Õppekava

Kunsti ja disaini doktoriõpe tugineb loovuurimusele, mis rakendab autori loomepraktikaga seotud teadmisi ja metoodikat kriitiliselt interdistsiplinaarsesse uurimusse. Teemavaldkonnad hõlmavad kaasaegse kunsti tehnoloogiaid, praktikaid ja strateegiaid; kunsti, disaini ja ettevõtlust jätkusuutlikus arengus, disaini ja tarbekunsti tehnoloogiaid, praktikaid ja strateegiad.
Doktoriõppe nominaalne õppeaeg on neli aastat. Õpe keskendub uurimustööle, mis lõpeb avaliku kaitsmisega, ja seda toetavad üldõpe, erialaõpe ja valikained.
Loovuurimuses on oluline osa kunstniku ja disaineri loometegevusel.

Õppekava KUNST JA DISAIN üldeesmärgid

– Luua valmisolek süveneva teadusliku uurimistöö ning loomingulise tegevuse ühendamiseks;
– Kujundada küps uurija- ja kunstnikuisiksus kunsti ja/või disaini alal;
– Luua uusi teadmisi ja tehnoloogiaid;
– Luua kõrge tasemega teoseid, teenuseid, tooteid jt;
– Kujundada uurimistöö traditsioone kunsti ja disaini vallas;

Uurimissuunad 2024/25

 • Kunst/disain, ühiskond ja digitaliseerumine
 • Kujundlik mõtlemine kunstipraktikas
 • Laiendatud stsenograafia
 • Soouuringud läbi kunstipraktika
 • Ökoloogiakriitika kaasaegses kunstis
 • Kunst ja avalik-sotsiaalne ruum
 • Kestlik disain ja biomaterjalide arendus
 • Sensoorne disain ja nutikad tekstiilid
 • Sotsiaalne disain rõhuasetusega tervishoiul
 • Tähendusloome disaini, taide ja tarbekunsti kaudu
 • Innovatsioon disaini, taide ja tarbekunsti kaudu

Kunsti ja disaini eriala doktorinõukogu

Esimees
dr Jaana Päeva, kunsti ja disaini eriala doktoriõppekava juht

Liikmed
dr Anu Allas, teadusprorektor
dr Kristi Kuusk, vanemteadur, disainiteaduskond
prof Kirke Kangro, dekaan, vabade kunstide teaduskond
prof Indrek Ibrus, TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
dr Danielle Wilde, Lõuna-Taani Ülikool
dr Kärt Ojavee, vanemteadur, arhitektuuriteaduskond
dr Kristina Jõekalda, doktorikool

Sekretär
Irene Hütsi, doktorikooli koordinaator