Õppekava

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala 5-aastane õppekava jaotus:

· eriala praktilised ained

· eriala teoreetilised ained

· insener-tehnilised ained

· üldõppe teooriaained

· üldõppe praktilised ained

· praktikad

· magistritöö

· vabaained  – soovi korral saab täita spetsialiseerumisainetega:

· maastikuarhitektuuri spetsialiseerumisained

· muinsuskaitse ja konserveerimise spetsialiseerumisained

Õppeainete sisu ning nende jagunemist semestrite kaupa saad vaadata ÕISist.

Eriala praktilised ained

Arhitektuurne ja linnaehituslik projekteerimine I ja projekteerimistarkvara // Arhitektuurne graafika 

Projekteerimine: Istemööbel

3DL Stuudium: Maketistuudio

Arhitektuurne ja linnaehituslik projekteerimine II // Varjualune

Graafiline representatsioon

Arhitektuurne ja linnaehituslik projekteerimine III // Eramu

Energiatõhusus ja sisekliima

Arhitektuurne ja linnaehituslik projekteerimine IV //

Väiksemamahuline ühiskondlik hoone

3DL Stuudium: Vormiõpetus

Ühepereelamu tööjoonised

Maastiku arhitektuur

Arhitektuurne ja linnaehituslik projekteerimine V, praktilised esitlustehnikad //

Suuremahuline ühiskondlik hoone

Tuleohutus

Arhitektuurne ja linnaehituslik projekteerimine VI, tervisekaitse ja erivajadused // Suuremahuline ühiskondlik hoone

Ehituskonstruktsioonid

Arhitektuurne ja linnaehituslik projekteerimine VII //

Linnaehituslik projekt 

3DL Stuudium: Eksperimentaalse arhitektuuri problemaatika

Linnaehituslik prototüüpimine ja analüüs

Teed ja liiklus

Restaureerimine ja konserveerimine

Arhitektuurne ja linnaehituslik projekteerimine VIII // Kortermaja

3DL Stuudium: Energiatõhususe ja modelleerimise tarkvara

Presentatsioonikursus

Detailplaneeringu koostamine

Magistriprojekt

 

Eriala teoreetilised ained

Sissejuhatus erialasse

Üldine arhitektuuri ajalugu

Keskkond ja säästev areng

Argumenteerimine ja retoorika

Moodsa arhitektuuri ajalugu

Linnaehituse ajalugu

Linnaplaneerimise alused

Eesti 20. sajandi arhitektuur

Eriala õigusaktid

Sotsioloogia

Demograafia

Projektijuhtimine ja eelarvestamine

Kaasaegse arhitektuuri tekstid

Linnageograafia

 

Insener-tehnilised ained

Kujutav geomeetria

Matemaatika ja programmeerimiskeeled

Digitaalne geomeetria

Teoreetiline mehaanika

Geodeesia

Ehitusmaterjalid

Ehitusstaatika

Tugevusõpetus

Ehituslik soojafüüsika

Hoonete osad

Metallkonstruktsioonid

Puitkonstruktsioonid

Veevarustus ja kanalisatsioon

Küte ja ventilatsioon

Elektripaigaldised

Raudbetoon- ja kivikonstruktsioonid

Ehitusakustika

Ehitustehnoloogia

Geotehnika ja vundeerimine

 

Üldõppe teooriaained

Kunst ja ühiskond 20. sajandini

Kunst ja ühiskond 20. ja 21. sajandil

Eesti kunsti ajalugu

Loovus ja majandus

Filosoofia ja kriitiline mõtlemine

Esteetika ja visuaalkultuur

Arhitektuuriteooria ajalugu

20. ja 21. sajandi filosoofia probleeme

Teadustöö alused

Loomeettevõtlus


Üldõppe praktilised ained

Joonistamine

Maalimine

Värvusõpetus

Üldkompositsioon

Joonistamise workshop

Fotograafia

 

Praktikad

Mõõtmispraktika

Geodeesiapraktika

Ehituspraktika

Vaatluspraktika

Maali ja joonistamise praktika

Ehitusplatsi praktika

Büroopraktika

 

Magistritöö