Animeerimine Adobe After Effectsiga

Kursusel keskendutakse staatiliste piltide elluäratamisele animatsiooniga. Pildiks võib olla osaleja enda illustratsioon, selgitav joonis, ettevõtte logo või märk, foto või isegi maalirepro kunstiajaloost. Vastavalt pildi tüübile – on see graafiline vektorjoonis või foto – õpitakse tundma erinevaid arvutianimatsiooni tehnikaid. Kursusel läbitakse juhendaja ettenäitamisel rida näitlikke ülesandeid. Paralleelselt loengutega tehakse praktilist tööd koduste ülesannete näol. 

Osalema on oodatud kõik, kel on huvi liikuva graafika ja animatsiooni vastu, aga ennekõike disainerid, fotograafid, koolitusmaterjalide koostajad, videomonteerijad ja illustraatorid, kes tahavad teha algust animeerimisega Adobe After Effectsis.

Eeldused osalemiseks

Keskharidus ja eesti keele oskus, arvutikasutamise baasteadmised

Iseseisva töö tegemiseks Adobe After Effectsi, Photoshopi ja Illustratori programmide kasutamise võimalus

KAVA

1. päev

 • Adobe After Effectsi programmi ja liikuva graafika üldine tutvustusAfter Effects kui tööriist loovtööstuse erinevates valdkondades
 • Mõisted, seaded, tööriistad. Võtmekaadrid ja timeline. Arvutianimatsiooni põhimõte
 • Layer’ite põhiparameetrid ja nende animeerimine
 • Kodutöö

2. päev

 • Kodutööde ülevaatamine
 • Fotoanimatsiooni tehnikas teostatud näidisprojektid ja nende analüüs
 • Importimine, failitüübid
 • Leopardi animatsiooni pildimaterjali animatsiooniks ettevalmistamine Photoshopis
 • Kodutöö

3. päev

 • Kodutööde ülevaatamine
 • Photoshopi faili importimine After Effectsi
 • Animatsiooni ettevalmistamine After Effectsis
 • Ankrupunkt, selle olulisus ja asukoha muutmine
 • Animeerimine Puppet Pini tööriistaga 
 • Kodutöö

4. päev

 • Kodutööde ülevaatamine
 • Leopardi klipi monteerimine
 • Parallaks. 2,5D- ja 3D-layer’id. Camera, filmiliku efekti saavutamine
 • Sarnases tehnikas projektide analüüs
 • Kodutöö

5. päev

 • Kodutööde ülevaatamine
 • Efektide paneel, nende kasutamine ja sortimine Adobe Bridge’i abil
 • Tekstianimatsioonide valmistamine efekte kasutades ja nende modifitseerimine
 • Renderdamine. Media Encoderi programmi tutvustamine
 • Kodutöö

6. päev

 • Kodutööde ülevaatamine
 • Erinevad videoformaadid ja seaded, oma preset’i loomine
 • Projekti organiseerimine. Tööjaotus animatsiooniprojekti loomisel. Efektiivsus
 • Iseseisvaks õppimiseks mõeldud veebilehtede ja võimaluste tutvustamine
 • Inspireerivad liikuva graafika autorid ja projektid
 • Konverentsid ja temaatilised üritused, millega võiks liikuva graafika disainer end kursis hoida. OFFF, Pictoplasma, MAX, Mouvo
 • Kodutöö

7. päev

 • Kodutööde ülevaatamine
 • Arutelu arvestusprojektide üle
 • Storyboard, selle erinevad viimistlusastmed, näited erineva eesmärgiga storyboard’idest, storyboard’ide olulisus nii tootja kui tellija seisukohast
 • Animatic – mis see on ja miks seda on vaja?
 • Moodboard
 • Animatsiooniprojektid on sageli meeskonnatöö. Projekti ettevalmistamine, tööjaotus ja materjalide arhiveerimine pärast projekti lõppu

8. päev

 • Vektoranimatsioon After Effectsi shape layer’itega
 • Joon. Punktiir, punktiiri efektid ja rakendusvõimalused. Vektorgraafika ettevalmistamine Adobe Illustratoris

9. päev

 • Vektorgraafika importimine ja animatsiooniks ettevalmistamine After Effectsis. Parenting
 • Vektortegelaste animeerimine
 • Kodutöö

10. päev

 • Kodutööde ülevaatamine
 • Efektide rakendamine vektoranimatsioonis
 • Muusika. Muusikapangad ja litsentsid. Animatsiooniprojekti helindamine
 • Inspireerivad näited animatsiooniprojektidest, kus helil on väga oluline roll

11. päev

 • Maskimine
 • Expressions. Skriptimine. Lihtsamate koodiridade kirjutamine animatsiooni tekitamiseks
 • Templiidid ja karakteranimatsiooni abiprogrammide tutvustus
 • Arvestus. Arvestustööde analüüsimine

Kursuse läbinu

 • tunneb ja oskab kasutada peamisi After Effectsi tööriistu
 • teab, kuidas valmistada pilte ja graafikat animatsiooniks ette nii Photoshopis kui ka Illustratoris
 • oskab luua vektorgraafikal põhinevat animatsiooni
 • oskab animeerida nii illustratsioone kui fotosid
 • teab, kuidas animatsioon salvestada erinevate tehniliste parameetritega videofailideks

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille eelduseks on osalemine kontakttundides vähemalt 75% ulatuses. Arvestuseks on personaalse animatsiooniprojekti esitlus ja arutelu. Arvestuse saanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud töövahendid

Iseseisva töö tegemiseks vajalike programmidega arvuti NB! Kõik vajalike vahenditega ja programmidega seotud kulud kannab osaleja ise.

Juhendaja
Tuuli Lepik on omandanud Eesti Kunstiakadeemias interaktiivse multimeedia erialal magistrikraadi ning Tallinna Pedagoogikaülikoolis kunstiõpetuse ja joonestamine bakalaureusekraadi reklaami ja meedia lisaerialaga. Ta on 13 aastat töötanud animatsioonistuudio Blue Cat (www.bluecat.ee) projektide produtsendi, animaatori ja/või illustraatorina. Lisaks on ta juhendanud After Effectsi kursuseid Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor, EKA avatud akadeemias ja Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis.


Aeg: 16. september kuni 9. detsember 2024 esmaspäeviti kell 18–21 (v.a 21. oktoober)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, ruum A404
Maht: 44 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 38 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Õppegrupp: 10 kuni 12 osalejat
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 9. septembrini või kuni kohti jätkub

Hind: 620 eurot

Registreerudes enne 2. septembrit, on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 300 eurot, seejärel 7. septembriks 320 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud