ELIA presidendi pöördumine EU hariduse komissari Mriya Gabrieli poole

ELIA seisab selle eest, et Euroopa Komisjon võimaldaks ERASMUSe toel ukrainlastel jätkata kõrgharidust Euroopa kunstikõrgkoolides.

Alljärgnevalt ELIA presidendi pöördumine EU innovatsiooni uurimuse kultuuri hariduse ja noorte komissari Mriya Gabrieli poole:

Kõrghariduse kogukond nõuab tungivalt, et komisjon alustaks Erasmus+ algatust Ukraina kõrgkoolidesse registreerunud üliõpilaste jaoks.

Lugupeetud volinik Gabriel!

ELIA mõistab teravalt hukka Venemaa vägede sõjalise agressiooni suveräänse Euroopa riigi Ukraina vastu. Oleme sügavalt mures Ukrainast pärit ja Ukrainas elavate tsiviilisikute, eelkõige kunstnike, üliõpilaste ja kunstiteadlaste ning nende perekondade heaolu pärast, aga ka Venemaal rahumeelselt sõja vastu protestivate inimeste heaolu pärast. ELIA on solidaarne kõigi nendega, keda see vägivaldne konflikt puudutab ja on sundinud ümber asuma.

Pöördume teie poole, et kohe tegudele asuda ja luua Ukraina jaoks Erasmus+ meede.

ELIA liikmed – ülikoolid ja kunstiakadeemiad üle Euroopa ja mujalgi – ühinevad praegu, et aidata pagulasüliõpilasi ja õppejõude, kes on registreerunud ja töötavad Ukraina kõrghariduses. Jättes kõrvale bürokraatia, loome lisavõimsust. Iga päev jõuavad ELIA kontorisse sõnumid Ukraina ja Venemaaga piirnevate riikide liikmeskoolidest, kus vajatakse suuremat mahutavust, et õpilasi majutada, sest koolid on täis. Selline olukord ei ole jätkusuutlik kauem kui paar nädalat.

Kavandatav Erasmus+ meede annaks Ukraina õppeasutustesse õppima asunud üliõpilastele üheks aastaks koha mõne ELi riigi ülikoolis või akadeemias ning stipendiumi elamiskulude katteks. Selline tegevus annaks üliõpilastele võimaluse jätkata õpinguid sõja ajal vähemalt ühe aasta (kuna ERASMUS+ viibimisaeg on piiratud 12 kuuga). Aeg on ülioluline, sest pagulasi saabub iga päev juurde. Meede nõuaks vähese bürokraatiaga protsessi nende ülikoolide ja üliõpilaste jaoks, kellele seda vaja on. Usume, et olemasolev tervet ELi hõlmav Erasmus+ kontorite võrgustik oleks selle tegevuse läbiviimiseks ideaalselt varustatud.

Ukraina üliõpilaste Erasmus+ rahastamiskõlblikuks muutmine oleks selle meetme kõige olulisem samm nii pikemas perspektiivis kui võimalik, et ka kiireloomulisteks vajadusteks. Näiteks võiks Ukraina üliõpilastele anda Erasmus+ kohad, mis pole veel täitunud juba sellel õppeaastal.

Piiriülene vahetus, teadusuuringud ja koostöö saavad õitseda ainult vabaduses ja rahus. Teie 3. märtsi, 2022. aasta avalduses on öeldud: “Oleme otsustanud toetada Ukraina õpilasi, noori, õpetajaid ja haridustöötajaid praegusel äärmiselt keerulisel ajal.” Selles avalduses juba teatatud meetmed seoses programmiga Erasmus+ on küll kasutuses, kuid ei ole praeguse kriisiga toimetulemiseks piisavad.

Erasmus+ eriaktsiooni loomine oleks selge sõnum Euroopa Komisjonilt Euroopa väärtuste aktiivsest ja jätkusuutlikust edendamisest. See pakuks käegakatsutavat tuge, andes paljudele noortele võimaluse praegusel katastroofilisel ajal õpinguid jätkata. Samuti annaks see meede perspektiivi, mille tagajärjed on pikemad kui väga vajalik kohene tegevus.

Oleme valmis koos Teiega ideed edasi arendama.

Lugupidamisega,
Andrea B. Braidt
ELIA president

Pöördumine täies mahus ingliskeelsena

Jaga sõpradega:

Postitas Andres Lõo
Viimati muudetud