Bakalaureus

Praegusest ehte-ja sepakunsti õppekava mahust ligi pool moodustab erialaõpe. Peaaine `erialaprojekt` kannab neljandiku BA õppest.

Olulised erialased ained on tehnoloogiakursused, neid on erialaspetsiifikast tingituna väga laias skaalas – kullassepatöö alused, filigraan, panus, email, kohrutamine, graveerimine, niello, granulatsioon, valu, kivilihvimine, kiviistutus, mokumé gane, metallide keemiline värvimine, plaatina töötlemine, sepisetehnoloogia, raua kuum-ja külmtöötlemine, kaasaegsed lõiketehnoloogiad.

Eriala ajaloo kursused, vääriskiviõpetus ja vormiõpetus  kuuluvad samuti meie erialaõpetuse tuuma hulka.

Külalisõppejõudude poolt juhendatud meistriklassidest saab üliõpilane kogemuse erinevate hoiakute ja töövõtete võimalikkusest oma loomingulises elus.

Praktiline töö on õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.

Praktiline töö toimub töökodades stuudiotöö vormis. Iseseisev töö on üliõpilase iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Millised oskused omandatakse

  • Oskus mõista nii ehtekunsti kui sepakunsti puhul koostoime ja muutumise protsesse kaasaegses kunstielus ning võimalusel neid protsesse muuta ja nendesse sekkuda.
  • Oskus luua ja arendada oma ideid joonistuste, skitseeringute abil kasutades loovalt erinevaid materjale ja tehnoloogiaid oma ideede teostamiseks.
  • Erialaained annavad teadmisi ja oskusi orienteerumaks kaasaegse ehte- ja sepakunsti valdkonnas ning oskusi loominguliseks stuudiotööks.

Kellena lõpetajad töötavad

  • Vabakutselise kunstnikuna
  • Eraettevõtluses
  • Erialastes ettevõtetes kunstnike-disaineritena
  • Kunstipedagoogina
  • Muuseumides, galeriides