Bakalaureus

Praegusest ehte-ja sepakunsti õppekava mahust ligi pool moodustab erialaõpe. Peaaine `erialaprojekt` kannab neljandiku BA õppest. Mütoloogilisele põhjale järgneb klassikaline ehe/sepis, seejärel kaasaegne.

Olulised erialased ained on tehnoloogiakursused, neid on erialaspetsiifikast tingituna väga laias skaalas – kullassepatöö alused, filigraan, panus, email, kohrutamine, graveerimine, niello, granulatsioon, valu, kivilihvimine, kiviistutus, mokumé gane, metallide keemiline värvimine, plaatina töötlemine, sepisetehnoloogia, raua kuum-ja külmtöötlemine, kaasaegsed lõiketehnoloogiad.

Eriala ajaloo kursused, vääriskiviõpetus ja vormiõpetus / arhitektiprojekt kuuluvad samuti meie erialaõpetuse tuuma hulka.

Külalisõppejõudude poolt juhendatud meistriklassidest saab üliõpilane kogemuse erinevate hoiakute ja töövõtete võimalikkusest oma loomingulises elus.

Praktiline töö on õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.

Praktiline töö toimub töökodades stuudiotöö vormis. Iseseisev töö on üliõpilase iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Millised oskused omandatakse

 • Oskus mõista nii ehtekunsti kui sepakunsti puhul koostoime ja muutumise protsesse kaasaegses kunstielus ning võimalusel neid protsesse muuta ja nendesse sekkuda.
 • Oskus luua ja arendada oma ideid joonistuste, skitseeringute abil kasutades loovalt erinevaid materjale ja tehnoloogiaid oma ideede teostamiseks.
 • Erialaained annavad teadmisi ja oskusi orienteerumaks kaasaegse ehte- ja sepakunsti valdkonnas ning oskusi loominguliseks stuudiotööks.

Kellena lõpetajad töötavad

 • Vabakutselise kunstnikuna
 • Eraettevõtluses
 • Erialastes ettevõtetes kunstnike-disaineritena
 • Kunstipedagoogina
 • Muuseumides, galeriides

ÕPPEKAVA

BA 1. aasta

Keskendumine erialasele baasõppele; orienteerumine erialases teoorias ja praktikas; omada baasteadmisi erialastest töövõtetest ja tehnoloogiatest;

Toetavad ained:

 • Tehnoloogiad
 • Arhitektiprojekt
 • Vormiõpetus
 • Eriala valikained

BA 2. aasta

Keskendumine klassikalisele ehte/ sepakunsti teemadele; saada ülevaade erinevatest klassikalistest tehnoloogiatest;

Toetavad ained:

 • Tehnoloogiad
 • Eriala ajalugu
 • Fotograafia
 • Vormiõpetus
 • Eriala valikained

BA 3. aasta

Keskendumine kaasaegste ehte/sepakunsti probleemide mõtestamisele kõige erinevamate füüsiliste ja vaimsete tasandite kaudu; arendada kontekstiga arvestamise ning seda moodustavate tähendustega ümberkäimise ja mängimise oskust; saada ülevaade kaasaegste tehnoloogiate võimalustest;

Toetavad ained:

 • Tehnoloogiad
 • Eriala valikained