leedus, Vytautas Suure Ülikoolis ning kirjutas oma muljeid ka blogisse: https://eleribaci.weebly.com/vahetusotildepingud "Jään oma Erasmus perioodile alati tagasi mõtlema naeratus näol. Leidsin palju sõpru, keda olen juba mööda Euroopat külastamas käinud. Samuti leiavad paljud minu ...
Maire Männik

Isabel Aaso-Zahradnikovat tunnustati Maire Männiku näituse eest

2019 aasta lõpus toimus Kumus esinduslik näitus "Maire Männik. Eesti legend Pariisis", mille üheks korraldajaks oli EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna skulptuuri restaureerimise stuudio juhataja Isabel Aaso-Zahradnikova. 2020 jaanuaris tunnustati näituse meeskonda mitmete auhindadega. Eesti muuseumide aastaauhind, Aasta konserveerimistöö 2019 muuseumirott: Isabel Aaso Zahradnikova ...

Tudengite tööd

varemed_213048
Järelevastamine kaas
Arhitektuuri.konserveerimise.ajalugu_183155
Linnast.muinsuskaitsealaks_191008
Mälu
aja lugu kaas
Aeg.ja_170710
konserveerimine_213027