EKA TUDENGITE LOODUD PUITTELLINGUD LASEVAD TOOMKIRIKU BAROKSE ALTARISEINAGA TÕTT VAADATA

EKA tudengid ehitasid Tallinna Toomkiriku altariseina ümber ainulaadsed puidust tellingud, mis teevad kiriku altari esmakordselt ajaloos avalikkusele nii lähedalt vaadatavaks. Tellingud ehitati restaureerimis- ja uurimisprojekti raames, millega äratatakse unustusehõlmast Eesti barokkajastu skandaalseim ja andekaim puunikerdaja Christian Ackermann. Lisaks altari lähivaatele avaneb tellingutelt ka kirikule täiesti harukordne vaade.

Uurimisprojekti ja külastajatele avatud tellingute idee ühe autori, EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna dotsendi Hilkka Hiiopi sõnul tekkis mõte teha tellinguarhitektuurist omaette (kunsti)sündmus, kuna tellingud on mälestise juures ja sees väga dominantne ruumielement, mis sageli oma robustses funktsionaalsuses varjutab ajaloolise ruumi. “Ühtlasi mõtlesime koos kirikuga, et tellingud võiksid uurimistööde ajal olla ka mingis ulatuses külastajatele avatud, kuna annab täiesti teise perspektiivi nii kirikuruumile kui (ja eelkõige) harukordse võimaluse näha selle suure barokkmeistri tööd lähivaates,” selgitas konservaator. Tellingu teostas Juhan Kilumetsa eestvedamisel restaureerimisettevõte Rändmeister.

Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna juhi Hannes Praksi ja tema tudengite workshopina valminud ja ajaloolise altariseinaga kaasaegselt suhestuv telling sündis kohaspetsiifilise installatsioonina. Praksi sõnul on tudengite erinevate mõtete seast välja valitud lõpplahenduse lähtepunktiks Toompea ulatuslik põlemine 1684. aastal, mis lõi Ackermannile võimaluse ja tööpõllu, sest kirik vajas vältimatult uut altarit. “Lähtume sisearhitektuuri osakonnas õpetamisel sellest, et tudengid õpiksid märkama ja tabama ruumi konteksti, et tudengite loodud sekkumised – sõltumata sellest, kas tegutsetakse väli- või siseruumis – arvestaksid nii ruumi füüsilist, ajaloolist kui ka kultuurilist konteksti.”

Tallinna Pheidiaseks (antiik-kreeka kujur, u 480 eKr – u 430 eKr) tituleeritud Ackermann murdis end välja aastasadu püsinud jäigast tsunftisüsteemist ning tema töökojas valmisid aastatel 1680-1710 peaaegu kõik Eesti tähelepanuväärsemad kirikusisustuselemendid: altariseinad, kantslid ja vapp-epitaafid, samuti krutsifiksid ning väidetavalt ka Eesti kontekstis unikaalne Tallinna rootsi Mihkli kiriku baptisteerium.

Tellingutel viiakse läbi altariseina tehnilised uuringud, mida juhivad kunstiajaloolane Tiina-Mall Kreem Eesti Kunstimuuseumist, konservaatorid Hilkka Hiiop, Isabel Aaso-Zahradnikova, Anneli Randla (EKM/EKA). Uurimistöösse on kaasatud EKA konserveerimisosakonna tudengid. Pärast tööde lõppu Toomkirikus jätkuvad Christian Ackermanni loomingu uuringud Eesti maakirikutes. Kogu projekti vältel pööratakse palju tähelepanu selle avalikkusele tutvustamisele ja koostööle koolide, kohalike kiriklike ja ilmalike kogukondadega. Eesmärk on näidata, et Tallinna andekas kujur Christian Ackermann puudutas ja puudutab veel tänapäevalgi oma tegevusega ka maapiirkondi, paljusid kihelkonnakirikuid ja kohalikke kogukondi.

Toomkiriku altari lähivaatlust võimaldavatele ekskursioonidele registreerumiseks tuleb võtta ühendust Toomkoguduse telefonil 644 4140 või saata e-kiri aadressile tallinna.toom@eelk.ee.

Lisaks EKA sisearhitektuuri, muinsuskaitse ja konserveerimise ning graafilise disaini osakonnale löövad projektis koostööpartneritena kaasa Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Maksu- ja Tolliamet, Muinsuskaitseamet, Rändmeister OÜ, Tallinna Linnaarhiiv, Tallinna Linnaplaneerimisameti muinsuskaitse osakond, Tartu Ülikooli Analüütilise keemia instituut ja geograafia osakond. Tellingute ehitamist ja uuringuid Tallinna Toomkirikus toetab Kultuurkapital.

Fotosid tööprotsessist saab vaadata muinsuskaitse digiteegist.

Vaata ka projekti käigus valminud altariseina figuuride 3D-mudeleid

Viited:

Toomkiriku tellingud arhitektuuripreemiate nominatsioonis

Toomtellingute montaaž ja demontaaž

Uurimisprojekti tutvustav video november 2017

Liikumine tellingutel, november 2017

Kesklinna sõnumid, 17.11.2017

Jalutuskäik tellingutel, november 2017

ERR Aktuaalne Kaamera 25.06.2017

Eesti Kirik 21.06.2017

Lääne Elu 28.06.2017

Lääne Elu 16.06.2017

Lääne Elu 13.05.2017

Tallinna TV 11.04.2017

OP 13.12.2016

ARTE Metropole Tallinn:

prantsuse keeles

saksa keeles

ERR-i kultuuriuudis 15.11.2016

Kanal 2 Reporter 15.11.2016

TV3 Seitsemesed Uudised 15.11.2016

KUKU Ärataja 15.11.2016

Pealinn 14.11.2016

Maaleht 14.11.2016

Pealinn 11.11.2016

Delfi 11.11.2016

ERR Ringvaade 07.11.2016

ERR Aktuaalne Kaamera 31.10.2016

Postimees Kultuur 26.10.2016

EKA Instagram

Tellingualbum

For the press in English (Dropbox)

Lisainfo:

Hilkka Hiiop

EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna dotsent

Tel. +372 565 779 80

E-post: hilkka.hiiop@artun.ee

Jaga sõpradega:

Postitas Maris Veeremäe
Viimati muudetud

Muinsus­kaitse ja konserveerimine