Maalikunsti A, B, C… ja Z

 

Kursusel „Maalikunsti A, B, C… ja Z” on maalikunst vahend, et toetada individuaalse visuaalse keele arendamist ning selles ladusalt ja isikupäraselt „kõnelemist”. Ei ole õiget ega valet visuaalsust, head ega halba maalikunsti. Tegeletakse eelkõige pildikeele tundlikkuse ja teadlikkuse kasvatamise ning silma ja käe sünergia harjutamisega. Õppetöö käigus teadvustab osaleja end juhtivaid impulsse ja saavutab nende pildilise väljenduse üle suurema kontrolli.

 

Kursus koosneb viiest moodulist. Iga moodul lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus. Vajalikud materjalid võtab osaleja ise kaasa. Juhendajad toetavad osaleja eksperimentaalse visuaalsuse otsinguid, kogemusmaailma laienemist, teadmiste ja oskuste kujunemist maalikunsti alal ning teadliku ja eristuva pildikeele leiutamist. Seda õpitud keelt saab hiljem kasutada ka mujal visuaaltööstuses.

 

Infoühiskond kasutab järjest enam visuaalseid väljendusvahendeid – pilte on nii staatilisi kui ka liikuvaid, kahe- ja kolmemõõtmelisi, dokumentaalseid ja fiktiivseid. Meie elukeskkond on ümbritsetud pildilistest identiteetidest, mis jõuavad hoogustuvas tempos tulevate sõnumitena igaüheni. Kui me visuaalse info ühikuid enam teineteisest ei erista, muutub see eristamatuks vooluks, mille üle ei ole kontrolli.

 

Kaasaegne maalikunst reageerib just sellele olukorrale. Olgugi et seda võib pidada vana kooli meediumiks, on nii mõneski mõttes läinud uue, eksperimentaalse ja isikupärase visuaalsuse otsingud uuesti õitsele just siin. Maalija saab nullist luua pildi ja siis selles ise elama asuda. Ta saab kõike ise kujundada ning niiviisi osaleda enese ümber oleva inforuumi loomise protsessis ning muutuda järjest valivamaks, kriitilisemaks ja (enese)teadlikumaks.

 

Kuidas eristuda oma piltidega maailmas, kus on ehk liiga palju pilte? Sellele vastamiseks läheb kursus „Maalikunsti A, B, C… ja Z” tagasi algusesse, kujutamise algelementide juurde, visuaalse keele n-ö tähestiku loomise juurde. Selleks et leiutada oma sõnad ja keel, katsetatakse võimalikult laia visuaalsuse spektrit, alustades algelementidest – alustades A-st.

 

 

Sihtrühm

Maalikunstist huvitatud, kes soovivad teha tutvust visuaalse maailma loomisega või end sel alal täiendada. Visuaaltööstuses tegutsevad inimesed, kelle põhifookus langeb teistele meediumitele, kuid kes tahaksid arendada maali kaudu oma eripärast käekirja ja pildikeelt.

 

Eeldused osalemiseks

Keskharidus, eesti keel.

 

KAVA

 

A – Millised on maalikunsti tehnikad?
Väljendusvahendite teadlik ja eesmärgipärane kasutamine ning pildi kaudu „kõnelemine”. Juhendab Maria Sidljarevich.

 

B – Kuidas eksperimenteerida?
Eksperimentaalses võtmes katsetatakse erinevaid kujutamis- ja väljendusviise, maalitehnikaid. Juhendab Mart Vainre.

 

C – Kuidas pildiga kujutada?
Kuidas maalida asja, keskkonda ja inimest? Kuidas mina suhestun sellega, mida kujutan? Kujutav kunst. Juhendab Saskia Järve.

 

. . . – Kuidas õppida teistelt kunstnikelt?
Millega tegelevad teised? Miks? Milline on minu autoripositsioon? Inspireerivad ateljeevisiidid ja näitusekülastused.

 

Z – Kuidas töötada iseseisvalt?
Osaleja püstitab enesele lähteülesande maaliks või väikeseks seeriaks ning juhendaja toel see teostatakse ja eksponeeritakse.

 

Vaata õppekava


Õpiväljundid. 
Kursuse läbinu:

  • oskab maalimisel eksperimenteerida erinevate maalitehnikate, värvusõpetuse ja kompositsiooni võimalustega
  • analüüsib ja mõistab maalikunsti eripära ning selle tugevaid külgi väljendusvahendina
  • demonstreerib enda individuaalset pildikeelt maalina

 

Hindamismeetod

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on kursuse Z-osas tehtud teosega ühisnäitusel osalemine ja oma autoripositsiooni esitlemine. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

 

Õppekava koostaja

Mart Vainre on EKAs õppinud maalikunsti (BA, 2011) ja uusmeediat (MA, 2014). Ta on näitustel osalenud 2009. aastast ning seni teinud 6 isikunäitust ja osalenud mitmetel grupinäitustel Eestis ja rahvusvaheliselt. Vainre teostab oma töid erinevates maalikunsti tehnikates, mis on tihti ka kaamera või digitehnoloogia poolt vahendatud. Maalimine on tema loomingus justkui sümboolne meetod, et tähistada ajataju ja kohalolutunnet. Digitehnoloogia abil lisab ta oma töödesse ka tehnitsistliku mõõtme. Tema tööd on justkui rituaalid, mis näitlikustavad üksiku ja üldise ristumispunkte. Vainre väärtustab maalimise meetodit ja protsessi – sageli on see, kuidas miski teostatakse, olulisem sellest, mida kujutatakse.

 

Juhendajad

Mart Vainre (MA), Saskia Järve (MA), Maria Sidljarevitš (MA).

 

Eriolukorra lisainfo

Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju teenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks ning teha vajadusel muudatusi õppekavas. Kursuse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki kursusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda vms.

 


 

Aeg: 2. september 2021 kuni 12. mai 2022 neljapäeviti kell 18–21 ruumis A206
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 14 EAP / 364 akadeemilist tundi, millest 140 tundi on kontaktõpet (20 tundi auditoorset õpet ja 120 tundi praktilist tööd) ning 224 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind: 1350 eurot
Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 150 eurot, seejärel tasutakse 23. augustiks 300 eurot, 23. oktoobriks 300 eurot, 15. jaanuariks 300 eurot ja 12. märtsiks 300 eurot.

 

KANDIDEERIMINE

1. Kursusel osalemiseks on vaja saata motivatsioonikiri ⇒ DOKIs


Kuni üks A4 suuruses motivatsioonikirjas palume põhjendada kursusel õppimise soovi
NB! Motivatsioonikirja ja tööde failinimedesse palume kindlalt märkida oma nimi

2. Seejärel tuleb esitada isikuandmed ning koolitustasu ettemaks 150 eurot ⇒ ARTIs

 

Maalikunsti A, B, C… ja Z kursusele on võimalik kandideerida kuni 8. augustini. Otsused teatatakse kõikidele kandideerijatele 13. augustil meili teel. Valituks mitte osutumisel tehakse ettemaksu tagasikanne, mis laekub hiljemalt 27. augustiks. Kandideerides sõlmib osaleja avatud akadeemiaga koolituslepingu ja kinnitab nõustumist selle tingimustega, millega palume eelnevalt tutvuda sellel lingil.

 

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud