EKA tudengid mõõdistasid Soomes Snappertuna kirikut

17.-22.septembrini osalesid EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna tudengid Soomes, Tammisaaris toimunud Nordplus programmi töötoas Instruments for Monitoring Old Structures. Töötuba viidi läbi Läänemere-äärsete ülikoolide ja organisatsioonide ühisprojekti raames, mille koostööpartneriteks on Eesti Kunstiakadeemia, Soome Novia kõrgkool, Uppsala Ülikooli Campus Gotland ja Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri keskus. Kord aastas korraldatavate töötubade eesmärgiks on tuua kokku partnerorganisatsioonide õppejõud, üliõpilased ja eksperdid, et üheskoos piirkonna arhitektuuripärandit paremini tundma õppida ja sellega töötada – vahetatakse kogemusi ning täiendatakse teadmisi ja oskusi selle kohta, kuidas ajaloolisi hooneid paremini säilitada.

Sellel aastal oli võõrustaja rollis Yrkeshögskolan Novia. Kui seni on iga-aastaste töötubade raames valdavalt tegeletud traditsiooniliste ehitusvõtete ning praktiliste restaureerimisoskuste omandamisega, siis seekord võeti luubi alla kaasaegne tehnoloogia ning selle erinevad kasutusvõimalused arhitektuuripärandi säilitamisel.

Töötoa loengute osa andis hea ülevaate hoonete energiatõhususest, tuleohutusest jt. aspektidest, mis on olulised nende seisundi hindamisel, säilitamisel ja hooldamisel. Praktiline osa toimus Raseborgis, kus esmalt tehti tutvust mõõdistamise tänapäevaste meetodite ja töövahenditega. Seejärel viidi Soome, Rootsi ja Eesti tudengite, õppejõudude ja erialaspetsialistide poolt ühiselt läbi Snappertuna vana puukiriku ja selle eraldiseisva kellatorni asendi, kuju ja mõõtmete kindlaksmääramine laserskaneerimise ning fotogramm-meetria abil. Töö jätkus kolledži BIM-ruumis, kus saadud tulemuste põhjal koostati kiriku ja kellatorni 3D-mudelid ning hinnati võimalikke ohukohti ja lahendusi edasisteks tegevusteks.

Töö käik dokumenteeriti ning kursuse kokkuvõttena valmib aruanne protsessi kirjelduse, tulemuste ja tähelepanekutega.

Ladusalt sujunud koostöö jätkus aktiivse kultuurivahetusega ka väljaspool tööaega. Üheskoos tutvuti Tammisaari vanalinnaga, külastati Raseborgi linnust, säästva renoveerimise keskust, kunstinäitusi jpm. ning veedeti vaba aega.

Järgmisel aastal tullakse kokku Eestis.

Töötoa kajastused meedias:

YLE uudised

Yle Nyheter Tv-nytt (alates 19:09)

Loe ka Leica kodulehelt

NORDPLUS KOOSTÖÖPROJEKTI KODULEHEKÜLG

Jaga sõpradega:

Postitas Maris Veeremäe
Viimati muudetud

Muinsus­kaitse ja konserveerimine