Adobe InDesign

Adobe InDesign on küljendusprogramm, millel on väga palju väljundeid. Selle abil saab luua raamatukujundusi, trükiseid, plakateid, ajalehe ja ajakirja küljendusi ja presentatsioone.

Adobe InDesigni algõppe kursusel õpitakse tundma programmi põhitõdesid. Seejuures saadakse teadmisi värvisüsteemidest ning õpitakse, kujunduses tekstiga ümber käia, dokumendile interaktiivsust lisada ning trükifaili ja raamatukujundust luua. Kursus on suunatud algajatele.

Eeldused osalejale
Keskharidus ja eesti keele oskus, arvutikasutamise oskus algtasemel

Õppemetoodika
Tunnis tutvustatakse õppijatele programmi võimalusi, samal ajal saavad osalejad praktiliste ülesannete, sh koduste ülesannete abil teadmisi kinnistada.

Kava

1. päev. Sissejuhatus. InDesigni tutvustus. Faili tegemine ja salvestamine, erinevad tööriistad. Erinevad raamid (frames), teksti lisamine, teksti importimine, flow-tekst (tekstialade sidumine).

2. päev. Teksti fondi ja suuruse muutmine, paragraph formatting, paragraph styles, teksti stiilide muutmine. Pildi lisamine kujundusele, pildi liigutamine ja suuruse muutmine, links-paneel, text wrap objektide ümber.

3. päev. Värvisüsteemid, värvide paneel, värvide salvestamine swatch’ideks, efektide kasutamine. Raamid (frames), objektide lukustamine, peitmine ja ümberpööramine (rotate ja flip). Align-funktsiooni kasutamine ja erinevate objektide grupeerimine.

4. päev. Kordamine, workspace’i loomine. Leheküljed (single page, facing page), pages-paneel, master page, leheküljenumbri loomine. Layers-paneel. Loome ja muudame lehekülgi.

5. päev. Interaktiivsuse lisamine, interaktiivse dokumendi jagamine. Dokumendi bleed, failide jagamine, PDF-faili eksportimine.

6. päev. Oma projektiga tegelemine.

7. päev. Oma projektiga tegelemine.

Kursuse läbinu

  • on teadlik Adobe InDesigni kasutamise võimalustest
  • oskab luua uusi dokumente ja neid erinevatesse formaatidesse salvestada, sh teha trükifaili
  • suudab kujunduses tekstiga ümber käia, muutes kirjatüüpi, teksti suurust jmt
  • on saanud teadmisi värvisüsteemidest
  • on saanud teadmisi, kuidas lisada dokumendile interaktiivsust
  • on saanud teadmisi, kuidas luua raamatukujundus

Hindamismeetod
Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks tuleb osaleda kontakttundides vähemalt 75% ulatuses. Arvestuse sisuks on viimasel päeval ette antud ülesande lahendamine. Kursuse eduka läbimise eelduseks on kõikide kodutööde esitamine. Arvestuse saanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud töövahendid
Kursuse läbimine eeldab iseseisvat tööd ja koduste ülesannete tegemist ning selleks on vajalik arvuti ja Adobe InDesigni programmi kasutamise võimalus.

Juhendaja
Kristina Tort on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini eriala ja omandanud bakalaureusekraadi 2008. aastal. Ta on töötanud (2008–2016) ühes Eesti mainekamas reklaamiagentuuris kunstilise juhina ning on Eesti Kujundusgraafikute ja Disainerite Liidu liige. Tort on illustreerinud ja kujundanud lasteraamatuid ning teinud koostööd ajakirjade, muuseumide, mängustuudiote, IT-ettevõtete jpt-ga. Ta on kujundanud plakateid, postkaarte, õppematerjale, tegevusvihikuid, suuremõõtmelisi illustratsioone jpm. Kristina Tort on Maarjamäe lossi hariduslik-mängulise keskkonna Laste Vabariik visuaali autor. Alates 2019. aastast on Tort õpetanud Eesti Kunstiakadeemias illustratsiooni.


Aeg: 28. september ning 2., 4., 9., 11., 16. ja 18. oktoober 2023 kell 18–19.30
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A407
Maht: 14 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 12 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 21. septembrini või kuni kohti jätkub
Hind: 210 eurot

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud