Tootedisain MA

Kondiportselan. Autor: Ann Müürsepp. Valmimisaasta: 2020.
Peegel Reflect, baasmaterjaliks paekivi. Autor: Hanna-Liisa Haukka. Juhendajad: Nick Ross, Mihkel Mäll. Valmimisaasta: 2019.
Tool sarjast When the Shovel Hits the Stone, baasmaterjal: paekivi. Autor: Oliver Kanniste. Juhendajad: Nick Ross, Mihkel Mäll. Valmimisaasta: 2019.
Marta Tarvise jätkusuutliku mööbli temaatilise magistritöö kaitsmine. Aasta: 2019.
Kiirabi meresõiduk Elias. Autorid: Florence Libon, Kaarel Luht, Anna-Liisa Hanni, Vitali Valtanen. Juhednajad: Lauri Hirvesaar, Mihkel Masso. Valmimisaasta: 2019.
Viimsi bussipeatus. Autorid: Vitali Valtanen, Kevin Laus, Anna Roomet. Valmimisaasta: 2018.
Vitali Valtanen, RIBA, 2019. Juhendaja: Heikki Zoova j Argo Tamm.
Prilliraamid aines Tootedisain aksessuaaride väikeseerias. Autor: Kaarel Luht. Valmimisaasta: 2019.
Nagi K.I.T. Autor: Oliver Kanniste. Juhendajad: Heikki Zoova ja Argo Tamm.

Disain on materiaalse keskkonna aktiivne loome, mis teadvustab sotsiaalseid, kultuurilisi, ökoloogilisi ja majanduslikke vastastikmõjusid. Disain saab alati alguse lahendamist vajavast probleemist, mis võib lähtuda nii ühiskonnast, ärimaailmast kui ka autori isiklikest huvidest ja tõekspidamistest. Disaini suurimaks väljakutseks tänapäeval on ülikiire tehnoloogia areng ja kõikehaarav digitaliseerumine ning samas üha teravamalt maailma mõjutav ebakindlus inimkonna ja ökosüsteemi tuleviku ees. Disaini ülesandeks on muutusi vormida kasulikeks, mõistetavateks, esteetilisteks ja keskkonnasõbralikeks esemeteks, teenusteks ja protsessideks. Globaalne kliimapoliitika dikteerib disaineritele kõikide probleemide lahendamisel jätkusuutliku lähenemise. Uuendatud õppekava keskendubki selle teadmise kinnistamisele, arendamisele ja jagamisele.

Alates 2020. aasta sügisest käsitleme kõiki disaini erialaprojekte jätkusuutlikkuse võtmes ning õpetame sellel põhinevaid teooriaid ja metoodikaid. Erialaained on jaotunud kolme teemaplokki:

I Jätkusuutlikud toote-teenuse süsteemid  – Õpitakse jätkusuutliku disaini metodoloogiat, keskendutakse ringmajandusele ja ringmajanduspõhistele toote-teenuse süsteemide loomise metoodikatele. Analüüsitakse ettevõtteid ning nende toodete ja teenuste ökosüsteeme, luuakse uusi jätkusuutlike toote-teenuse süsteemide kontseptsioone.

II Eksperimentaalne vorm ja mõte – Selles stuudios saab tudeng töötada materjalis ja pühenduda oma disainipraktika arendamisele. Praktilise stuudio mõte on toetada üliõpilase personaalse disainikeele arengut, vormikäsitlust ja oskust tehtut mõtestada. Stuudio raames valmivad eksperimentaalsed objektid ja tooteprototüübid.

III Disaini ja muutuste juhtimine  – Analüüsitakse muutuste toimumist organisatsioonis ja laiemalt ühiskonnas, kogutakse kommunikatsiooni- ja psühholoogiaalaseid teadmisi. Õpitakse disainijuhtimist, analüüsitakse ettevõtete tooteportfelli, disainikeelt, ärimudelit, tootmist, turupositsiooni ja trende.

Tootedisaini MA programmi skeem

Sarnaselt kunstiakadeemia Disaini ja rakenduskunsti magistriõppega on ka Tootedisaini uues õppekavas fookuses materiaalsus, vorm ja esteetika, kuid lisaks autorikesksele lähenemisele õpitakse töötama ka tootmisettevõtete kontekstis. Sarnaselt EKA magistriõppekavadega Interaktsioonidsaini ning Disaini ja tehnolooogia tulevik käsitletakse toote-teenuse süsteeme, kuid seda eelkõige jätkusuutlikkuse kontekstis. Erinevalt mainitud programmidest on Tootedisaini õppekava rõhuasetus esemelisel praktikal ja jätkusuutlikkusel.

Kaasame oma meeskonda teoreetilisi teadmisi ja praktilist kogemust omavaid õppejõude Eestist ja välismaalt:

Markus Vihma, MSc, jätkusuutlikkuse ekspert, kelle kogemus ulatub strateegiate, toodete ja teenussüsteemide arendamisel üle Euroopa, Aasia ja USA. Markusel on pikaajaline kogemus ettevõtete keskkonna- ja ärimudelite koostamisel ja hindamisel.

Tuukka Halonen, MA, on lõpetanud 1998. aastal Londoni Kuningliku Kunstikolledži (RCA). Aastail 1999–2004 töötas ta Habitat Ltd disaini osakonnas. 2005. aastal pani ta aluse oma disaini-stuudiole, mis tegeleb interjööri mõeldud toodete arendamisega. 

Nick Ross, MA, on Šoti-Rootsi disainer, kelle uurimistöö ammutab inspiratiooni esemelise kultuuri ajaloost tõlgendamaks kasutaja suhet tänapäevase disainiga. Nick kasutab oma loomingus jutuvestmist (storytelling) ja kriitilist lähenemist, tema looming on kui sild tänapäeva ja mineviku vahel. 

Anne Raudaskoski, MSc, on Helsingis asuva auhinnatud ringmajanduse nõustamisettevõtte Ethica nõustamisjuht ja kaasasutaja. Annel on rahvusvaheline kogemus ringmajanduse, ettevõtete sotsiaalse vastutuse ja jätkusuutlikkuse ning sotsiaalse ettevõtluse alal ning üle 20-aastane rahvusvaheline õpetamiskogemus.

Välisõppejõudude läbiviidavad erialaprojektid pakuvad vajalikku kogemust konkureerimaks disainerina tööjõuturul ka väljaspool Eestit. Eesti Kunstiakadeemial on tihedad sidemed mitmete rahvusvaheliselt tunnustatud disainikõrgkoolidega. Üliõpilastel on kujunenud heaks tavaks veeta vähemalt üks semester välisõpingutel.

Arendame teadmisi ja oskusi väiksemates gruppides tagades seeläbi personaalse õppe ja aktiivse suhtluse tudengite ja õppejõudude vahel. Kohtumine nii kasutaja- kui ka autorikesksete lähenemiste ja mõtteviisidega võimaldab üliõpilasel arendada ja lihvida oma unikaalset loomingulist profiili.

Sisseastujalt eeldame piisavat kursisolekut disainivaldkonna hetkeolukorraga nii Eestis kui kaugemal, tehnilisi ja kunstilisi baasoskusi (3D-modelleerimine, maketeerimine, visandamine), teadmisi tootmis- ja materjalitehnoloogiatest ning soovi loominguliselt ja erialaselt areneda. 

 

Omandatavad oskused, teadmised:

  • Analüütiline ja kontseptuaalne mõtlemine
  • Funktsionaalse ja esteetilise vormi loome
  • Isikliku disainipraktika arendamine ja disainikeele loomine
  • Jätkusuutliku disaini ja ringmajanduse teooria ja metoodika tundmine
  • Disainiprotsesside loomine ja juhtimine
  • Orienteerumine disaini ja ettevõtluse suhetes
  • Kaasaegsete tootmistehnoloogiate ja materjalide tundmine
  • Inimese, keskkonna ja masina vahelise suhte disainimine

Uudised ja sündmused

Triin_Jürgens_BioTa_pakk1_peapreemia

Rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursivõitjad on selgunud

2020 septembri keskpaigaks laekus Eesti Kunstiakadeemia rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursile rekordarv ettepanekuid – 19 uurimistööd. Komisjon, koosseisus Pille Epner, Stella Runnel, Siim Tuksam, Anna-Liisa Laarits EKAst ning Jaanus Vahesalu Tallinna Ettevõtlusametist, otsustas välja anda koguni viis preemiat: peapreemia (1000 eurot), ettevõtluse eripreemia (800 eurot) ja ...
EKA tootedisaini osakonna mööbli- ja valgusdisaini näitus äitus "Spekter"

Näituse “Spekter” järelkaja

Septembri keskpaigas toimus Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini osakonna mööbli- ja valgusdisaini näitus “Spekter”. DisainiÖÖ raames võisid külastajad nädala jooksul näha Põhjala tehases väljapanekut tudengite viimase kolme aasta jooksul valminud loometööst. Näitusel oli eksponeeritud üle 30 objekti, mis ilmestasid noorte disainerite katsetusi erinevate tehnikate ning materjalidega nagu puidu ...
EKA tööstusdisaini tudengite kaitsevisiir: Fotograaf: Erik Heiki Veelmaa.

Kriisist on võimalik kasvada – EKA tudengite visiiri edulugu

Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini osakonna algatusel kuulutati käesoleva aasta märtsis välja eriolukorrast tingitult kaitsevisiiri häkaton. Lühikese ajaga töötasid tootedisaini tudengid välja mitmeid ideid, mille seast valiti välja tõhusaim ja tootmiselt leidlik prototüüp. Tudengid lõid lahenduse, mida saab kiiresti ja koheselt masstoota ka ettevõtetes, kus sellega igapäevaselt ei tegeleta, ...
IMG_5421

Tootedisaini MA õppekava uus tulemine

EKA tootedisaini magistriõppekava sai eelmisel aastal uuenduskuuri. Mõistmaks, mida kujutab endast värske EKA tootedisaini magistrantuur, andsid õppekavast ja muudatustest ülevaate magistri õppekava juht Mihkel-Emil Mikk ja koordinaator Argo Tamm. Eesti Kunstiakadeemias on tootedisaini magistri eriala olnud juba varasemast. Mis on värskelt 2020 aasta sügisest alanud õppekavas uuenduslikku? ...
IMG_2341 (1)

Tööstusdisaini tudengid aurutasid Sõrul puitu

Möödunud nädalal toimus Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini osakonna suvine puidu aurutamise kursus Sõrul, Hiiumaal. 6 päeva jooksul valmisid Sõru Merekeskuse paaditöökojas EKA tootedisaini tööstussuuna bakalaureuse- ja magistritaseme 10 tudengi tööd. Kursuse eesmärgiks oli loovalt kokku viia mäng ja puidu aurutamise tehnoloogia, mida kasutatakse üldjuhul paadi ehitusel. Antud ...
Sisseastumiskatsete konsultatsioon – Tööstus- ja digitootedisain. Foto: Tarmo Kiuru

Sisseastumiskatsete konsultatsioon – Tööstus- ja digitootedisain

Kutse kõigile abiturientidele ja sisseastujatele! Tööstus-ja Digitootedisaini BA vastuvõtukomisjoni liikmed Maarja Mõtus ja Mihkel-Emil Mikk vastavad 9. juunil toimuval konsultatsioonil sisseastumisega seotud küsimustele ning jagavad nõuandeid, kuidas portfooliot koostada. Seljata sisseastumiste hirmud ja leia vastused küsimustele: - Mida panna portfooliosse? - Mida teha, kui tundub, et pole ...
Zoom'i loeng – Mystiline tegelane Digitootedisainer

Zoomi loeng – Mystiline tegelane Digitootedisainer

Sisseastujad ja teised erialahuvilised! EKA Digitootedisain kutsub sind osa võtma avalikust valdkonna ja õppesuuna tutvustusest, mille raames võid leida vastused küsimustele nagu: - Kes on ja millega tegeleb digitootedisainer? - Millised on digitootedisaineri igapäevased tööriistad? - Milline on digitootedisaineri tuleviku perspektiiv? - Millised on õpivõimalused EKA digitootedisainis? - Mida ...
IMG_1622

Galerii: tootedisainerid loovad kaitsevisiire, mida masstoota

Möödunud nädavahetusel toimus tootedisaini tudengite häkaton, kus loodi kaitsevisiire tervishoiutöötajatele ja klienditeenindajatele. Säärastest visiiridest, mis kaitsevad nö eesliini inimesi COVID-19 nakkuse eest, on hetkel suur puudus nii Eestis kui kogu maailmas. Neid vajavad nii tervishoiutöötajad, kuid ka klienditeenindajad ja teised, kes igapäevaselt paljude inimestega kokku puutuvad. ...

Tudengite tööd

53f52da2b944a29411de1834a9060309
ab0cd47247122dfb31ca05c94336e66f
4c9f618505dd957d26e11fade609a690
Eroll2-1162x600
Mihkel_Mäll_visand1
4 tool heledam
DSC_4618-1
b25b373f1d709c47efd1daeabe2e4171

Lisainfo

VAATA ÕPPEKAVA