Sisseastumine

 

Sisseastumine ühendõppekavale 
Ehe ja sepis on kaks neljast erialast (õppesuunast) BA-taseme ühendõppekaval Klaas, keraamika, ehe ja sepis. Sisseastumiskatsed on õppekava erialadel ühesugused. Esimesel semestril õpivad disainiteaduskonna kõigi õppesuundade üliõpilased koos. Alates teisest semestrist on õpe eelkõige erialapõhine.

Kuula Disainiteaduskonna dekaani ja õppekavajuhtide soovitusi siit: https://live.artun.ee/

Keda ootame õppima

Vajalikud on erk vaimne hoiak ja eeldused erialaseks tööks, mida testitakse varasemate tööde põhjal eksamieelsel erialavestlusel ja konkursi tingimustes vastuvõtueksamitel.

Eksamieelse vestluse eesmärk on saada ettekujutus üliõpilaskandidaadi motivatsioonist ja isiksuslike omaduste sobivusest, saada aimu tema mõttemaailmast ja üldkultuurilistest teadmistest. Eksamite eesmärk on selgitada kandideerija loovat potentsiaali ja visuaalset tundlikkust.

Sisseastujalt eeldame:
– võõrkeele oskus
– erk vaimne hoiak ja eeldused erialaseks tööks

01.02.- 26.06.2024 Konsultatsioon ja küsimustele vastamine jooksvalt e-kirja teel:
Ehe ja sepis: Piret Hirv piret.hirv@artun.ee

OLULISED KUUPÄEVAD:

01.02.– 27.06.2024 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni
17., 26. ja 27.06.2024 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00 Põhja pst 7-D206
02.07.2024 vestlus zoomis
03.– 04.07.2024 sisseastumiseksamid
hiljemalt 05.07.2024 teatakse SAIS-is vastuvõtu tulemused
10.07.2024 õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAISis

NB! Klaas, keraamika, ehe ja sepis BA õppekavale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada e-posti aadressile vastuvott@artun.ee

Klaas, keraamika, ehe ja sepis ankeedi küsimused leiad SIIT

Taidestuudiumi MA õppekava vastuvõtu info on SIIN

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2024

õppekava KLAAS, KERAAMIKA, EHE JA SEPIS

  • BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.
  • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus). Üldised vastuvõtutingimused
  • Kandideerimiseks peab olema sooritatud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksam minimaalselt 40/75 punktile ja inglise keele tulemus B1 tasemele. Riigieksamite täpsed nõuded

ENNE VESTLUST

Igale sisseastujale saadetakse link omanimelisele kaustale Google Drive keskkonnas, kuhu peab üles laadima oma varasemalt tehtud tööd.
Valitud tööd võiksid olla erinevad ja mitmekesised – joonistused, maalid, eskiisid, fotod, maketid, erialased katsetused ja ideevisandid, loomingulised kursuse- või lõputööd. Aga ka muusikapalad, filmiklipid, veebilehed vms, mille oled ise loonud. Lae üles need tööd, mida soovid komisjonile enese tutvustamiseks esitleda.

Maksimaalne maht: 20 tööd.

NB! Palume laadida failid üles enamlevinud formaatides, et need kindlasti avaneks ka komisjoni arvutis. Soovitatavad formaadid on näiteks JPG, GIF, TIF, PNG, PDF, video- ja animatsioonide jaoks MOV, MP4; muusika- ja audiofailideks MP3, WAV. Mitte üles laadida kujundusprogrammide toorfaile, kuna komisjonil ei pruugi vastavat tarkvara arvutis olla.

VESTLUS 02.07.2024

Online-vestlus toimub ankeedi põhjal 2. juulil.

Vestlused toimuvad veebivahendusel Zoom keskkonnas. Palun lae oma arvutisse Zoom app (https://zoom.us/download). Hiljemalt 1. juulil saadetakse Sulle sinu vestluse aeg ning link Zoomi keskkonda. Palun ole vestluseks valmis vähemalt 15 minutit enne Sinu aega ning arvesta võimalusega, et vestluste graafik võib nihkuda. Palun testi juba paar päeva enne vestlust oma kaamerat, mikrofoni, kõrvaklappe, internetiühendust – veendu, et kõik toimib.

Kui Sul esineb tehnilisi probleeme, siis võta koheselt ühendust osakonnaga: eve.margus-villems@artun.ee (ehe ja sepis) või kersti.laanmaa@artun.ee (klaas ja keraamika) ning üritame leida lahenduse.

Vestlusel vaatab ja arutleb komisjon veebivahendusel Sinu üles laetud töid, ole valmis rääkima enda huvidest ja motivatsioonist – miks soovid just vastavat eriala õppima tulla.

Peale vestlust valitakse järgmisesse vooru edasipääsenud.

SISSEASTUMISEKSAMID 03.– 04.07.2024
Eksamite eesmärk on selgitada kandideerija loovat potentsiaali ja visuaalset tundlikkust, neid eesmärke silmas pidades on eksamiülesanded ka koostatud.

Eksamiülesanne 1: ankeet (vastatakse SAISis avaldust esitades kuni 27.06.2024) ja online-vestlus 02.07.2024.

Eksamiülesanne 2: online-ülesanne 03.07.2024. Eksamiülesanne kodus lahendamiseks saadetakse kõigile, kes läbisid vestluse positiivselt, 3. juulil kell 10.00 meilile. Valmis tööd (max 5 fotot ) tuleb üles laadida omanimelisse Google Drive kausta hiljemalt kell 17.00.

Eksamiülesanne 3: vestlus 04.07.2024 toimub kohapeal ruum B504 (ehe ja sepis), B604 (klaas ja keraamika); kodus valminud eksamiülesanne 2 esitlemine. Ole valmis lühidalt põhjendama oma tööprotsessis tehtud valikuid.

Hinnatakse suulise eneseväljenduse oskust ja tööprotsessis tehtud valikute esitlemise veenvust.

Kandideerimiselävend* on 10
* kandideerimislävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Kandideerimislävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Lisainfo

FACEBOOK   INSTAGRAM

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, ruum D206

helen.jyrgens@artun.ee