Tootedisain MA

Õppeainete ülesehitus ja professionaalsete juhendajate kaasamine võimaldab igal tudengil arendada oma erialaseid oskusi, täiendada teadmisi kaasaegsetest disainijuhtimise printsiipidest ning toodete turul kehtivatest seaduspärasustest. Lisaks võimaldab osakond alates teisest kursusest osaleda reaalsetes projektides Eesti firmadega.

Välisõppejõudude läbiviidavad lühiajalised eriprojektid avardavad silmaringi Euroopa vastava suunitlustega koolide õpetamismetoodikatest ja lisavad kogemusi konkureerimiseks disainerina tööjõuturul ka väljaspool Eestit. Osakonnal on tihedad sidemed mitme rahvusvaheliselt tunnustatud disainikõrgkooliga ja heaks tavaks on kujunenud üliõpilaste õppimine ühe semestri ulatuses nendes koolides.

Viimastel aastatel oleme suurt tähelepanu pööranud ka väga spetsiifilistele õppeainetele (portfoolio koostamine, tootesemantika, säästev disain, disaini juhtimine jt.), mis toetavad disaineri loovust andes oskusi töötamiseks iseseisvalt või meeskonnas.

Magistriõppekava sisaldab palju rahvusvahelisi projekte välisfirmade, koolide ning uurimiskeskustega. Magistrandid täiendavad ennast ühe semestri ulatuses mõnes Euroopa koolis vastavalt omalt poolt valitud profileeritusele. Lisaks võimaldab magistrantuur saada laiemat haritust disainiteooriatest.

Millised oskused omandatakse?

· Analüütiline mõtlemine

· Terviku tajumine

· 3D-modelleerimine

· Maketeerimine

· Sketchimine

· Joonistamine

· Joonestamine

· Materjalide tundmine

Kellena lõpetajad tööd leiavad?

· Tootedisainer

· Tööstusdisainer

· Keskkonnadisainer

· Disainijuht

· Ettevõtja

· Visualiseerija (3D)