Bioandmetöötlus ja linnastsenaariumid Tallinnas. Valikaine, 2016/2017

Aastaraamat 2016/2017

Vihikut saab sirvida siin.

Kursuse eesmärk on anda tudengitele raamistik materjalidest ja tegevustest, mille abil tegeleda muutuste ja transformatsiooniga – linnaökoloogia kahe olemusliku omadusega. Kuivõrd meie kaasaega iseloomustab looduslike ja tehismaailmade enneolematu vastastikune koosmõju, tuleb meil välja töötada transformatsioonivahendid, mis on võimelised end pidevalt kohandama ja hindama. Loodus on aina enam hübridiseerunud tehislikkusega, mistõttu kaotab looduskaitse eetiline paradigma järk-järgult oma väärtust ning see tuleb asendada paindlikumate juhtimismehhanismidega ja pigem hinnata otseselt inimmõju looduslikele ökosüsteemidele. Tudengid struktureerivad oma projekti kahest peamisest vaatenurgast: esmalt uurivad nad, kuidas linnaalasid saab kirjeldada kui materiaalse väljenduse vahendeid, ning teisalt loovad nad bioprototüüpe, mida saaks kohalikul tasandil rakendada. Vaatame, kuidas paiksed materiaalsed protsessid (mikrotasand), näiteks veepuhastus biokile või biotsementiitimise abil, võivad luua ulatuslikumaid linnamaastikke (makrotasand).

Kursuse juhendajad: Claudia Pasquero, Alice Buoli, Piibe Piirma

Aastaraamatu vihiku toimetaja: Mae Köömnemägi

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond, 2017

ISBN 978-9949-594-51-1
ISBN 978-9949-594-52-8 (pdf)
ISSN 2461-2359

Jaga sõpradega:

Postitas Pille Epner
Viimati muudetud

Publikatsioonid