Muinsuskaitse ja konserveerimine

Pärandi väärtustamine, hoidmine ja kaitsmine
EKA on ainus kõrgkool Eestis, kus on võimalik omandada muinsuskaitse ja arhitektuuri ning kunsti konserveerimise ja restaureerimise alast akadeemilist kõrgharidust. Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala tegeleb kõige laiemas mõttes füüsilise ja vaimse pärandi väärtustamise, hoidmise ja kaitsmisega. 

Arhitektuuri- ja kunstimälestiste uurimine ja konserveerimine
Kitsamalt õpetatakse nii arhitektuuri- kui ka kunstimälestiste uurimise ja konserveerimise teoreetilisi printsiipe ning praktilisi oskusi. Tegu on erakordselt põneva, vaheldusrikka ja suure missiooniga erialaga. Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas õpivad inimesed, kes soovivad teha ära midagi praktilist, silmaga nähtavat ja käega katsutavat, ning selle kaudu maailma paremaks muuta.


Vaata ka Ackermann’i projektile pühendatud kodulehekülge www.ackermann.ee.

Eriala

Kultuuripärand on vajalik ühiskonna kestmiseks ja arenguks. Muinsuskaitse eesmärgiks on selle pärandi hoidmine, väärtustamine ja tulevikku kandmine. Kui varem käsitleti pärandina vaid materiaalseid objekte, siis tänapäeval vaadeldakse seda inimkultuuri ja looduskeskkonna lõimunud tervikuna. Mälukandjana on ajaloolised esemed ja hooned meie ümber omandanud nii emotsionaalse kui funktsionaalse tähenduse.  

Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala tegeleb kõige laiemas mõttes füüsilise ja vaimse pärandi väärtustamise ja kaitsmisega. Olgu selleks siis ajalooliste hoonete, maastike, kunsti- või tarbeesemete, aga ka nendesse kätketud mälu ja mälestuste säilitamine. Kitsamalt õpetatakse nii arhitektuuri- kui ka kunstimälestiste uurimise ja konserveerimise teoreetilisi printsiipe ning praktilisi oskusi. Tegu on erakordselt põneva, vaheldusrikka ja suure missiooniga erialaga.Erialaõpe lähtub kaasaegse keskkonnakäsitluse filosoofiast ja säästva arengu põhimõtetest. 

Õppe eesmärgiks on anda tudengitele erialaseid teadmisi ja oskusi ning kujundada hoiakuid ja väärtushinnanguid, mis aitavad teadvustada loodus-, sotsiaal- ja kultuurikeskkonna seoseid. EKA on ainus kõrgkool Eestis, kus on võimalik omandada muinsuskaitse ja arhitektuuri ning kunsti konserveerimise ja restaureerimise alast akadeemilist kõrgharidust. Osakonna õppejõud on oma ala tunnustatud ja kõrgelt hinnatud spetsialistid.

Õppekava

Muinsuskaitse ja konserveerimise õppekava on avatud muutustele ja arengutele kaasaegse keskkonnakäsitluse filosoofias ning muinsuskaitse ja restaureerimise teoorias ja praktikas, lähtudes säästva arengu põhimõtetest. Tegemist on paljuski interdistsiplinaarse alaga, mis hõlmab baasteadmisi nii filosoofiast, kunsti- ja arhitektuuriajaloost kui restaureerimise ja konserveerimisega seotud spetsiifilistest valdkondadest, sh konserveerimisteooria, keemia, ehitusfüüsika, materjali- ja inseneriteadused jpm. Akadeemilise auditoorse tööl kõrval on olulised ka mitmesugused praktikad ja õppesõidud Eestis ning välismaal. Magistriõppes on erialal võimalik spetsialiseeruda muinsuskaitse ja konserveerimise, arhitektuuri konserveerimise või museoloogia õppesuunale.

Eesti Kunstiakadeemial on õigus anda  konserveerimise eriala bakalaureuse õppekava läbinuile kutseid arhitektuuripärandi spetsialist, tase 6 ning konservaator, tase 6 esmane kutse.

Kellena saab töötada?

Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala lõpetajad töötavad konservaatoritena muuseumides ja konserveerimistöökodades, Muinsuskaitseametis, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonnas, ministeeriumites ja arhitektuuribüroodes või iseseisvate ettevõtjatena muinsuskaitse ja restaureerimise valdkonnas, ajaloolistel ehitistel uurimistööde teostajatena, muinsuskaitse eritingimuste koostajatena, konserveerimis- ja restaureerimistööde järelevalve läbiviijatena ning erialaõppejõududena.

Uudised ja sündmused

Grupikas

Muinsuskaitsjad tuuritasid Lõuna-Tartumaal

EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna traditsiooniline sügisreis kandis tudengitest ja õppejõududest koosneva seltskonna sedapuhku Lõuna-Tartumaa avarustele. 11.-13.septembril toimunud ja osalejate sportlikku vormi testinud ekskursiooni kava sisaldas arvukalt nii klassikalisi vaatamisväärsusi kui vähem tuntud objekte, sh. efektsete majandushoonetega väikemõisaid ning tagasihoidlikke, ...
img_9030_1_korrus

Arhitektuuri konserveerimine ja restaureerimine

09.oktoobril algab EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolituse uus õppeaasta. Kursusele on eelkõige oodatud arhitektid, ehitusinsenerid, kunstiajaloolased, restauraatorid-konservaatorid ja muinsuskaitsetöötajad, kes soovivad tegeleda arhitektuuripärandi uurimise, projekteerimise ja restaureerimisega. Kursuse põhiteemad: Eesti ...
Koeru põhjalööv

Muuseumiöö Koeru kirikus

Laupäeval, 29.augustil toimuval Muuseumiööl saab külastada muuseume üle Eesti. Aga mitte ainult. Kesk-Eestis asuvas Koeru kirikus on kõigil huvilistel võimalus jälgida konservaatorite töö köögipoolt – ronida ise tellingute ja uudistada lähedalt viimastel aastatel avatud keskaegseid maalinguid. EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna tudengid ja õppejõud on viinud aastatel 2018–2019 ...
TS 2 kodukale

Valmis uuringu „Tallinna vanalinna jätkusuutlik areng ja eksponeerimine“ teine vahearuanne

2020 suvel oleme endiselt ülemaailmse pandeemia olukorras, mis on seadnud rahvusvahelisele reisimisele ranged piirangud. Kuigi uuringu algne lähtepunkt oli väliskülastajate hajutamine teistesse Tallinna piirkondadesse vanalinna turismikoormuse vähendamise eesmärgil, siis muutunud olukorras võib lugeda soovitusi alternatiivse ehituspärandi esiletõstmiseks kui võimalust pakkuda midagi uut ja ...
Aastaarv

Viimistlusuuringud Suure-Jaani kirikus

Suvepraktika viis EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna õppejõud ja tudengid augusti teisel nädalal Suure-Jaani, Johannese kirikusse siseviimistlust uurima. Kui seni on arvatud, et Eesti kirikud olid keskajal valdavalt värvilised, siis nii nagu varem Pilistveres, leiti ka Suure-Jaanis kaheksa krohvikihi eemaldamisel vaid valget krohvi. Keerulise ehituslooga Suure-Jaani kirik on ...
Screen Shot 2020-08-10 at 10.08.46

EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna magistritööde kaitsmised

Kaitsmisi saab jälgida EKA TVs või ruumis D412. AJAKAVA 11:00 - Tea Šumanov Arhitektuurijooniste koopiatüüpide identifitseerimine ja säilitamine Eesti mäluasutustes Rahvusarhiivi, Tallinna Linnaarhiivi, Viljandi Muuseumi ja Virumaa Muuseumide näitel Juhendaja: Jaan Lehtaru Retsensent: Urve Kolde 12:00 - Egle Mikko Eesti Rahva Muuseumi kogudesse kuuluva 18. sajandi I poolest pärineva ...
Kodavere kemmerg

EKA argipärandi konverents “Ei midagi erilist…” Jõgevamaal

22. - 23.augustil toimub Jõgevamaal EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna XXII aastakonverents “Ei midagi erilist...”, mis seab fookusesse argipärandi ja selle väärtustamise. Kuidas teame otsustada, millised argiobjektid ja -esemed on tulevikus väärtuslikud? Uurime, mida näitab muuseumide kogumispraktika, teeme juttu elamuehituse tüüpprojektidest ning saame selgust, kas riiklikult ...
Koeru värvimängud

Mustrimängud Koeru kirikus

"Kui kaks aastat tagasi Koeru kiriku edelavõlvikute juures uuringuid teinud kunstiakadeemia tudengid avastasid sealt keskaegse maalingu, mille väljanägemise tõttu naljatamisi BMW märgiks ristisid, ning järgmisel suvel andis kirik lõunalöövi juures järjest välja värvilisi mustrijooniseid, siis tänavu on ette võetud põhjalöövi võlvikud ja oreli kohal asuv võlv. Iga päevaga tuleb vana krohvi- ja ...
  • Õpingud ERKIs on olnud minu elu üks kõige helgem aga ka õpetlikum periood. Lisaks erialale sain ma sellest koolist sõbrad kogu eluks. Oma kursusekaaslastega suhtlen vaat et igapäevaselt... kuigi meie lõpetamisest on möödas 25 aastat. Elukaaslased vahetuvad, lapsed on juba suured aga meie suhtleme omavahel endiselt nii, nagu oleks aeg meie jaoks seisma jäänud. Me oleme üksteise jaoks jäänud samasuguseks nagu kooli lõpetades. Kool andis meile võimaluse/ pani kohustuse end arendada. Huvi arhitektuuri vastu ja soov lahendada ülesandeid paremini kui õpingukaaslane (konkurents on edasiviiv jõud) andsid meile hea stardipositsiooni elus. Suur osa meist töötab oma õpitud erialal, seda eelkõige tänu heale haridusele ja toredale õpikeskkonnale. Need mõned read on omamoodi emotsionaalne purse... nö puusalt
    Tiina Tuulik