Doktorandid

Kunsti ja disaini eriala doktorandid ja doktoritööde teemad

Aman Asif (2023). Beyond the visible spectrum: human to algal entanglements (supervisor Dr. Kärt Ojavee)
Joanna Karoline Kalm (2023). Somaatiline tajuharidus: kehade ja maailma materialiseerumine enesetaju järgides (supervisor Dr. Liina Unt)
Eva Liisa Kubinyi (2023). Change Agents Respectful Navigation Across Logics: a Social Design Case in Estonian Youth Mental Health Service Development (supervisor Dr. Josina Vink)
Kim Morgan (2023). Examining and Diagnosing Complex Spaces. Creating and Situating Art Installations in these spaces (supervisors dr Tüüne-Kristin Vaikla,
Jan Peacock)
Azeem Hamid (2023). Designing transition spaces for social cohesion through creative placemaking in Tallinn (supervisor Dr. Kristi Kuusk)
Taavi Varm (2023). Digitaalsete mängude disainimine vaimse tervise ja heaolu parandamiseks noortele täiskasvanutele (supervisors Dr. Varvara Guljajeva, Dr. Helen Uusberg)
Kadri Liis Rääk (2023). Puudutus ja taktiilsus ruumi kogemise vahendina kunstis (supervisor Dr. Liina Unt)
Kirill Glushchenko (2023). Architect and The Countryside. Estonia ’66–’89 (supervisor Dr. Ingrid Ruudi)
Maria Kapajeva (2021). A Woman From / Of / In Borderland (juhendaja dr Redi Koobak)
Marta Põldma (Konovalov) (2021). Repair and Regenerative Textile Design (juhendajad dr Kristi Kuusk, dr Julia Valle Noronha)
Jane Remm (2021). Looduse representeerimine kunstis: kogemuse tõlkimise ja taasloomise võimalusi (juhendaja dr Urve Sinijärv)
Nesli Hazal Akbulut (2020). Empathy-building in remote conversations through digital sensorial interactions (juhendajad dr Kristi Kuusk, dr Danielle Wilde)
Taavet Jansen (2020). Vaataja kohalolutunde loomine live-kunsti veebiplatvormil elektron.live (juhendaja dr Anu Allas)
Tõnis Jürgens (2019). Quantifiction of Sleep (juhendaja prof Rolf Hughes)
Marko Laimre (2018). Düstoopilised digitaalmängud ja kaasaegne kunst. Kuidas kasutada analüütilise digitaalmängimise kogemust kaasaegses kunstis (juhendaja dr Jaak Tomberg)
Sirja-Liisa Eelma (2018). Tühjuse paradoks. Maalipraktika, (näituse)ruumist ümbritseva oleku muutmiseni (juhendaja dr Alari Allik)
Katrin Kabun (2017). Lambavilla rehabiliteerimine – arhailise materjali rakendusvõimalused kaasaegses interjööris (juhendajad dr Jüri Kermik, prof Andres Krumme)
Darja Popolitova (2017). Haptic Visuality of Jewellery (juhendaja dr Raivo Kelomees)
Matthias-Jakob Sildnik (2016). Abstraktsed tööruumid – struktuur ja genees neoliberaalses subjektuses (juhendaja dr Margus Ott)
Ulvi Haagensen (2015). The art of cleaning: crossing the line between art and life (juhendajad dr Liina Unt, dr Jan Guy)
Sofja Hallik (2015). Theomorphic Jewellery Essence by Means of Virtuality and Autonomy (juhendajad prof Kadri Mälk, dr Jaak Tomberg)
Margus Tamm (ekstern). The Interventionist Artistic Practices in the Public Space (juhendajad prof Marek Tamm, prof. Andres Kurg)