Algab Eesti-Soome-Rootsi koostööprojekt teenusedisaini rakendamiseks haiglates

Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini osakond koostöös  Eesti tervisetehnoloogiaklastri Connected Health Innovatsioonikliiniku, Riigikantselei ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla korraldab esmaspäeval, 12. novembril algusega kell 12:45 Eesti Kunstiakadeemia uues õppehoones (Põhja pst 7, ruum A-501) teenusedisaini rakendusuuringute ettevalmistamise teemalise seminari.

Lisaks Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonnale ning siinsete tervishoiuasutuste, haiglate ja kliinikute esindajatele, osalevad seminaril Lapimaa ülikooli ja sinna alla kuuluva keskhaigla, samuti Göteborgi ülikooli ettevõtlus- ja kliiniliste uuringute keskuse ning nendega koostööd tegeva Sahlgrenska ülikooli haigla esindajad.

Seminar juhatab sisse Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini osakonna poolt koordineeritava riigi-, kõrgharidus- ja tervishoiuasutuste võrgustiku kaheaastase koostööprojekti.

Teadus- ja arenduskoostöö käivitamise, koostööpartnerite kaasamise ning võrgustiku eeloleva aasta tegevuste ettevalmistamise eesmärgil on seminarile oodatud eelkõige tervishoiualase teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste esindajad, haiglate ja kliinikute juhid, IT- ja arendustöötajad, kuid samuti üliõpilased ja teised teemast huvitatud, kes soovivad rohkem teada saada sellest, kuidas saab teadus-, arendus- ja innovatsioonialane tegevus senisest tõhusamalt toetada ühe riigi tervishoiusüsteemi eesmärke, vajaduse korral selleks teenuseid ümber disainides.

Seminarile järgneb 13.-14. novembril projektipartnerite esimene ametlik kohtumine, et valida Lapimaa keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Sahlgrenska ülikooli haigla poolt püstitatud probleemide seast välja need, mille lahendamiseks disainitakse koosloome meetodil uued, patsientide vajadustest lähtuvad tervishoiuteenused.

Seminaril osalemiseks palume registreeruda allolelva lingi kaudu https://goo.gl/forms/okPtQJ7HQxpmG5Vk1 hiljemalt reedeks, 9. novembriks 2018. Seminari töökeeleks on inglise keel.

Ajakava allalaaditav siin.

Seminar on kaasrahastatud valdkondade vahelist koostööd arendava Põhjamaade ministrite nõukogu programmi Nordplus Horiztonal NPHZ-2018/10108 ja Euroopa Regionaalarengu Fondi EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus (Sisutegevuste projekt) 2014-2020.4.01.16-0045 vahenditest.

         

Rohkem infot:

Anna-Liisa Laarits
Tootedisaini osakonna projektide koordinaator
anna-liisa.laarits@artun.ee

Jaga sõpradega:

Postitas EKA DT
Viimati muudetud

Tootedisain