Eesti Kunstiakadeemia liitus Digitaalehituse klastriga / tulekul ehituse digitaliseerimise arendusnädalavahetus

EKA arhitekuuriteaduskonna doktorantide Sille Pihlaku ja Siim Tuksami (PART) parameetrilist tehnikat kasutades konstrueeritud puitinstallatsioon Into the Valley muusikafestivalile Rummus. 2017.​ Foto: Tõnu Tunnel

Eesti Kunstiakadeemia on Digitaalehituse klastri värske liige. Klastri eesmärk on viia ehitussektoris läbi paradigma muutus, kus olulisel kohal on äritavade ja -mudelite muutmine. Digitaalehituse klastri eesmärgiks on luua ehituskeskkond, kus kesksel kohal on koostöö erinevate osapoolte vahel ning ehitist vaadeldakse kogu elukaare jooksul – idee sünnist utiliseerimiseni.

Arhitektuuriteaduskonna dekaani Andres Ojari sõnul oli teaduskonna jaoks Digitaalehituse klastriga liitumine väga loomulik samm. “Oleme tänaseks oma teaduskonna 3DLaboris pea 13 aastat jalutanud digitaalmaailma äärealadel, kompinud selle valdkonna võimalusi ja võlusid ning katsetanud nende rakendusi nii hoonete disainiprotsessis kui ka linnaplaneerimises. Akadeemia argipäevas, nii õppetegevuses kui teadustöös, tegeleme parameetrilise arhitektuuri ja disaini prototüüpimisega, suuremahuliste objektide ruumilise kaardistamise ja modelleerimisega, arhitektuursete ja ehituslike parameetrite ja andmekogude vaheliste seostega, linnade ja regioonide ruumiliste protsesside ja keskkonna analüüsiga, hoonete masskohandamisega jne. Soovime neid teemasid ning EKA seinte vahel sündivaid ideid jagada ja arendada koos oma valdkonna kolleegidega laiemalt, saada konstruktiivset tagasisidet praktikutelt ning õppida kõigi klastris osalejate kogemustest. Uus alanud koostöö on hea pinnas uutele ideedele, mille eesmärk on meid ümbritsevat elukeskkonda paremaks ja põnevamaks muuta,” kirjeldas Ojari ja kutsus kõiki üliõpilasi ja õppejõude kaasa rääkima ja osalema valdkonna arengus.

Digitaalehituse klaster koondab endas ehitusvaldkonna kõiki esindajaid: kinnisvaraarendajaid, arhitekte, insenere, konsultante, ehitajaid ja ehituskorralduse esindajaid, kinnisvara arendajaid ja omanikke, IT tarkvara arendajaid ehitusvaldkonnas ning kõrgkoole.
Täpsem info klastri kohta: http://e-difice.com

Juba sel nädalavahetusel häkaton!

Digitaalehituse klaster ja Garage48 korraldavad 6.-8.aprillini Tallinna Tehnikaülikoolis rahvusvahelise ehituse digitaliseerimise arendusnädalavahetuse, kus eksperdid, insenerid, disainerid, tarkvaraarendajad, andmeanalüütikud ja turundajad töötavad 48 tunni jooksul välja sektori efektiivsust tagavad lahendused.

Osalejatel on suurepärane võimalus katsetada uute ja huvitavate ideedega ning saada sealjuures mentorlust oma ala tippspetsialistidelt, lisaks saavad osalejad ligipääsu erinevatele valdkonnapõhistele andmebaasidele. Oodatud on lahendused, mis tegelevad IoT, virtuaalreaalsuse, AI, droonide, 3D mudeldamise, parameetrilise disaini ja teiste digiinnovatsioooni poolt pakutavate võimalustega. Mentorite ja auhindade nimekirja koostades on arvestatud asjakohasuse ja rahvusvahelisusega ning maksimaalse kasuga häkkijatele.

Garage48 Digital Construction Hackathon algab reedel, 6. aprillil kell 17.30 ideede esitlemisega ning lõpeb pühapäeval 8. aprillil kui kell 20.00 tunnustatakse silmapaistvamaid meeskondi, kes 48 tunni jooksul on kõige edukamalt arendanud töötava prototüübi. Žürii kuulutab välja võitja ning jagatakse mitmeid teisi eriauhindu.

Lisainfo: http://garage48.ee/events/garage48-digital-construction

Registreerimine avatud kuni 4. aprillinihttps://goo.gl/mDzJ3S

Jaga sõpradega:

Postitas Pille Epner
Viimati muudetud