Veebidisain


Veebidisaini kursusel käsitletakse veebiarenduse protsessi kõiki etappe.
Eesmärk on toetada õppija jõudmist tasemeni, kus ta on suuteline iseseisvalt veebi arendama. 

Sihtrühm

Elukutselised disainerid ja harrastajad, kes on huvitatud arengust või ümberõppest digitaaldisaini valdkonnas; reklaami- ja disainiagentuurid, kes on huvitatud oma töötajate (ümber)koolitamisest.

Eeldused osalejale

Keskharidus, eesti keel, eelnev kokkupuude graafilise disainiga.

Mida me õpime ja kasutame?

VS Code, HTML, CSS, Bootstrap, kohalik arenduskeskkond, brauseri inspektor, SCSS- ja build-tööriistad (nt Prepros), kohalik arenduskeskkond (nt Local), lisaks veidi WordPressi ja teemade arendust, natuke JavaScripti, kaasavat disaini (ja selle realiseerimist koodis), GITi ja GitHub Desktopi kasutust, sujuvat arenduskoostööd Zoomis, võimaluse korral ka koos pizza või ciabatta küpsetamist biga’l põhinevast taignast. Juhendaja: Peeter Marvet

  • Sissejuhatus ja kokkuvõte

Esimese loenguga räägib juhendaja valdkonnast laiemalt ja tutvustab kogu veebiarenduse protsessi. Kokkuvõtva loengu ajal presenteerib osaleja kursuse jooksul valminud tööd. Juhendaja: Tauno Hanni

  • Kasutusmugavus

Tänapäeval on kasutumugavus tarkvara üks lahutamatu koostisosa, mis nõuab sihtgrupi tundmist ja oskust küsida õigeid küsimusi. Kursusel osaleja õpib, kuidas koostada kasutusmugavuse testi, seda läbi viia ja korrektselt dokumenteerida. Samuti tutvustatakse erinevaid standardiseeritud küsimustikke, prototüüpimise tehnikaid ning kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid metoodikaid, et iseseisvalt tarkvaraarenduses toime tulla. Juhendaja: Joonas-Tanel Kessel

  • Graafiline disain

Disainimoodul annab esmased teadmised veebidisaini alustaladest. Põhjalikult tutvutakse disaini- ja kasutajakogemuse printsiipidega. Käsitlust leiavad nii graafilise disaini elemendid kui ka juurdepääsetavus ja arenduse ettevalmistus. Mooduli lõpuks saab osaleja teadmised kasutajakogemuse ja disaini seostest ning sellest, millega veebidisaini luues arvestada. Väljundiks on kujundusprogrammis loodud veebileht, mis on valmis arenduseks. Juhendaja: Kadi Oja

  • Programmeerimine

Disain on väärt täpselt nii palju, kui seda annab arenduses realiseerida. See on ka põhjus, miks arenduse seminariosa on disaini ja kasutajakogemuse seminari ja praktika vahel – nii tekib arusaamine „materjali” omadustest, võimalustest ja piiridest enne, kui hakkad oma visiooni üles joonistama.

Veebiarenduse osas käiakse läbi kõik sammud esimesest HTML + CSS chop’ist kuni selle WordPressiga integreerimiseni. Ei alustata programmeerimise algtõdedest, vaid võetakse appi Bootstrapi raamistik, mis aitab kiiremini tulemuseni jõuda ning õpetab küsimusi sõnastama ja neile väga mugavast dokumentatsioonist ja Google’ist vastuseid otsima. Kõik osalejad jõuavad kursuse lõpuks erinevatel seadmetel toimiva ehk responsive veebini, varasemat kogemust omanud õppijad realiseerivad selle ka WordPressis.

Arenduse praktikat on peaaegu kaks kuud. Neid päevi alustatakse miniloenguga mõnel seminaridest üle jäänud või jooksvalt huvitavaks osutunud teemal ning edasi saab igaüks küsida abi just selle mure lahendamiseks, mis tema edasiliikumist takistab.

Praktika

Praktikamooduli jooksul valmib vabalt valitud sisuga veebileht. Juhendaja: Peeter Marvet

Vaata õppekava

Õpiväljundid. Õppekava läbinu:

  • oskab tööülesande põhjal iseseisvalt arendada ja disainida funktsionaalse ja kasutajasõbraliku veebilehe
  • tunneb HTML/HTML5 keelt ja oskab veebilehte küljendades kasutada CSSi
  • oskab disainiprobleemidele leida optimaalseima lahenduse
  • mõistab erinevate disainielementide omavahelist suhestumist, erinevaid stiile ja nende rakendamise aluspõhimõtteid
  • oskab disainilahendusi luues arvestada tehniliste piirangutega, tellijate tagasiside ja erinevate digiseadmetega

Hindamismeetod

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on praktikamoodulil loodud veebilehe esitlus. Lõputöid kommenteerib valdkonna spetsialist. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Hübriidõpe

Veebiarenduse kursus toimub hübriidõppena Eesti Kunstiakadeemia arvutiklassis ning Zoomi vahendusel. Distantsõpe on veebiarenduse õpetamiseks parim viis: sa õpid agiilsele arendusele kohaselt selgitama hommikusel stand-up’il oma probleemi ja abivajadust, jagama koodi GITis ning kõigil on päeva jooksul vastavalt soovile võimalik kas heli kinni panna ja oma projekti kallal nokitseda või jälgida teiste probleemide lahendamist. Mured on enamasti sarnased ja tark õpib teiste vigadest.

Vajalikud töövahendid

Iseseisvaks tööks on vajalik oma arvuti.

Õppekava koostaja 

Veiko Tammjärv on töötanud reklaami- ja disainivaldkonnas 20 aastat.

Juhendajad

Joonas-Tanel Kessel, Johan Laiv, Peeter Marvet (keskharidus), Tauno Hanni (BA), Veiko Tammjärv (MA)

Eriolukorra lisainfo

Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju teenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus viia õpe veebipõhiseks ning teha vajadusel muudatusi õppekavas. Kursuse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki kursusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda vms.


Aeg: 1. oktoober 2021 kuni 30. märts 2022.
Sissejuhatav kohtumine 1. oktoobril kell 18–21
Ülejäänud õppetöö laupäeviti kell 10–17 (lõunapaus kell 13–14)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ruum A407 ja distantsõppena Zoomis
Maht: 19 EAP / 494 akadeemilist tundi,
millest 190 tundi on kontaktõpet ja 304 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind: 1750 eurot
Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 150 eurot, seejärel 20. septembriks 400 eurot, 20. novembriks 400 eurot, 15. jaanuariks  400 eurot ja 12. märtsiks  400 eurot.

KANDIDEERIMINE

1. Kursusel osalemiseks on vaja saata motivatsioonikiri  


Kuni ühe A4 suuruses motivatsioonikirjas palume avada, kuidas veebidisaini valdkonnas tegutseda soovid, senist erialakogemust ja kursusel õppimise ajendit
NB! Motivatsioonikirja failinimesse palume kindlalt märkida oma nimi

2. Seejärel tuleb esitada isikuandmed ning koolitustasu ettemaks 150 eurot

Veebidisaini kursusele on võimalik kandideerida kuni 5. septembrini. Otsused teatatakse kõikidele kandideerijatele 10. septembril meili teel. Valituks mitte osutumisel tehakse ettemaksu tagasikanne, mis laekub hiljemalt 24. septembriks. Kandideerides sõlmib osaleja avatud akadeemiaga koolituslepingu ja kinnitab nõustumist selle tingimustega, millega palume eelnevalt tutvuda sellel lingil.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud