Muinsuskaitse ja konserveerimine

Pärandi väärtustamine, hoidmine ja kaitsmine EKA on ainus kõrgkool Eestis, kus on võimalik omandada muinsuskaitse ja arhitektuuri ning kunsti konserveerimise ja restaureerimise alast akadeemilist kõrgharidust. Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala tegeleb kõige laiemas mõttes füüsilise ja vaimse pärandi väärtustamise, hoidmise ja kaitsmisega.

Arhitektuuri- ja kunstimälestiste uurimine ja konserveerimine Kitsamalt õpetatakse nii arhitektuuri- kui ka kunstimälestiste uurimise ja konserveerimise teoreetilisi printsiipe ning praktilisi oskusi. Tegu on erakordselt põneva, vaheldusrikka ja suure missiooniga erialaga. Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas õpivad inimesed, kes soovivad teha ära midagi praktilist, silmaga nähtavat ja käega katsutavat, ning selle kaudu maailma paremaks muuta.


 

Vaata ka Ackermann’i projektile pühendatud kodulehekülge www.ackermann.ee

Video: Christian Ackermanni näitust Niguliste muuseumis tutvustavad prof Hilkka Hiiop ning tudengid Mia Maria Rohumaa ja Jüri-Martin Lepp

Eriala

Kultuuripärand on vajalik ühiskonna kestmiseks ja arenguks. Muinsuskaitse eesmärgiks on selle pärandi hoidmine, väärtustamine ja tulevikku kandmine. Kui varem käsitleti pärandina vaid materiaalseid objekte, siis tänapäeval vaadeldakse seda inimkultuuri ja looduskeskkonna lõimunud tervikuna. Mälukandjana on ajaloolised esemed ja hooned meie ümber omandanud nii emotsionaalse kui funktsionaalse tähenduse.  

Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala tegeleb kõige laiemas mõttes füüsilise ja vaimse pärandi väärtustamise ja kaitsmisega. Olgu selleks siis ajalooliste hoonete, maastike, kunsti- või tarbeesemete, aga ka nendesse kätketud mälu ja mälestuste säilitamine. Kitsamalt õpetatakse nii arhitektuuri- kui ka kunstimälestiste uurimise ja konserveerimise teoreetilisi printsiipe ning praktilisi oskusi. Tegu on erakordselt põneva, vaheldusrikka ja suure missiooniga erialaga.Erialaõpe lähtub kaasaegse keskkonnakäsitluse filosoofiast ja säästva arengu põhimõtetest. 

Õppe eesmärgiks on anda tudengitele erialaseid teadmisi ja oskusi ning kujundada hoiakuid ja väärtushinnanguid, mis aitavad teadvustada loodus-, sotsiaal- ja kultuurikeskkonna seoseid. EKA on ainus kõrgkool Eestis, kus on võimalik omandada muinsuskaitse ja arhitektuuri ning kunsti konserveerimise ja restaureerimise alast akadeemilist kõrgharidust. Osakonna õppejõud on oma ala tunnustatud ja kõrgelt hinnatud spetsialistid.

Õppekava

Muinsuskaitse ja konserveerimise õppekava on avatud muutustele ja arengutele kaasaegse keskkonnakäsitluse filosoofias ning muinsuskaitse ja restaureerimise teoorias ja praktikas, lähtudes säästva arengu põhimõtetest. Tegemist on paljuski interdistsiplinaarse alaga, mis hõlmab baasteadmisi nii filosoofiast, kunsti- ja arhitektuuriajaloost kui restaureerimise ja konserveerimisega seotud spetsiifilistest valdkondadest, sh konserveerimisteooria, keemia, ehitusfüüsika, materjali- ja inseneriteadused jpm. Akadeemilise auditoorse tööl kõrval on olulised ka mitmesugused praktikad ja õppesõidud Eestis ning välismaal. Magistriõppes on erialal võimalik spetsialiseeruda muinsuskaitse ja konserveerimise, arhitektuuri konserveerimise või museoloogia õppesuunale.

Eesti Kunstiakadeemial on õigus anda  konserveerimise eriala bakalaureuse õppekava läbinuile kutseid arhitektuuripärandi spetsialist, tase 6 ning konservaator, tase 6 esmane kutse.

Kellena saab töötada?

Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala lõpetajad töötavad konservaatoritena muuseumides ja konserveerimistöökodades, Muinsuskaitseametis, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonnas, ministeeriumites ja arhitektuuribüroodes või iseseisvate ettevõtjatena muinsuskaitse ja restaureerimise valdkonnas, ajaloolistel ehitistel uurimistööde teostajatena, muinsuskaitse eritingimuste koostajatena, konserveerimis- ja restaureerimistööde järelevalve läbiviijatena ning erialaõppejõududena.

Uudised ja sündmused

UNESCO

Eesti Kunstiakadeemia saab UNESCO õppetooli

UNESCO peadirektor Audrey Azoulay ja Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm allkirjastasid 24.novembril koostööleppe EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna juures UNESCO pärandiuuringute õppetooli loomiseks. EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnast on veerandsaja aasta jooksul kujunenud oluline valdkondlik kompetentsikeskus, kus töö nii kultuuripärandi säilitamise, ...
Valga Priimetsa kool

Seminar “Quo vadis, pärand?”

26. novembril algusega kell 11:00 toimub Muinsuskaitseameti, Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri keskuse, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Ülikooli maastiku ja kultuuri keskuse ning ICOMOS Eesti koostöös veebiseminar “Quo vadis, pärand?”. Tänavune seminar keskendub keskkonnasäästlikkusele pärandihoius. Kõige keskkonnasäästlikum maja on see, mis on juba kord ehitatud, on öelnud Carl ...
Narva Jõesuu talgud

Muinsuskaitseamet jagas aastapreemiaid

Muinsuskaitseamet kuulutas neljapäeval, 11. novembril toimunud virtuaalsel tänusündmusel välja aastapreemiate laureaadid. Tunnustuse pälvisid 2021. aasta kõige silmapaistvamad restaureerimis- ja ehitustööd, inimesed, avastused ja teod. Rõõm on tõdeda, et laureaatide ja nominentide seas oli taaskord mitmeid EKA-ga seotud tublisid tegijaid: Laureaadid: Hea koostööpartner: Narva-Jõesuu kiriku ...
Näitused-kodukirikutes

Ackermanni näituse väärikas finaal

Kui EELK peapiiskop Urmas Viilma, EKA rektor Mart Kalm ja EKMi peadirektor Sirje Helme 11. aprillil 2016 uurimisprojekti “Christian Ackermann - Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas” koostööleppe allkirjastasid, siis ei kujutanud keegi ette, kui suur on koostöö jõud ja kui tähelepanuväärne tulemus. Jättes kõrvale erinevates kihelkonnakirikutes uuringute käigus läbi viidud mitmed-setmed ...
Ackermanni akadeemia

Ackermanni näituse finissaaž – ACKERMANNI AKADEEMIA

Nagu viimasel ajal kombeks, näitusi mitte ainult ei avata, vaid ka lõpetatakse pidulikult. Kohe-kohe on sulgumas Ackermanni näituste sari (algselt Nigulistes, seejärel Tallinna toomkirikus) ning kujud on naasmas oma kodukirikutesse. Pandeemia tõttu edasi lükkunud seminar „Ackermanni akadeemia“ kujuneski näituse ja projekti intellektuaalseks kokkuvõtteks, kus varauusaja tippuurijad rääkisid ...
Frank ja Varje Leedus

Balti konservaatorite triennaal RESEARCH. DILEMMAS. SOLUTIONS

29.09.-02.10.2021 toimunud Balti konservaatorite XII konverents on iga kolme aasta järel erinevas Balti riigis aset leidev suursündmus, mis toob kokku mitte ainult Eesti, Läti ja Leedu erialaspetsialistid, vaid ka külalised teistest riikidest. Konverentsid on alati rahvarohked. Nii kogunes ka pandeemia tõttu aasta jagu edasi lükkunud Vilniuse triennaalile muljetavaldav hulk konservaatoreid. ...
Webinar Post-Cold War Heritages

Veebinar “Töö külma sõja järgse pärandiga”

Veebinar “Working with the Post-Cold War Heritage in the Baltics and Beyond” Arutelu toimub Läti Kaasaegse Kunsti Keskuse Facebooki leheküljel Osalejad: Eglė Rindzevičiūtė, Hilkka Hiiop, Kati Lindström, Raitis Šmits, Linara Dovydaitytė, Ele Carpenter Moderaatorid: Ieva Astahovska, Linda Kaljundi  Nõukogude aja pärand Baltimaade maastikus kätkeb endas omaaegse poliitilis-tehnoloogilise taristu ...
Notke WS3

Bernt Notke töötuba Püha Vaimu kirikus

13.-17.septembrini toimus Püha Vaimu kirikus kauaoodatud, ent pandeemia tõttu mitmeid kordi edasi lükkunud sündmus - Bernt Notke altariretaabli uuringute töötuba. 1483. aastal Lübeckis valminud retaabel on vaieldamatult üks Eesti silmapaistvamaid keskaegse kunsti teoseid. Üritus oli osa suuremast konserveerimis- ja uurimisprojektist, mille eesmärgiks oli tutvustada kultuuripärandi ...
  • Õpingud ERKIs on olnud minu elu üks kõige helgem aga ka õpetlikum periood. Lisaks erialale sain ma sellest koolist sõbrad kogu eluks. Oma kursusekaaslastega suhtlen vaat et igapäevaselt... kuigi meie lõpetamisest on möödas 25 aastat. Elukaaslased vahetuvad, lapsed on juba suured aga meie suhtleme omavahel endiselt nii, nagu oleks aeg meie jaoks seisma jäänud. Me oleme üksteise jaoks jäänud samasuguseks nagu kooli lõpetades. Kool andis meile võimaluse/ pani kohustuse end arendada. Huvi arhitektuuri vastu ja soov lahendada ülesandeid paremini kui õpingukaaslane (konkurents on edasiviiv jõud) andsid meile hea stardipositsiooni elus. Suur osa meist töötab oma õpitud erialal, seda eelkõige tänu heale haridusele ja toredale õpikeskkonnale. Need mõned read on omamoodi emotsionaalne purse... nö puusalt
    Tiina Tuulik